Institut de Formació Contínua

Reconeixement i Atenció d'Infermeria al Pacient Neurològic

Modalitat On-line

 
Tipologia:
Curs d'especialització
Crèdits:
2 ECTS
 
Preu:
310 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
09 octubre 2019
Final curs:
27 novembre 2019
Hores bonificables:
25 h. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Presentació

Les patologies neurològiques urgents ICTUS, les crisis comicials (en pacients amb múltiples patologies) i el síndrome confusional agut requereixen una atenció especialitzada i de qualitat per disminuir els efectes negatius potencials.

Aquestes tres situacions patològiques requereixen per part de l’infermer/a una detecció ràpida i saber discernir la causa etiològica i el tractament adequats per millorar el pronòstic d’aquests pacients. Per tant, necessiten un entrenament important per adquirir agilitat i seguretat en la seva atenció.

El Curs de Reconeixement i Atenció d’Infermeria al Pacient Neurològic està dirigit a infermers i es centra en el reconeixement precoç i atenció de les alteracions neurològiques principals, amb atenció especial a l’ICTUS amb l’ús de l’escala RACE (Rapid Arterial Oclusion Evaluation), reconeguda i validada com a indicador sensible per detectar pacients amb ICTUS greu i alta sospita d’oclusió arterial.
En un curs compacte de 2 crèdits ECTS, 100% online i compatible amb la teva activitat laboral, s’actualitzen els aspectes anatomofiosiològics i s’avança en la valoració infermera i el coneixement del tractament adequat a cada patologia amb l’ajuda d’un tutor expert en la matèria.

També adquirirà coneixements sobre les opcions terapèutiques en la fase aguda (monitorització en unitats neurològiques i teràpies de repercussió per via endovascular) i en l’organització de sistemes coordinats per l’atenció precoç dels pacients neurològics. A més, gràcies al disseny del curs, el participant podrà adquirir altres competències transversals, relacionades amb l’ús de les TIC.

Obtingues els coneixements i habilitats per al reconeixement i atenció ràpida i segura de les patologies neurològiques urgents de més incidència.

Acreditació acadèmica

Curs Superior Universitari per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 2 crèdits ECTS. 

Activitat pendent d'acreditació pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS).

Objectius
  • Capacitar l'infermer/a per detectar i atendre de manera ràpida, eficient i segura un ICTUS, crisis comicials i síndrome confusional agut en el pacient.
  • Millorar el coneixement infermer en patologia vascular cerebral, actualitzar els coneixements en el protocol "Codi ICTUS" i instruir en la utilització de l'escala RACE, eina que valora la gravetat de l'ICTUS i detecta una oclusió de gran vas cerebral.
Destinataris

Professionals amb un grau o diplomatura en Infermeria. 

Programa

1. Anatomofisiologia
1.1. Anatomia del sistema circulatori cerebral

2. Ictus. Generalitats
2.1. Epidemiologia
2.2. Etiologia de l’ictus i tractament preventiu
2.3. Fisiologia de l’ictus agut
2.4. Síndromes topogràfics
2.5. Tipus d’ictus: isquèmic, hemorràgic, AIT
2.6. HSA

3. Ictus. Opcions terapèutiques
3.1. Unitats d’ictus: monitorització intensiva
3.2. Cures en una unitat d’ictus
3.3. Tractament trombolític endovenós
3.4. Tractament endovascular
3.5. Opcions terapèutiques en l’ictus hemorràgic
3.6. Altres tractaments passada la fase aguda (rehabilitació, disfàgia, complicacions...)

4. Codi ictus
4.1. Recomanacions europees en l’atenció urgent de l’ictus
4.2. Recomanacions AHA 2015 en l’atenció de l’ictus agut
4.3. Cadena assistencial en l’ictus
4.4. Codi ictus prehospitalari; Codi ictus intrahospitalari
4.5. Cures durant el trasllat prehospitalari del pacient amb ictus agut
4.6. Transferència del pacient. Mètode IDEAS

5. Teleictus i Fibrionolisi
5.1. Funcionament dels sistemes de teleictus
5.2. Preparació i administració del tractament fibrionolític endovenós (rTPA)
5.3. Cures durant l’administració del rTPA
5.4. Preparació del pacient pel trasllat interhospitalari

6. Escala RACE
6.1. Disseny i validació de l’escala. Implementació en el sistema de codi Ictus de Catalunya
6.2. Objectius de l’escala RACE
6.3. Instruccions per l’avaluació de l’escala
6.4. Aplicació per dispositius mòbils APP Escala RACE
6.5. Valoració del pacient amb l’escala RACE

7. Convulsions
7.1. Generalitats
7.2. Primera crisi
7.3. Estatus epilèptic
7.4. Mesures generals

8. Cefalees, com a síndrome confusional
8.1. Generalitats
8.2. Cefalees primàries
8.3. Cefalees secundàries
8.4. Signes d’alarma
8.5. Maneig del pacient amb síndrome confusional
8.6. Agitació
8.7. Maneig del pacient agitat

Direcció

Sr. Fisher Paz
Infermer del Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya (SEM). Experiència clínica des de 1998. Coordinador Postgrau en Atenció Prehospitalària Urgent de la UB. Professor associat del Departament de Medicoquirúrgica de la UB. Professor a EUSES Garbí (UdG). Instructor a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC). Instructor del Consell Català de Ressuscitació (CCR). Membre dependent de l’European Resuscitation Council (ERC) en Suport Vital Bàsic i DEA (SVB-DEA), Suport Vital Avançat (SVA) i Suport Vital Avançat en Trauma (SVAT). Instructor a First Responder. Primer intervinent per l’American Safety & Health Institute (ASHI). Instructor en Advanced Trauma Care for Nurses (ATCN) per la Society of Trauma Nurses.

Coordinació

Sr. Xavier Bernárdez
Infermer del Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya (SEM). Experiència clínica des de 1992. Coordinador Màster en Atenció Prehospitalària Urgent de la UB. Professor associat del Departament de Medicoquirúrgica de la UB. Instructor del Consell Català de Ressuscitació (CCR), membre dependent de l’European Resuscitation Council (ERC) en Suport Vital Bàsic i DEA (SVB-DEA), Soport Vital Avançat (SVA) i Suport Vital Avançat en Trauma (SVAT). Instructor en Prehospital Trauma Life Support (PHTLS) per l’American Safety & Health Institute (ASHI).

Quadre docent
Tutors d'impartició

Sra. Montse Gorchs
Infermera d’una Unitat de Suport Vital Avançat (USVA) en el Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya (SEM). Experiència clínica des de l’any 1989 a hospitals públics i privats, bàsicament amb pacients crítics, sempre a la UCI i Unitats de Reanimació, combinant l’atenció hospitalària i prehospitalària. Doctoranda UB Medicina i Investigació Traslacional.
Descomptes, beques i finançament

A causa de l'actual conjuntura econòmica, la qual ens ha dut a valorar la necessitat de facilitar encara més als nostres alumnes l'accés a la formació contínua, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha implantat un nou sistema de pagament fraccionat. Així doncs, hem posat en marxa una sèrie de facilitats de pagament per a la gran majoria dels nostres Màsters i Postgraus, amb 4 terminis de pagament per als programes anuals i 7 per als biennals, excepte casos excepcionals.

A més, a molts dels cursos de la nostra oferta formativa, disposem de descomptes especials per a certs col·lectius:

• Els associats a Alumni UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula, amb una limitació de 200€ com a màxim per matrícula i any acadèmic. Caldrà aportar el certificat acreditatiu de soci d'Alumni UB i estar al corrent de l'abonament de la quota de soci.
• Personal del Grup UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Exalumne de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora (consulta amb la teva assessora)

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matricula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes i si tens qualsevol dubte, consulta a una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com on-line) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

• No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
• Els descomptes no són acumulables i només s'aplicaran als cursos amb preu superior a 1.000€.
• No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
• És responsabilitat de l'alumne informar de la seva voluntat d'acollir-se a un determinat descompte.
• Hi ha cursos que no admeten descomptes.

On ens pots trobar

L'IL3-UB forma part del districte tecnològic 22@, integrant-se plenament a la revolució tecnològica de la ciutat comtal. Un espai de convivència que acull entitats científiques, tecnològiques i del coneixement que consoliden Barcelona com una de les ciutats pioneres d'Europa.

Entre els carrers Ciutat de Granada i Tànger s'erigeix l'edifici de l'IL3-UB. L'Antiga Fàbrica Canela reconvertida ara en un espai de 4.857 m2, on trobaràs aules, oficines i tots els serveis per gaudir de l'aprenentatge en un centre innovador i funcional.

IL3-UB

C/Ciutat de Granada, 131
08018 Barcelona

Telèfon d'Informació i Matrícula:
(+34) 93 309 36 54
Fax: (+34) 93 403 76 92

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

  • BKC - Barcelona Knowledge Campus
  • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • BBVA