Institut de Formació Contínua

Expert en Prevenció i Intervenció del Bullying i Ciberbullying

Modalitat On-line

Jornada Prevenció del Bullying i Ciberbullying

La finalitat de la jornada era conscienciar als assistents de la problemàtica actual i la manera d'abordar-la des del punt de vista de cada professional.

Veure el vídeo

 
Tipologia:
Curs d'especialització
Crèdits:
17 ECTS
 
Preu:
2.270 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
05 novembre 2018
Final curs:
29 març 2019
Hores bonificables:
213 h. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Tres raons per escollir-lo
 • Quadre docent multidisciplinari del sector públic i privat amb un recorregut llarg treballant amb nens i adolescents.
 • Aprenentatge experiencial i col·laboratiu basat en la resolució de casos reals.
 • Videoconferències i best practices amb professionals de primer ordre amb els quals compartir experiències.
Presentació

Segons dades internacionals facilitades per la Unesco, dos de cada deu nens i joves al món han sofert assetjament escolar, una xifra que ha crescut un 87 % els últims anys. A més a més, l’informe “Yo a eso no juego”, realitzat per la ONG Save the Children, alerta que un 9,3 % dels alumnes a Espanya ha patit bullying de forma continuada.

Recentment, s’ha incrementat la preocupació d’educadors i pares i mares de família pels casos de violència que tenen lloc en centres educatius i que, en la seva forma més extrema, tenen conseqüències fatals.

El professor i altres professionals que interactuen amb el nen o adolescent són figures clau en la detecció, prevenció i posada en marxa de protocols d’intervenció davant de situacions de violència escolar. Minimitzar el problema o no donar-li la importància que requereix és una barrera que els adults han de derrocar.

L’objectiu de l’Expert en Prevenció i Intervenció del Bullying i Ciberbullying és aportar les eines necessàries per prevenir, identificar i intervenir situacions de bullying i ciberbullying, coneixent el concepte, les seves característiques i manifestacions, reflexionant sobre la forma en la qual es poden abordar aquestes situacions de violència, sensibilitzant sobre la importància de relacionar-nos de manera positiva davant de les situacions d’assetjament i posant en marxa metodologies, tècniques i estratègies per gestionar i transformar el conflicte.

Consulta el programa d'ajudes

 

 

 

 

Acreditació acadèmica

Expert en Prevenció i Intervenció del Bullying i Ciberbullying per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l’Espai Europeu d’Educació superior i equivalent a 17 crèdits ECTS.
violencia
Aquesta activitat formativa ha rebut el reconeixement de formació d’interès en serveis socials concedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 

 

Objectius
 • Detectar i analitzar els problemes d'assetjament i ciberassetjament en els centres educatius.
 • Analitzar les figures jurídiques relacionades.
 • Proposar plans d'acció que responguin a les anàlisis realitzades (intervenció) amb finalitats preventives, de desenvolupament i terapèutiques.
 • Participar en l'elaboració i desenvolupament dels programes de prevenció en els centres educatius.
 • Donar contenció emocional i orientar les famílies sobre els mitjans disponibles per afrontar i solucionar el conflicte.
 • Sensibilitzar sobre la importància de relacionar-nos de manera positiva: l'educació socioemocional en prevenció, identificació i actuació davant les situacions d'assetjament.
Destinataris

Docents o equip d'orientació en col·legis (psicopedagogs, educadors socials, treballadors socials...), professionals de la salut en el tractament de víctimes de violència infantil o professionals jurídics que busquin millorar la seva preparació en unes temàtiques que requereixen, cada vegada més, un coneixement especialitzat.

Programa

1. Marc conceptual i normatiu del bullying i ciberbullying a l’àmbit educatiu
1.1. Principals textos legals que emmarquen el bullying i el ciberbullying
1.2. Concepte i principis per a l’acció educativa i la protecció dels drets de les persones menors d’edat
1.3. Principal terminologia, tipologies i àmbits d’interès
1.4. Acció educativa per a la presa de consciència dels efectes del bullying i el ciberbullying

2. Tipologies i característiques del bullying i el ciberbullying

2.1. Formes de bullying i ciberbullying: criteris d’identificació
2.2. Indicadors per identificar situacions de bullying i ciberbullying
2.3. Figures jurídiques relacionades amb el bullying i el ciberbullying
2.4. Normativa per a la prevenció i intervenció
2.5. Protocols d’intervenció
2.6. Pautes d’intervenció
2.7. Aspectes penals en el bullying i ciberbullying. Figures jurídiques

3. Marc organitzatiu d’una institució educativa

3.1. Elements clau del marc organitzatiu d’una institució educativa en relació a situacions d'assetjament i ciberassetjament escolar: agents interns en relació als agents externs
3.2. Circuits per a la detecció i la intervenció
3.3. Responsabilitats i funcions de cada agent en la seva intervenció

4. Recursos per a la detecció, prevenció i intervenció

4.1. Projecte educatiu, pla d’acció tutorial i projecte de convivència
4.2. Estructures de participació de la comunitat educativa
4.3. Elements preventius i programes de prevenció
4.4. La mediació
4.5. Les pràctiques restauratives
4.6. Materials pedagògics
4.7. Protocols (Catalunya i altres)

5. Experiències al món. Bones pràctiques. Tendències actuals

5.1. Anàlisi documental dels programes internacionals de referència sobre la prevenció de l'assetjament i el ciberassetjament
5.2. Estudi a través de diferents països del món que han desenvolupat institucionalment programes o protocols per tal de pal•liar la violència escolar
5.3. Anàlisi de sentències judicials d'àmbit internacional i de referència sobre assetjament i ciberassetjament

Direcció

Sra. Blanca Barredo Gutiérrez
Advocada-mediadora, vice presidenta de la comissió d'advocats mediadors del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB). Responsable dels grups de convivència, pràctica restaurativa i del Grup per la infància i l’adolescència (GIA) a l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) de la Universitat de Barcelona. Llicenciada en Dret. Llicenciada en Filologia Romànica. Màster en Mediació. Postgrau en formació de formadors i Màster en Dret laboral.

Dra. Carme Panchón Iglesias

Professora titular de Pedagogia de la Inadaptació Social de la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona. Doctora en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona. Educadora Social. Mediadora Familiar. Directora adjunta a l’Institut de Ciències de l'Educació (ICE) de la Universitat de Barcelona.

Quadre docent
EXPERTS I DOCENTS DEL PROGRAMA

Sra. Blanca Barredo Gutiérrez
Advocada-mediadora, vice presidenta de la comissió d'advocats mediadors del Col•legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB). Responsable dels grups de convivència, pràctica restaurativa i del Grup per la infància i l’adolescència (GIA) a l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) de la Universitat de Barcelona. Llicenciada en Dret. Llicenciada en Filologia Romànica. Màster en Mediació. Postgrau en formació de formadors i Màster en Dret laboral.

Sra. Teresa Cambra Sánchez
Inspectora d'Educació del Consorci d'Educació de Barcelona i presidenta de l'Associació d'Inspectors i Inspectores "Projecte Inspectio". Llicenciada en Filosofia i Lletres, amb especialitat en Filologia Hispànica.

Dr. Xavier Chavarria Navarro
Inspector cap d'Educació de la Generalitat de Catalunya a la ciutat de Barcelona. President d'EFEA (European Forum on Educational Administration), editor del Journal ESEM (European Studies in Educational Management). Diplomat en Professorat d'EGB. Llicenciat en Geografia i Història. Llicenciat en Pedagogia. Llicenciat en Dret. Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia. Llicenciat en Filologia Hispànica. Postgrau en Formació de Formadors. Postgrau en Educació Física. Màster en Supervisió i Avaluació de l'Educació i Doctor en Filosofia i Ciències de l'Educació.

Dra. Carme Panchón Iglesias
Professora titular de Pedagogia de la Inadaptació Social de la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona. Doctora en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona. Educadora Social. Mediadora Familiar. Directora adjunta a l’Institut de Ciències de l'Educació (ICE) de la Universitat de Barcelona.

Sra. Maria del Pilar Tintoré Garriga
Advocada especialitzada en dret internacional de família i infància. Coordinadora del Projecte Europeu EUFam’s Project. Professora del Màster en Dret Digital i de la Societat de la Informació de la Universitat de Barcelona (IL3-UB). Presidenta de la Secció de Dret de la Infància i l'Adolescència del Col•legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB). Vocal de les Juntes directives de l'Associació d'Experts Nacionals de l'Advocacia TIC (ENATIC) i de la Societat Catalana d'Advocats de Família (SCAF).


Dr. Carlos Villagrasa Alcaide
Professor Titular de Dret Civil de la Universitat de Barcelona. Magistrat de l'Audiència Provincial de Barcelona. President de l'Associació per a la Defensa dels Drets del Nen i de l'Adolescent. Director del grup d'investigació jurídica del Consorci Institut d'Infància i Món Urbà i Secretari General de la Fundació Internacional Olof Palme.DOCENTS DEL PROGRAMA

Sr. Ferran Barri i Vitero
Llicenciat en Psicologia amb més de 25 anys d'experiència, especialitzat en bullying i altres problemes de convivència en l'àmbit escolar. Llicenciat en Periodisme. Professor d'educació pública de la Generalitat de Catalunya des de 1989, amb oposició en 1991. Postgrau en Direcció i Gestió de Centres docents públics. Exdirector de centre docent públic. Autor de llibres com "SOSBULLYING, prevenir l'assetjament escolar i millorar la Convivència", "BULLYING O ACOSO ESCOLAR" i "TERROR EN LAS AULAS”. Capítol "El projecto de convivencia".

Sra. M. Mercè Berengueras Pont
Inspectora d'Educació a la ciutat de Barcelona. Presidenta del FEAEC (Fòrum Europeu d'Administradors de l'Educació de Catalunya). Diplomada en Professorat d'EGB, especialitat en matemàtiques i ciències. Llicenciada en Psicopedagogia. Docent del Màster en Direcció d'Institucions Educatives de la Universitat de Barcelona (IL3-UB).

Sra. Elvira Borrell Closa
Inspectora d'Educació del Departament d'Educació àrea geogràfica Alt Maresme. Llicenciada en Biologia. Llicenciada en Pedagogia. Màster en avaluació i supervisió de l'educació.

Sra. Adela Camí i Dealbert
Sòcia fundadora i directora general de la cooperativa EDUVIC. Diplomada en Treball Social i Educació social. Psicoterapeuta familiar i de parella. Màster en Teràpia Familiar Sistèmica. Forma part del Consell Directiu d'Escola Itinere i la supervisa. Certificada en Psicoteràpia d'Integració i Reprocessament del Trauma per l'Institut Aleces i com a terapeuta de Brainspotting per Brainspotting España, tots dos recorreguts vinculats a la neurociència. Actualment, realitza supervisions de diagnòstic al Centre d'Acollida Talaia, supervisa casos del servei SaTeF i exerceix de terapeuta familiar al servei de Cruïlla.

Sr. Manel Domingo y Valls
Inspector d'Educació a la ciutat de Barcelona. Inspector coordinador territorial. Professor superior de guitarra i professor d'harmonia, contrapunt, fuga, composició i instrumentació.

Dr. Josep Mª Garcia i Balda
Inspector d'Educació dels Serveis Territorials d'Educació de Girona. Diplomat en Professorat d'EGB. Llicenciat en Psicologia. Llicenciat en Dret. Doctor en Pedagogia. Màster en Musicoteràpia. Professor col•laborador de la UOC.

Sra. Cristina Montañés Parra
Professora de música. Màster en Educació en Valors. Màster en Musicoteràpia. Postgraduada en Mentoria i Coaching Educatiu. Formadora a l’Institut de Ciències de l'Educació (ICE) de la Universitat de Barcelona, en mediació en conflictes.

Dra. M. Eulàlia Palau del Pulgar
Doctora en Psicologia, Llicenciada en Psicopedagogia. Màster en Psicologia de l'Aprenentatge humà i Psicologia de la Comunicació; Mestra especialista en Llengua Castellana i Educació Infantil. Ha exercit a l'Ensenyament Públic des de 1971 fins a 2012. Ha donat classe en tots els nivells de l'ensenyament: com a mestra d'educació infantil i educació primària, educació secundària, ESO, Batxillerat amb especialitat en Psicologia i Pedagogia, professora d'intervenció sociocomunitària en CFGS i CFGM i ha estat professora associada a la UAB. Ha exercit com a directora escolar, i ha dut a terme responsabilitats de coordinació pedagògica

Descomptes, beques i finançament

A causa de l'actual conjuntura econòmica, la qual ens ha dut a valorar la necessitat de facilitar encara més als nostres alumnes l'accés a la formació contínua, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha implantat un nou sistema de pagament fraccionat. Així doncs, hem posat en marxa una sèrie de facilitats de pagament per a la gran majoria dels nostres Màsters i Postgraus, amb 4 terminis de pagament per als programes anuals i 7 per als biennals, excepte casos excepcionals.

A més, a molts dels cursos de la nostra oferta formativa, disposem de descomptes especials per a certs col·lectius:

• Els associats a Alumni UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula, amb una limitació de 200€ com a màxim per matrícula i any acadèmic. Caldrà aportar el certificat acreditatiu de soci d'Alumni UB i estar al corrent de l'abonament de la quota de soci.
• Personal del Grup UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Exalumne de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora (consulta amb la teva assessora)

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matricula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes i si tens qualsevol dubte, consulta a una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com on-line) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

• No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
• Els descomptes no són acumulables i només s'aplicaran als cursos amb preu superior a 1.000€.
• No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
• És responsabilitat de l'alumne informar de la seva voluntat d'acollir-se a un determinat descompte.
• Hi ha cursos que no admeten descomptes.

On ens pots trobar

L'IL3-UB forma part del districte tecnològic 22@, integrant-se plenament a la revolució tecnològica de la ciutat comtal. Un espai de convivència que acull entitats científiques, tecnològiques i del coneixement que consoliden Barcelona com una de les ciutats pioneres d'Europa.

Entre els carrers Ciutat de Granada i Tànger s'erigeix l'edifici de l'IL3-UB. L'Antiga Fàbrica Canela reconvertida ara en un espai de 4.857 m2, on trobaràs aules, oficines i tots els serveis per gaudir de l'aprenentatge en un centre innovador i funcional.

IL3-UB

C/Ciutat de Granada, 131
08018 Barcelona

Telèfon d'Informació i Matrícula:
(+34) 93 309 36 54
Fax: (+34) 93 403 76 92

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Amb la col·laboració de:

 • Banco Santander
 • BBVA