Institut de Formació Contínua

Màster en Cures Infermeres a l'Atenció Primària (CADI)

Modalitat On-line

 
Tipologia:
Màster
Crèdits:
65 ECTS
 
Preu:
3.200 *
Idioma:
Català
Inici curs:
25 octubre 2019
Final curs:
20 octubre 2021
Horari:

On-line. Examen presencial, amb possibilitat de recuperació en la segona convocatòria

Hores bonificables:
875 h. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Tres raons per escollir-lo
  • Atorga 4 punts per a la carrera professional d’infermera i per a l’accés a la borsa de treball de l’Institut Català de la Salut (ICS).
  • Programa basat en casos clínics reals, amb un enfocament pràctic i molt orientat a la tasca diària del professional infermer en atenció primària.
  • Dissenyat, desenvolupat i tutoritzat per infermers/es de reconegut prestigi en l’àmbit assistencial, i pensat per als professionals d’infermeria de l’atenció primària.
Presentació

L'Atenció Primària és sens dubte l'escenari que més demanda té en sanitat entre la població. Els professionals infermers atenen cada dia a una infinitat de pacients, amb gran diversitat de problemes de salut i/o dubtes sobre la seva salut. És per això que l'exercici de la infermeria requereix una constant actualització dels coneixements, que s'aconsegueix amb la formació continuada, per tal de garantir unes cures infermeres de qualitat adreçades al malalt.

És el mateix col·lectiu infermer qui reclama una formació continuada basada en situacions reals i que, per tant, prioritzi els coneixements pràctics. D'aquesta manera, l'Institut de Formació Continua – Universitat de Barcelona ofereix ara el Màster en Cures Infermeres a l'Atenció Primària (CADI), que s'estructura en dos postgraus que aborden diferents aspectes de salut i malaltia que afecten la persona, la família i la comunitat. El màster està orientat a oferir a la infermera els recursos necessaris per a resoldre de manera efectiva els casos i situacions clíniques més rellevants que es presenten en el desenvolupament quotidià de la seva activitat a l'atenció primària (AP).

Amb un total de 10 mòduls teoricopràctics, els professionals infermers poden actualitzar i millorar els seus coneixements, habilitats i actituds necessàries per atendre els individus durant tot el seu cicle vital, des de la infància fins al final de la seva vida.

Si ets diplomat o graduat en Infermeria i vols actualitzar els teus coneixements teòrics i millorar les teves competències i les teves habilitats pràctiques en l'àmbit assistencial de l'Atenció Primària, aquest és el teu programa.

cat

 

Màster CADI  (65 ECTS) = Postgrau CADI 1 (30 ECTS) Postgrau CADI 2 (30 ECTS) Mòdul de PROJECTE (5 ECTS)

Itinerari 1
Si has realitzat a l'Institut de Formació Contínua - IL3 de la Universitat de Barcelona el Postgrau a distància: Curs Autoformatiu per a Diplomats en Infermeria (CADI) (actualment anomenat Postgrau en Infermeria a l’Atenció Primària -CADI 1-) i vols obtenir el títol de màster, hauràs de cursar el Postgrau en Infermeria a l’Atenció Primària (CADI 2) i realitzar el Projecte final de màster. Per a la matrícula, fes clic aquí

Itinerari 2
Si has realitzat a l'Institut de Formació Contínua - IL3 de la Universitat de Barcelona el Postgrau en Infermeria a l’Atenció Primària (CADI 2) i vols obtenir el títol de màster, hauràs de cursar el Postgrau en Infermeria a l’Atenció Primària (CADI 1) i posteriorment matricular-te en el Projecte final de màster. Per a la matrícula del Postgrau en Infermeria a l’Atenció Primària (CADI 1), fes clic aquí

Itinerari 3
Si ja has realitzat a l'Institut de Formació Contínua - IL3 de la Universitat de Barcelona ambdós postgraus, l’antic Postgrau a distància: Curs Autoformatiu per a Diplomats en Infermeria (CADI) (actualment anomenat Postgrau en Infermeria a l’Atenció Primària -CADI 1-) i el Postgrau en Infermeria a l’Atenció Primària (CADI 2) i vols obtenir el títol de màster, només hauràs de realitzar el Projecte final de màster. Per a la matrícula, fes clic aquí

En cap cas s’adaptarà el programa a persones que:

-    No hagin obtingut el títol de Postgrau en Infermeria a l'Atenció Primària (CADI 1) de 30 crèdits ECTS o l'antic Postgrau a distància: Curs Autoformatiu per a Diplomats en Infermeria (CADI) de 20 crèdits (o 200 hores).
-    Hagin cursat mòduls individuals, en qualsevol dels dos postgraus.
-    No hagin aprovat l’examen presencial, en qualsevol dels dos postgraus.

Acreditació acadèmica
Màster en Cures Infermeres a l'Atenció Primària (CADI) per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 65 crèdits ECTS.
© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

  • BKC - Barcelona Knowledge Campus
  • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • BBVA