Institut de Formació Contínua

Expert en Prevenció i Intervenció del Bullying i Ciberbullying

Modalitat On-line

Jornada Prevenció del Bullying i Ciberbullying

La finalitat de la jornada era conscienciar als assistents de la problemàtica actual i la manera d'abordar-la des del punt de vista de cada professional.

Veure el vídeo

 
Tipologia:
Curs d'especialització
Crèdits:
17 ECTS
 
Preu:
2.270 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
05 novembre 2018
Final curs:
29 març 2019
Hores bonificables:
213 h. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Programa

1. Marc conceptual i normatiu del bullying i ciberbullying a l’àmbit educatiu
1.1. Principals textos legals que emmarquen el bullying i el ciberbullying
1.2. Concepte i principis per a l’acció educativa i la protecció dels drets de les persones menors d’edat
1.3. Principal terminologia, tipologies i àmbits d’interès
1.4. Acció educativa per a la presa de consciència dels efectes del bullying i el ciberbullying

2. Tipologies i característiques del bullying i el ciberbullying

2.1. Formes de bullying i ciberbullying: criteris d’identificació
2.2. Indicadors per identificar situacions de bullying i ciberbullying
2.3. Figures jurídiques relacionades amb el bullying i el ciberbullying
2.4. Normativa per a la prevenció i intervenció
2.5. Protocols d’intervenció
2.6. Pautes d’intervenció
2.7. Aspectes penals en el bullying i ciberbullying. Figures jurídiques

3. Marc organitzatiu d’una institució educativa

3.1. Elements clau del marc organitzatiu d’una institució educativa en relació a situacions d'assetjament i ciberassetjament escolar: agents interns en relació als agents externs
3.2. Circuits per a la detecció i la intervenció
3.3. Responsabilitats i funcions de cada agent en la seva intervenció

4. Recursos per a la detecció, prevenció i intervenció

4.1. Projecte educatiu, pla d’acció tutorial i projecte de convivència
4.2. Estructures de participació de la comunitat educativa
4.3. Elements preventius i programes de prevenció
4.4. La mediació
4.5. Les pràctiques restauratives
4.6. Materials pedagògics
4.7. Protocols (Catalunya i altres)

5. Experiències al món. Bones pràctiques. Tendències actuals

5.1. Anàlisi documental dels programes internacionals de referència sobre la prevenció de l'assetjament i el ciberassetjament
5.2. Estudi a través de diferents països del món que han desenvolupat institucionalment programes o protocols per tal de pal•liar la violència escolar
5.3. Anàlisi de sentències judicials d'àmbit internacional i de referència sobre assetjament i ciberassetjament

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • BBVA