Institut de Formació Contínua

Màster en Cures Infermeres al Pacient Hospitalitzat

Modalitat On-line

Presentació del màster

Dra. Lola Andreu

Doctora titular de l'Escola d'Infermeria de la UB.
Directora del Màster.

Veure el vídeo

Tallers de Simulació Clínica Avançada

Esther Insa Calderón

Infermera i Instructora de Simulació en el Centre de Simulació Sant Agustí del Campus Docent Sant Joan de Déu.

Veure el vídeo

 
Tipologia:
Màster
Crèdits:
60 ECTS
 
Preu:
3.970 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
14 octubre 2019
Final curs:
31 juliol 2020
Horari:

Les simulacions s’impartiran entre el 20 i el 24 de gener. De dilluns a dijous de 9h a 18.30h i divendres de 8.30h a 14.30h.

Lloc:
Centre de Simulació Sant Agustí del Parc Sanitari Sant Joan de Déu (PSSJD) . C/ Antoni Pujadas, 42. Edifici Sant Agustí – 2ª planta - Sant Boi de Llobregat

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Tres raons per escollir-lo
 • Màster pioner a escala nacional i puntuable per a la teva carrera professional.
 • Inclou resolució de casos clínica o experiències reals, reptes de gamificació i tallers de simulació pràctica.
 • Quadre docent format per experts de primer nivell, referents en l'àmbit hospitalari i amb àmplia experiència en el sector i el nivell docent.

 

Presentació

El Màster en Cures Infermeres al Pacient Hospitalitzat et dóna l'oportunitat com a infermera d'exercir en l'àmbit hospitalari, preparat quant a coneixements, habilitats, competències i actituds per desenvolupat i perfeccionar el teu roll avançat infermer en l'àmbit hospitalari.

La formació és un requisit imprescindible per formar part dels equips hospitalaris. S'ha de poder acreditar una formació específica en l'àmbit, adquirir uns coneixements i unes competències concretes que et permetran desenvolupar de manera eficient i amb una major implicació, les teves funcions dins les diferents unitats hospitalàries i, així, oferir una atenció integral al pacient davant la complexitat de la seva situació clínica.

Partint dels coneixements adquirits en el Grau d'Infermeria, el màster aporta:

 • El coneixement de l’entorn i la cultura hospitalària.
 • Una aproximació a la legislació vigent en deures i obligacions del professional i del pacient.
 • L'aprenentatge de les especificitats de l'hospitalització del pacient.
 • L'actuació en els processos, protocols i polítiques hospitalàries.
 • El coneixement de les diferents àrees i unitats hospitalàries i de les seves particularitats en atenció infermera.
 • Formació en la realització/col•laboració en els procediments de suport al diagnòstic i tractament.
 • Major èmfasi en la presa de decisions, en el treball en equip, en la comunicació interprofessional i amb el pacient, i en la humanització de l'assistència sanitària.

En definitiva, el Màster en Cures Infermeres al Pacient Hospitalitzat t'ajudarà a oferir una atenció i cures infermeres eficients i adequats a les necessitats de salut de cada tipus de pacient dins de l'àmbit hospitalari, d'acord a l'evidència científica, als nous avenços tecnològics i als nivells de qualitat i seguretat que s'estableixin en les normes legals i deontològiques aplicables.

Acreditació acadèmica

Màster en Cures Infermeres al Pacient Hospitalitzat per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

Objectius
 • Conèixer tot l'espectre de l'atenció d'infermeria que es deuen aplicar als pacients als centres hospitalaris, de manera àmplia i amb un ampli coneixement, per tal de dotar els professionals de les capacitats i habilitats necessàries per al desenvolupament de la pràctica clínica als centres hospitalaris.
 • Prendre decisions sobre les accions a dur a terme davant situacions clíniques determinades.
 • Atendre correctament el pacient i presa de decisions adequades en situacions clíniques complexes.
 • Conèixer i aplicar correctament els processos i protocols que se segueixen als centres hospitalaris.
Destinataris

Diplomades i/o graduades en Infermeria, interessades en conèixer l'entorn hospitalari i les seves especificitats per a exercir en ell.
Infermeres que exerceixen en l'Atenció Primerenca o en l'entorn Sociosanitari i desitgen un canvi professional cap a l'àmbit hospitalari.

Programa

1. Immersió en el Medi Hospitalari
1.1. L’hospital: diferents tipus d’hospitals / seccions / departaments / àrees
1.2. Ubicació territorial i tipus de població
1.3. Fonts d’entrada a l’hospital: urgències / altres centres / consultes externes / hospitalització domiciliària
1.4. Òrgans de govern
1.5. Estructura
1.6. Aspectes organitzatius i normatius
1.7. Drets i garanties dels usuaris
1.8. Qualitat i seguretat clínica
1.9. Mediació cultural
1.10. Salut laboral

2. Àrees de suport diagnòstic i terapèutic

2.1. Fisioteràpia
2.2. Dietoteràpia
2.3. Radiologia
2.4. Anàlisi clínica
2.5. Proves funcionals
2.6. Registre electrofisiologia

3. Malalties mèdiques (medicina interna)

3.1. El pacient geriàtric
3.2. Malalties infeccioses i política d'antibiòtics
3.3. Farmacologia
3.4. Dermatologia
3.5. Malalties poc freqüents

4. Pràctica simulada

4.1. Valoració de la pràctica infermera

Durant les 5 jornades presencials de Pràctica simulada, es duran a terme diversos Tallers de Simulació Clínica Avançada*, per tal de completar la formació en habilitats tècniques i no tècniques, incrementar els teus coneixements i demostrar les teves aptituds, alhora que reflexionar sobre l'actitud de la infermera en qualsevol servei hospitalari i posar en pràctica els coneixements adquirits per fer front als casos i situacions clíniques més rellevants de la teva pràctica professional en l'àmbit hospitalari i als reptes actuals del sector.

5. Malalties de l’aparell Cardio-respiratori

5.1. Trastorns cardiacis

 • Proves diagnòstiques específiques del sistema cardíac
 • Especificitats quirúrgiques

5.2. Trastorns respiratoris

 • Proves diagnòstiques específiques del sistema y respiratori
 • Especificitats quirúrgiques

5.3. Plans terapèutics

5.4. Dispositius de suport relacionats amb els sistemes cardíac i respiratori

6. Neurociències i malalties de l'aparell múscul-esquelètic (Traumatologia)

6.1. Malalties del sistema nerviós

 • Alteracions neurològiques
 • Alteracions psiquiàtriques
 • Proves diagnòstiques específiques del sistema nerviós
 • Especificitats quirúrgiques
 • Plans terapèutics

6.2. Malalties traumatològiques

 • Proves diagnòstiques específiques del sistema múscul-esquelètic
 • Especificitats quirúrgiques
 • Plans terapèutics

6.3. Dispositius de suport relacionats amb els sistemes nerviós y múscul-esquelètic

7. Àrea de malalties digestives i metabòliques

7.1. Malalties de l’aparell digestiu

 • Proves diagnòstiques específiques del sistema digestiu
 • Especificitats quirúrgiques
 • Plans terapèutics

7.2. Malalties metabòliques

 • Proves diagnòstiques específiques del sistema endocrí i metabòlic
 • Especificitats quirúrgiques
 • Diabetis
 • Plans terapèutics

7.3. Dispositius de suport relacionats amb els sistemes digestiu i endocrí metabòlic

8. Malalties nefrològiques, de trasplantaments i immunologia

8.1. Malalties renals

 • Diàlisi
 • Trasplantament

8.2. Malalties urològiques
8.3. Dispositius de suport
8.4. Immunologia
8.5. Donació d’òrgans

9. Malalties hemato-oncològiques
9.1. Hematologia
9.2. Oncologia
9.3 Proves diagnòstiques específiques
9.4. Plans terapèutics
9.5. Transfusions de sang i hemoderivats

10. Malalties ginecològiques-obstètriques i pediàtriques
10.1. Malalties ginecològiques
10.2. Embaràs, part i puerperi
10.3. Atenció al nounat
10.4. Pediatria

11. Bloc quirúrgic i serveis de medicina intensiva
11.1. Cirurgia (Bloc quirúrgic)
11.2. Sedació i delirium
11.3. Dolor i analgèsia
11.4. Malalt crític
11.5. Unitat de cures intensives
11.6. Ventilació assistida

12. Projecte d’intervenció clínica
12.1. Característiques del procés assistencial


Tallers de Simulació Clínica Avançada

Taller de valoració d'infermeria davant un ingrés hospitalari: anamnesi i valoració física

Taller d'interpretació de signes vitals

 • Cardíacs
 • Respiratoris
 • Neurològics

Taller de valoració de la consciència i del dolor

 • Utilització d'escales de valoració
 • Mesures farmacològiques i no farmacològiques per al control del dolor i l'ansietat

Taller de suport ventilatori

 • Oxigenoteràpia d'alt flux
 • Humidificadors i nebulitzadors
 • Maneig de la via aèria artificial
 • Drenatge aspiratiu toràcic
 • CPAP

Taller de suport circulatori

 • Interpretació ECG
 • Marcapassos
 • Suport vital
 • Taller d'inserció i manteniment d'accessos vasculars i altres dispositius
 • Catèters centrals, catèter curt i PICC
 • Catèter ventricular
 • Punció ecoguiada
 • Inserció i manteniment de sondes i drenatges

Taller d'administració de fàrmacs

 • Càlcul de dosi
 • Bombes d'infusió
 • Diagnòstic per la imatge i determinació de mostres biològiques
 • Interpretació de resultats
 • Preparació per a la realització de proves
 • Recollida de mostres

Taller d'acte quirúrgic

 • Preparació pre i post quirúrgica
 • Inserció i manteniment de drenatges
 • Cures de ferides

Taller de mobilitzacions i immobilitzacions i prevenció d'úlceres

 • Utilització d'escales de risc
 • Ergonomia/sedestació precoç

Taller de Suport Vital Bàsic (SVB)

Direcció

Dr. Enrique Limón Cáceres
Infermer. Doctor per la Universitat de Barcelona, Facultat de Medicina. Centre coordinador del Programa de Vigilància de les Infeccions Nosocomials de Catalunya (VINCat). 

Dra. Lola Andreu Periz
Doctora Titular de l'Escola d'Infermeria de la UB.

Quadre docent
Dr. Enric Limón Cáceres
Centre coordinador del Programa de Vigilància de les Infeccions Nosocomials de Catalunya (VINCat)

Dra. Lola Andreu Périz
Professora Honorífica de l'Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona.

Sra. Gemma Martínez Estalella
Directora d'infermeria de l'Hospital Clínic de Barcelona. Professora del Departament d'Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica de l'Escola d'Infermeria de la UB i coordinadora de l'assignatura de farmacologia clínica.

Sr. Rodolfo Crespo Montero
Professor de l'Escola Universitària d'Infermeria de Còrdova. Supervisor del Servei d'Hemodiàlisi de l'Hospital Regna Sofia de Còrdova.

Dr. Miguel Ángel Hidalgo Blanco
Professor del Departament d'Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica de l'Escola d'Infermeria de la UB. Director del Màster en Intervencions Infermeres al Malalt Crític i del Màster en Intervencions Infermeres al Pacient Complex de la Universitat de Barcelona.

Dr. Jordi Morillas Pérez
Metge especialista en Medicina Intensiva. Cap del Servei d'Urgències de SCIAS Hospital de Barcelona.

Sr. Joaquín Toro Santiago
Infermer. Supervisor d'Infermeria en l'Hospital Universitari Reina Sofia de Còrdova.

Sra. Elena Maestre González
Professora dietética i nutrició del Departament d'Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica de l'Escola d'Infermeria de la UB. Dietista i nutricionista humana i especialista en e-learning i gamificació.

Dr. Jesús Caballero López
Cap del Servei de cures intensives a l'Hospital Arnau Vilanova de Lleida.

Sra. Swagotika Saló Bartoli
Infermera. Institut Clínic de Malalties Digestives i Metabòliques. Hospital Clínic de Barcelona.

Sr. Antonio Ochando Garcia
Infermer. Servei de Nefrologia. Hospital universitari Fundació Alcorcón -Madrid.
Sortides professionals

Exercici professional infermer en qualsevol àrea o unitat de l'àmbit hospitalari. 

Descomptes, beques i finançament

A causa de l'actual conjuntura econòmica, la qual ens ha dut a valorar la necessitat de facilitar encara més als nostres alumnes l'accés a la formació contínua, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha implantat un nou sistema de pagament fraccionat. Així doncs, hem posat en marxa una sèrie de facilitats de pagament per a la gran majoria dels nostres Màsters i Postgraus, amb 4 terminis de pagament per als programes anuals i 7 per als biennals, excepte casos excepcionals.

A més, a molts dels cursos de la nostra oferta formativa, disposem de descomptes especials per a certs col·lectius:

• Els associats a Alumni UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula, amb una limitació de 200€ com a màxim per matrícula i any acadèmic. Caldrà aportar el certificat acreditatiu de soci d'Alumni UB i estar al corrent de l'abonament de la quota de soci.
• Personal del Grup UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Exalumne de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora (consulta amb la teva assessora)

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matricula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes i si tens qualsevol dubte, consulta a una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com on-line) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

• No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
• Els descomptes no són acumulables i només s'aplicaran als cursos amb preu superior a 1.000€.
• No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
• És responsabilitat de l'alumne informar de la seva voluntat d'acollir-se a un determinat descompte.
• Hi ha cursos que no admeten descomptes.

On ens pots trobar

L'IL3-UB forma part del districte tecnològic 22@, integrant-se plenament a la revolució tecnològica de la ciutat comtal. Un espai de convivència que acull entitats científiques, tecnològiques i del coneixement que consoliden Barcelona com una de les ciutats pioneres d'Europa.

Entre els carrers Ciutat de Granada i Tànger s'erigeix l'edifici de l'IL3-UB. L'Antiga Fàbrica Canela reconvertida ara en un espai de 4.857 m2, on trobaràs aules, oficines i tots els serveis per gaudir de l'aprenentatge en un centre innovador i funcional.

IL3-UB

C/Ciutat de Granada, 131
08018 Barcelona

Telèfon d'Informació i Matrícula:
(+34) 93 309 36 54
Fax: (+34) 93 403 76 92

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Amb la col·laboració de:

 • Banco Santander
 • BBVA