Institut de Formació Contínua

Màster en Atenció d'Infermeria al Malalt Cardiovascular

bellvitge_018_ultimas_places

Modalitat Presencial

 
Inici curs:
01 octubre 2019
Final curs:
02 juny 2020
 
PAS 1: PREINSCRIPCIÓ
 
Per iniciar el procés de matrícula cal emplenar el formulari de matrícula, que trobaràs en el següent enllaç:

El termini per fer-ho és des de l'1 d'abril fins al 7 de juny.

Formulari de Matrícula >

Una vegada enviat el formulari, a partir de l'1 d'Abril fins al 7 de juny, hauràs de fer-nos arribar la següent documentació:

- Dues fotocòpies del DNI, NIE o passaport vigent.
- Fotocòpia compulsada del títol universitari de diplomat, llicenciat o graduat, o de la certificació acreditativa de la seva expedició.
- Dues fotografies a color, mida carnet.
- Currículum vitae
- Comprovant del pagament del 10% de l'import del màster en concepte de reserva de plaça.
 
La documentació haurà de lliurar-se personalment en:

Escola d'Infermeria - Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge
Pavelló de Govern, 3ª Planta. Despatx 342.
Feixa Llarga, s/n
08907 – L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Tania Martínez
taniamartinez@ub.edu
Tel. +34 934.024.283

Horari: De dilluns a dijous de 10 a 13 h i de 15 a 18 h. Divendres de 10 a 13 h.

La preinscripció es considerarà formalitzada en el moment del lliurament de la documentació.

A partir del 26 de juny es publicarà en la web: www.infermeriacardiovascular.com el llistat d'admesos.

També es comunicarà individualment als candidats la resolució del procés d'admissió, procedint-se a la devolució del 10% abonat, als candidats no admesos.
 
PAS 2: MATRÍCULA

En cas d'haver estat admès per cursar el màster, per concloure el procés de matrícula hauràs de lliurar la documentació que, si escau, hagués quedat pendent de lliurament en el moment de la preinscripció, i abonar el 90% restant de l'import del màster.

Tindràs dues opcions per fer-ho:

1)  Pagament únic del 90%: des del moment en què et sigui comunicada l'acceptació i fins a 15 dies abans de l'inici del curs.

2) Pagament del 50%: des del moment en què et sigui comunicada l'acceptació i fins a 15 dies abans de l'inici del curs.
   
    Pagament 40%: abans del 15 de gener de 2020.
 
Pots realitzar els diferents pagaments dels imports de matrícula:
 
1. Per Internet amb targeta de crèdit/dèbit.
2. Per transferència bancària amb codi de barres.

Requisits acadèmics d'accés

Aquest màster només pot ser cursat per titulats universitaris, per la qual cosa la teva condició de diplomat, llicenciat o equivalent ha de quedar necessàriament acreditada abans de l'inici del curs.

Per a més informació: www.infermeriacardiovascular.com

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • BBVA