Institut de Formació Contínua

Curs d'Adaptació al Màster en Intel·ligència Emocional i Coaching a l'Entorn Laboral (Itinerari Intel·ligència Emocional)

Modalitat Presencial

 
Tipologia:
Màster
Crèdits:
35 ECTS
 
Preu:
4.775 *
Idioma:
Català i Castellà
Inici curs:
18 octubre 2019
Final curs:
27 setembre 2020
Horari:

Divendres de 17.00h a 21.00h. Dissabtes de 9.30h a 13.30h.

Lloc:
IL3 - Universitat de Barcelona. C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Presentació

Orientació a l’assoliment, prevenció i gestió de conflictes, comunicació i escolta, empatia. Són aspectes vitals en la relació que un directiu ha de tenir amb els seus treballadors per aconseguir resultats positius a l’empresa. L’aplicació d’aquesta intel·ligència està directament relacionada amb el control de les emocions.

La gran majoria dels gerents i directius entenen la importància de la competència social; ser capaços de transmetre als seus treballadors una sensació de proximitat i de comprensió ha d’estar entre les competències gerencials més imprescindibles. Aquesta habilitat no només ha de ser pròpia dels directius, sinó de cada membre de l’empresa. Les organitzacions eficients estan formades per persones excel•lents, que a més de competències específiques pròpies de la seva especialitat, desenvolupen habilitats emocionals. Així doncs, és encara més important que els responsables de recursos humans tinguin aquestes habilitats i sàpiguen detectar-les tant en les persones de l’empresa com en els candidats a ser-ho.

El curs en Intel·ligència Emocional a les Organitzacions es proposa la formació dels professionals dels recursos humans i relacions laborals en la dimensió emocional. És un programa pioner en matèria d’intel·ligència emocional enfocada a l’organització. Amb un programa modular que combina classes teòriques amb un pràcticum i un projecte final d’estudis tutoritzat per professionals de reconeguda experiència, inclou un procés de coaching que facilitarà a l’alumne una atenció personalitzada al llarg del curs.

Si ets un professional de la gestió de recursos humans, les relacions laborals o la selecció de personal i creus que les competències emocionals són un aspecte important de les persones efectives, aquest és el teu curs. El curs en Intel·ligència Emocional a les Organitzacions et permetrà desenvolupar les teves habilitats en intel·ligència emocional i detectar les de les persones que conformen l’empresa.

Si creus que molts dels problemes de les organitzacions tenen un fons emocional, que les competències emocionals són un aspecte important de les persones efectives i que un bon ambient en el treball repercuteix en la productivitat, la fidelització del client, el treball en equip, la creativitat, etc. aquest és el teu curs.

Acreditació acadèmica
Màster en Intel·ligència Emocional i Coaching a l'Entorn Laboral per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 65 crèdits ECTS.
Objectius

L'objectiu general d'aquest curs és promoure el desenvolupament de la intel·ligència emocional en les organitzacions i evidenciar que aquesta té una aplicació immediata en l'entorn professional i en les relacions laborals. Quan acabi el curs, hauràs adquirit:

 • Els fonaments sobre intel·ligència emocional i les seves aplicacions pràctiques.
 • L'habilitat de detectar les competències emocionals del personal de la teva empresa.
 • Les estratègies, tècniques, habilitats i la metodologia necessàries per potenciar el desenvolupament d'aquestes competències en els altres.
 • Les estratègies necessàries per a la implementació de la intel•ligència emocional en l'àmbit professional.
 • Les competències socials i de regulació emocional necessàries per canalitzar les emocions en les relacions amb els altres, especialment en situacions crítiques i de conflicte.
Destinataris

Estudiants que hagin realitzat el Postgrau en Coaching a l'Entorn Laboral i desitgin obtenir la titulació de Màster per la Universitat de Barcelona. Els estudiants sense titulació universitària obtindran un diploma d'extensió universitària.

Programa

1. Emocions i Educació Emocional
1.1. Marc conceptual de les emocions.
1.2. Fonaments de l’educació emocional.
1.3. L’avaluació de l’educació emocional. Instruments d’avaluació.

2. Competències Emocionals i Intel·ligència Emocional
2.1. Introducció al model de capacitat d’intel·ligència emocional.
2.2. Competències emocionals.

 • Consciència emocional
 • Regulació emocional
 • Autonomia emocional
 • Competència social
 • Habilitats de vida i benestar

2.3. Gestió de l’estrès.
2.4. La relaxació com a eina per a l’equilibri emocional.
2.5. Gestió de conflictes.
2.6. Resiliència i tolerància a la frustració.
2.7. Outdoor Trainning.

3. Intel·ligència Emocional (IE) a les Organitzacions
3.1. Models d’ intel·ligència emocional.
3.2. Situació actual de la intel·ligència emocional.
3.3. Mesura de la intel·ligència emocional.
3.4. Prevenció de riscos laborals a les organitzacions: els riscos psicosocials.
3.5. El marc de les competències organitzacionals i personals.
3.6. Determinació del perfil competencial excel·lent, factors crítics d'èxit i indicadors d'una OEI.
3.7. Implementació i desenvolupament de la IE en una organització.

4. Aplicacions Pràctiques de la IE
4.1. Comunicació efectiva i afectiva; comunicació interpersonal i en grup.
4.2. Neuroeconomia i neuromanagement .
4.3. Ecologia emocional.
4.4. Compromís i energia organitzacional.
4.5. Retribució emocional i engagement.
4.6. Coaching i intel·ligència emocional.

 • El coaching i la seva metodologia
 • Estil comunicatiu del coach
 • Etapes en una sessió de coaching
 • La pràctica del coaching
 • Coaching personal i executiu
 • Coaching grupal i d'equips
 • El directiu coach

4.7. Lideratge emocional i gestió d'equips.

 • Autolideratge i automotivació
 • Clima laboral
 • Creació d'equips d'alt rendiment
 • IE en equips
 • Lideratge emocional
 • El model dels 7 hàbits de Covey
 • Dinamització grupal
 • El líder ressonant
 • Neurociència aplicada al lideratge

5. Pràcticum
El Pràcticum es planteja com una oportunitat d’aprenentatge a partir de la pràctica (“learning by doing”), que ha de permetre la integració de coneixements significatius i el desenvolupament de competències.
Les pràctiques es plantegen com una oportunitat de desenvolupament personal i professional.
S’estableixen dues possibilitats:

 • Realitzar un treball d’investigació sobre educació emocional o intel•ligència emocional.
 • Aplicació pràctica d’educació emocional o intel•ligència emocional en alguna organització.

6. Projecte Final
L’objectiu bàsic del treball final de postgrau és afavorir una reflexió a fons i una projecció pràctica dels coneixements propis del curs. Això requereix una implicació personal de l’alumne. Aquest treball ha de servir com a factor important d’autoaprenentatge i enriquiment personal en relació a l’educació emocional.
El treball serà individual i cada estudiant tindrà assignat un tutor o tutora que l’acompanyarà durant el procés i l’ajudarà a resoldre els dubtes que li puguin sorgir. L’assignació del tutor es realitzarà en funció de la temàtica del treball.

Direcció
Sra. Esther Garcia Navarro
Coordinadora i docent del Màster en Educació Emocional i Benestar i del Màster en Intel·ligència Emocional en les Organitzacions (Universitat de Barcelona). Formadora en Educació i Intel·ligència Emocional.

Dra. Meritxell Obiols Soler
Directora de CoachingBCN, coach, supervisora de coaches a la seva practica professional i formadora. Especialista en coaching, intel·ligència emocional i lideratge a l'àmbit professional i de les organitzacions. Doctora en Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona.
Experts

Dr. Rafael Bisquerra Alzina
Catedràtic d'Orientació Psicopedagògica a la Universitat de Barcelona i coordinador del GROP. Director del Màster en Intel·ligència Emocional a les Organitzacions i del Màster en Educació Emocional i Benestar de la Universitat de Barcelona.

Quadre docent
Dr. Rafel Bisquerra Alzina
Catedràtic de la Universitat de Barcelona, director del Màster en Educació Emocional y Benestar des del 2002, vice-president de la FEM (Fundació per l'Educació Emocional) i autor de llibres com "Educación emocional y bienestar", "Psicopedagogía de las emociones", "Emoción y conflicto".

Sra. Cris Bolívar
Coach i consultora internacional especialitzada en Desenvolupament Personal, Organitzacional i Social. Dtra. General de Cris Bolívar Consulting. MCC (Master Certified Coach, amb més de 5.000 hs, per la International Coach Federation ICF (USA), de la que va ser VicePresidenta a Espanya. Llicenciada amb Grau d'Excel·lent en Psicologia Organitzacional per la UB, Master Consultant en Desenvolupament Organitzacional per GR de Tel-Aviv (Israel), Filosofia a la UB. Conferenciant i autora de diversos llibres i artícles. Pintora i poeta.

Sr. Joan Cintero Basomba
Psicoterapeuta Gestalt, formador i Coach. Professor de l'ICE de la Universitat de Barcelona en Educació Emocional i Coaching. Director de GESTALT BARCELONA.

Sra. Maria Mercè Conangla i Marin
Infermera, psicòleg i escriptora. Co-creadora del nou concepte d'Ecologia Emocional. Dirigeix l'àrea de Formació de Fundació ÀMBIT. Deu llibre publicats conjuntament amb Jaume Soler. A destacar: "Ecologia emocional", la trilogia "De la família obligada a la família escollida", "Sin ánimo de ofender", "Aplícate el cuento", "La vida viene a cuento" i "Corazón que siente ojos que ven", etc.

Sr. Alfredo Diez
Coach expert en habilitats directives i desenvolupament del potencial humà. Llicenciat en dret i mediador. MBA per l'EAE Business School. Professor de Màster de la UB i la Pompeu Fabra. Conferenciant i autor del "Líder interior, la inteligencia emocional y el coaching aplicados a tu vida", ed. Granica.

Dr. Salvador García
Doctor en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Diplomat en Formació i Desenvolupament de Directius per la Universitat de Harvard i Professor Titular de Treball i Organitzacions a la Universitat de Barcelona (UB). És autor amb el professor d'ESADE Simón Dolan de l'èxit de vendes "Direcció per Valors: la gestió de canvi més enllà de la DPO. És Senior Advisor d'Augere & Asociados, col·labora amb ESADE i altres escoles de negoci, i és impulsor de Consultors sense Fronteres.

Sra. Esther Garcia Navarro
Coordinadora i docent del Màster en Educació Emocional i Benestar i del Màster en Intel·ligència Emocional en les Organitzacions (Universitat de Barcelona). Formadora en Educació i Intel·ligència Emocional.

Sra. Laura Mari i Barrajón
Professora al Màster en Educació Emocional i Benestar. Membre del patronat de la FEM (Fundació per l'Educació Emocional). Directora de la firma de consultoria IEI (Inteligencia Emocional Interpersonal). Consultora, formadora i coach.

Sr. Andrés Martín Martos
Llicenciat en Dret, Consultor Director de TEA-CEGOS, President de la Fundació per a l'educació emocional, membre del Patronat de la Fundació Ajuda i Esperança (Telèfon de l'esperança de Barcelona).

Dra. Meritxell Obiols Soler
Directora de CoachingBCN, coach, supervisora de coaches a la seva pràctica professional y formadora. Especialista en coaching, intel•ligència emocional i lideratge a l’àmbit professional i de les organitzacions. Doctora en Ciències de l’Educació per la Universitat de Barcelona.

Dra. María Palacín Lois
Professora Titular del Departament de Psicologia Social de la Universitat de Barcelona, Directora del Màster en Anàlisi i Conducció de Grups, Col·laboradora i assessora com a Consultora d'equips, i en la gestió de diferents grups a Makeateam-Indae. Especialista en desenvolupament d'equips i formadora en conductors de grup. Psicóloga Grupal en TV-OT.

Dr. Josep Redorta Lorente
Advocat-mediador. Doctor en Psicologia Social. Expert en gestió de conflictes. Màster en Anàlisi i Conducció de Grups. Àrbitre del Tribunal Laboral de Catalunya y membre de la Cort Europea d'Arbitratge. És formador en diverses universitats i centres de referència en mediació. És autor de diversos llibres com "Como analizar los conflictos", "El poder y sus conflictos", "Entender el Conflicto", etc.

Sra. Marta Romo
Llicenciada en Pedagogia, Màster en Direcció de RR.HH, Socia-Directora de la consultora InnoPersonas, Coach Executiva certificada per AECOP, Professora a la Universidad Complutense de Madrid, Deusto, CEU, EUDE, etc. i autora de llibres com "Traza tu Rumbo", "La Mujer Líder", etc.

Dr. Cristòfol-A. Trepat i Carbonell
Catedràtic de Didàctica de les Ciències Socials de la Universitat de Barcelona, coordinador del grup de recerca consolidat DHIGECS s'ha especialitzat en didàctica de la història de l'art i en alguns aspectes de l'avaluació. També és professor de música i pianista de la big band de jazz "La Locomotora Negra". Ha publicat llibres com "Procedimientos en Historia", "El tiempo y el espacio en la didáctica de las ciencias sociales", "El taller de la mirada". Una didàctica de la Història de l'Art i Multimedia expositiva en la enseñanza de la historia a més de nombrosos llibres de text de Primària i Secundària.
Descomptes, beques i finançament

A causa de l'actual conjuntura econòmica, la qual ens ha dut a valorar la necessitat de facilitar encara més als nostres alumnes l'accés a la formació contínua, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha implantat un nou sistema de pagament fraccionat. Així doncs, hem posat en marxa una sèrie de facilitats de pagament per a la gran majoria dels nostres Màsters i Postgraus, amb 4 terminis de pagament per als programes anuals i 7 per als biennals, excepte casos excepcionals.

A més, a molts dels cursos de la nostra oferta formativa, disposem de descomptes especials per a certs col·lectius:

• Els associats a Alumni UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula, amb una limitació de 200€ com a màxim per matrícula i any acadèmic. Caldrà aportar el certificat acreditatiu de soci d'Alumni UB i estar al corrent de l'abonament de la quota de soci.
• Personal del Grup UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Exalumne de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora (consulta amb la teva assessora)

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matricula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes i si tens qualsevol dubte, consulta a una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com on-line) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

• No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
• Els descomptes no són acumulables i només s'aplicaran als cursos amb preu superior a 1.000€.
• No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
• És responsabilitat de l'alumne informar de la seva voluntat d'acollir-se a un determinat descompte.
• Hi ha cursos que no admeten descomptes.

On ens pots trobar

L'IL3-UB forma part del districte tecnològic 22@, integrant-se plenament a la revolució tecnològica de la ciutat comtal. Un espai de convivència que acull entitats científiques, tecnològiques i del coneixement que consoliden Barcelona com una de les ciutats pioneres d'Europa.

Entre els carrers Ciutat de Granada i Tànger s'erigeix l'edifici de l'IL3-UB. L'Antiga Fàbrica Canela reconvertida ara en un espai de 4.857 m2, on trobaràs aules, oficines i tots els serveis per gaudir de l'aprenentatge en un centre innovador i funcional.

IL3-UB

C/Ciutat de Granada, 131
08018 Barcelona

Telèfon d'Informació i Matrícula:
(+34) 93 309 36 54
Fax: (+34) 93 403 76 92

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Amb la col·laboració de:

 • Banco Santander
 • BBVA