Institut de Formació Contínua

Expert en Ensenyament de l'Espanyol a Nens i Adolescents

Modalitat On-line

 
Tipologia:
Curs d'especialització
Crèdits:
15 ECTS
 
Preu:
2.225 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
04 novembre 2019
Final curs:
11 abril 2020
Hores bonificables:
187 h. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Tres raons per escollir-lo
 • Únic curs d’expert específic en ensenyament d’espanyol per a nens i adolescents.
 • T’acompanyaran experts de reconegut prestigi, amb el suport de la Universitat pionera i referent en formació en ELE.
 • Sabràs respondre als reptes específics de l’ensenyament d’ELE a aquestes edats.
Presentació

A causa del potencial de l’espanyol com a llengua de comunicació internacional, cada cop més centres ofereixin l’ensenyament d’aquesta llengua per a nens i adolescents. Aquesta demanda es desenvolupa tant a nivell espanyol (col·legis estrangers, col·legis de batxillerat internacional, centres d’ensenyament d’espanyol, associacions o centres vinculats a immigrants, etc.) com internacional.

El programa d’Expert en Ensenyament de l’Espanyol a Nens i Adolescents de la Universitat de Barcelona et prepara específicament per a la didàctica de l’espanyol per a aquestes edats, a partir de les seves necessitats específiques. Aprendràs a fer propostes didàctiques adequades per a aquestes edats i impartir la formació afavorint la motivació dels alumnes.

Es tracta de l’únic curs d’expert universitari específic en aquest camp. Està dissenyat i impartit per experts de reconegut prestigi, amb el suport de la Universitat pionera i referent en formació en ELE. 

Acreditació acadèmica

Expert en Ensenyament de l'Espanyol a Nens i Adolescents per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 15 crèdits ECTS.

Objectius

Aquest programa pretén que desenvolupis estratègies i coneixements amplis i actualitzats, així com estratègies pràctiques en la didàctica de l’espanyol com a llengua estrangera (ELE) a nens i adolescents.

Amb aquesta finalitat, et prepararàs per a:

 • Familiaritzar-te amb els enfocaments didàctics específics per a nens i adolescents.
 • Analitzar materials i crear activitats d’ensenyament d’espanyol adequats a l’educació infantil i primària.
 • Conèixer els aspectes psicològics i cognitius que influeixen en l’aprenentatge dels adolescents i disposar d’eines, tècniques i recursos per a ensenyament d’ELE a aquestes edats.
 • Aprendre estratègies docents per al desenvolupament de la llengua oral dels alumnes.
 • Realitzar propostes didàctiques i fer recomanacions que afavoreixin l’autonomia i la motivació en el procés d’aprenentatge.
Destinataris

Titulats universitaris (llicenciats, graduats, diplomats, o equivalents a nivell espanyol o internacional), que es vulguin especialitzar en l’ensenyament de l’espanyol a nens i adolescents.

Per ser admès al curs, has de complir almenys un d’aquests requisits:

 • Tenir experiència docent
 • Comptar amb una titulació universitària de magisteri
 • Tenir formació prèvia en E/LE d’un mínim de 100 hores
Programa

1. L’ensenyament d’espanyol a nens

1.1. Què entenem per ensenyament d’ELE a nens i adolescents?

 • L’ensenyament de llengües estrangeres en edats primerenques

1.2. Aspectes teòrics

 • Adquisició i aprenentatge d’una segona llengua
 • Desenvolupament cognitiu per edats
 • Motivació i factors emocionals que influeixen en l’aprenentatge
 • Context d’ensenyament: ensenyament de LE i ensenyament de L2. Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (AICLE)
 • Altres disciplines que aporten aspectes teòrics rellevants

1.3. Didàctica de l’espanyol com a llengua estrangera a l’aula d’Educació Infantil i a l’aula d’Educació Primària

 • Fonts d’informació: documents de referència del Consell d’Europa. Documents específics de diferents països
 • Enfocament adoptat: enfocament comunicatiu, enfocament orientat a l’acció
 • Rol del professor i rol de l’alumne
 • El paper dels materials
 • L’avaluació

1.4. L’aula d’Educació Infantil: tècniques i estratègies a l’aula d’Infantil

 • Les llengües estrangeres en el currículum d’Educació Infantil
 • Gestió de l’aula (rutines, hàbits, disciplina, estructura)
 • Treball de les diverses destreses: comprensió i expressió oral
 • Metodologia de treball (racons, projectes, tasques, el joc, les cançons)
 • Recursos

1.5. L’aula d’Educació Primària

 • Les llengües estrangeres en el currículum d’Educació Primària
 • Desenvolupament de la competència comunicativa
 • Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera

1.6. Bibliografia

2. L’ensenyament d’espanyol a adolescents

2.1. Condicionaments psicològics que influeixen en l’aprenentatge

 • Factors cognitius relacionats amb l’edat
 • Motivació i factors emocionals

2.2. Condicionaments contextuals: ensenyament de LE i ensenyament de L2

 • Ensenyament en context d’immersió o en context internacional
 • Les llengües estrangeres en el currículum d’Educació Secundària
 • L’ensenyament d’ELE a les aules d’acollida
 • Ensenyament d’ELE en el currículum d’altres països
 • Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera

2.3. Condicionaments metodològics: didàctica de l’espanyol com a llengua estrangera a l’aula d’Educació Secundària

 • Documents de referència del Consell d’Europa
 • Enfocament adoptat: enfocament orientat a l’acció
 • Treball per projectes i enfocament per tasques
 • Rol del professor i rol de l’alumne
 • El paper dels materials
 • Treball de les destreses comunicatives
 • L’avaluació
 • Tècniques i estratègies a l’aula d’Educació Secundària
 • Gestió de l’aula (rutines, hàbits, disciplina, estructura)
 • Recursos

2.4. Bibliografia i recursos editorials i digitals per al docent

3. El tractament de la llengua oral a l’aula d’ELE
3.1. Les creences dels aprenents i els professors sobre la importància de la llengua oral
3.2. El tractament de la llengua oral a la classe d’ELE: la triple perspectiva del Marc
3.3. Adquisició de les habilitats orals en L1 i en L2
3.4. Les propostes de desenvolupament de la llengua oral en els manuals
3.5. La rellevància de la pronunciació en el desenvolupament de la competència oral
3.6. Estratègies docents per al desenvolupament de la competències oral:

 • L’ús dels gestos
 • El lèxic com a recolzament
 • L’afectivitat
 • La genuïnitat

3.7. Un model aglutinador: estudi de casos i simulació
3.8. Decàleg de recomanacions finals
3.9. Bibliografia i webgrafia

4. Avaluació d’ELE per a joves aprenents

4.1. Conceptes bàsics

 • Què és avaluar?
 • Què avaluem?
 • Per a què avaluem?

4.2. Orientacions metodològiques

 • Quan avaluem?
 • Com avaluem?

4.3. Elaboració d’instruments d’avaluació

 • La comprensió escrita i oral
 • L’expressió i la interacció escrita i oral

5. Projecte

Direcció

Dra. M. Vicenta González Argüello
Professora del Departament de Filologia Hispànica de la Universitat de Barcelona.

Quadre docent
Sr. Víctor Alarcón Cot
Llicenciat en Filologia Anglo-germànica i Postgrau en ELE. Professor en Escola Oficial d' Idiomes de Badalona.

Dra. Vicenta González
Professora del Departament de Filologia Hispànica. Facultat de Formació del Professorat- Universitat de Barcelona

Sra. Begoña Montmany Molina
Llicenciada en Filologia Hispànica

Sr. Antonio Orta
Director Acadèmic. CLIC International House Sevilla

Sra. Ana Rubio
Professora de Primer Grau del Programa de Inmersió Dual (Dual Immersion) en Espanyol. Uintah School District, UTDescomptes, beques i finançament

A causa de l'actual conjuntura econòmica, la qual ens ha dut a valorar la necessitat de facilitar encara més als nostres alumnes l'accés a la formació contínua, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha implantat un nou sistema de pagament fraccionat. Així doncs, hem posat en marxa una sèrie de facilitats de pagament per a la gran majoria dels nostres Màsters i Postgraus, amb 4 terminis de pagament per als programes anuals i 7 per als biennals, excepte casos excepcionals.

A més, a molts dels cursos de la nostra oferta formativa, disposem de descomptes especials per a certs col·lectius:

• Els associats a Alumni UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula, amb una limitació de 200€ com a màxim per matrícula i any acadèmic. Caldrà aportar el certificat acreditatiu de soci d'Alumni UB i estar al corrent de l'abonament de la quota de soci.
• Personal del Grup UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Exalumne de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora (consulta amb la teva assessora)

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matricula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes i si tens qualsevol dubte, consulta a una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com on-line) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

• No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
• Els descomptes no són acumulables i només s'aplicaran als cursos amb preu superior a 1.000€.
• No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
• És responsabilitat de l'alumne informar de la seva voluntat d'acollir-se a un determinat descompte.
• Hi ha cursos que no admeten descomptes.

On ens pots trobar

L'IL3-UB forma part del districte tecnològic 22@, integrant-se plenament a la revolució tecnològica de la ciutat comtal. Un espai de convivència que acull entitats científiques, tecnològiques i del coneixement que consoliden Barcelona com una de les ciutats pioneres d'Europa.

Entre els carrers Ciutat de Granada i Tànger s'erigeix l'edifici de l'IL3-UB. L'Antiga Fàbrica Canela reconvertida ara en un espai de 4.857 m2, on trobaràs aules, oficines i tots els serveis per gaudir de l'aprenentatge en un centre innovador i funcional.

IL3-UB

C/Ciutat de Granada, 131
08018 Barcelona

Telèfon d'Informació i Matrícula:
(+34) 93 309 36 54
Fax: (+34) 93 403 76 92

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

 • BKC - Barcelona Knowledge Campus
 • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

 • Banco Santander
 • BBVA