Institut de Formació Contínua

Màster en Cures Infermeres al Pacient Hospitalitzat

Modalitat On-line

Presentació del màster

Dra. Lola Andreu

Doctora titular de l'Escola d'Infermeria de la UB.
Directora del Màster.

Veure el vídeo

Tallers de Simulació Clínica Avançada

Esther Insa Calderón

Infermera i Instructora de Simulació en el Centre de Simulació Sant Agustí del Campus Docent Sant Joan de Déu.

Veure el vídeo

 
Tipologia:
Màster
Crèdits:
60 ECTS
 
Preu:
3.970 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
14 octubre 2019
Final curs:
31 juliol 2020
Horari:

Les simulacions s’impartiran entre el 20 i el 24 de gener. De dilluns a dijous de 9h a 18.30h i divendres de 8.30h a 14.30h.

Lloc:
Centre de Simulació Sant Agustí del Parc Sanitari Sant Joan de Déu (PSSJD) . C/ Antoni Pujadas, 42. Edifici Sant Agustí – 2ª planta - Sant Boi de Llobregat

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Programa

1. Immersió en el Medi Hospitalari
1.1. L’hospital: diferents tipus d’hospitals / seccions / departaments / àrees
1.2. Ubicació territorial i tipus de població
1.3. Fonts d’entrada a l’hospital: urgències / altres centres / consultes externes / hospitalització domiciliària
1.4. Òrgans de govern
1.5. Estructura
1.6. Aspectes organitzatius i normatius
1.7. Drets i garanties dels usuaris
1.8. Qualitat i seguretat clínica
1.9. Mediació cultural
1.10. Salut laboral

2. Àrees de suport diagnòstic i terapèutic

2.1. Fisioteràpia
2.2. Dietoteràpia
2.3. Radiologia
2.4. Anàlisi clínica
2.5. Proves funcionals
2.6. Registre electrofisiologia

3. Malalties mèdiques (medicina interna)

3.1. El pacient geriàtric
3.2. Malalties infeccioses i política d'antibiòtics
3.3. Farmacologia
3.4. Dermatologia
3.5. Malalties poc freqüents

4. Pràctica simulada

4.1. Valoració de la pràctica infermera

Durant les 5 jornades presencials de Pràctica simulada, es duran a terme diversos Tallers de Simulació Clínica Avançada*, per tal de completar la formació en habilitats tècniques i no tècniques, incrementar els teus coneixements i demostrar les teves aptituds, alhora que reflexionar sobre l'actitud de la infermera en qualsevol servei hospitalari i posar en pràctica els coneixements adquirits per fer front als casos i situacions clíniques més rellevants de la teva pràctica professional en l'àmbit hospitalari i als reptes actuals del sector.

5. Malalties de l’aparell Cardio-respiratori

5.1. Trastorns cardiacis

 • Proves diagnòstiques específiques del sistema cardíac
 • Especificitats quirúrgiques

5.2. Trastorns respiratoris

 • Proves diagnòstiques específiques del sistema y respiratori
 • Especificitats quirúrgiques

5.3. Plans terapèutics

5.4. Dispositius de suport relacionats amb els sistemes cardíac i respiratori

6. Neurociències i malalties de l'aparell múscul-esquelètic (Traumatologia)

6.1. Malalties del sistema nerviós

 • Alteracions neurològiques
 • Alteracions psiquiàtriques
 • Proves diagnòstiques específiques del sistema nerviós
 • Especificitats quirúrgiques
 • Plans terapèutics

6.2. Malalties traumatològiques

 • Proves diagnòstiques específiques del sistema múscul-esquelètic
 • Especificitats quirúrgiques
 • Plans terapèutics

6.3. Dispositius de suport relacionats amb els sistemes nerviós y múscul-esquelètic

7. Àrea de malalties digestives i metabòliques

7.1. Malalties de l’aparell digestiu

 • Proves diagnòstiques específiques del sistema digestiu
 • Especificitats quirúrgiques
 • Plans terapèutics

7.2. Malalties metabòliques

 • Proves diagnòstiques específiques del sistema endocrí i metabòlic
 • Especificitats quirúrgiques
 • Diabetis
 • Plans terapèutics

7.3. Dispositius de suport relacionats amb els sistemes digestiu i endocrí metabòlic

8. Malalties nefrològiques, de trasplantaments i immunologia

8.1. Malalties renals

 • Diàlisi
 • Trasplantament

8.2. Malalties urològiques
8.3. Dispositius de suport
8.4. Immunologia
8.5. Donació d’òrgans

9. Malalties hemato-oncològiques
9.1. Hematologia
9.2. Oncologia
9.3 Proves diagnòstiques específiques
9.4. Plans terapèutics
9.5. Transfusions de sang i hemoderivats

10. Malalties ginecològiques-obstètriques i pediàtriques
10.1. Malalties ginecològiques
10.2. Embaràs, part i puerperi
10.3. Atenció al nounat
10.4. Pediatria

11. Bloc quirúrgic i serveis de medicina intensiva
11.1. Cirurgia (Bloc quirúrgic)
11.2. Sedació i delirium
11.3. Dolor i analgèsia
11.4. Malalt crític
11.5. Unitat de cures intensives
11.6. Ventilació assistida

12. Projecte d’intervenció clínica
12.1. Característiques del procés assistencial


Tallers de Simulació Clínica Avançada

Taller de valoració d'infermeria davant un ingrés hospitalari: anamnesi i valoració física

Taller d'interpretació de signes vitals

 • Cardíacs
 • Respiratoris
 • Neurològics

Taller de valoració de la consciència i del dolor

 • Utilització d'escales de valoració
 • Mesures farmacològiques i no farmacològiques per al control del dolor i l'ansietat

Taller de suport ventilatori

 • Oxigenoteràpia d'alt flux
 • Humidificadors i nebulitzadors
 • Maneig de la via aèria artificial
 • Drenatge aspiratiu toràcic
 • CPAP

Taller de suport circulatori

 • Interpretació ECG
 • Marcapassos
 • Suport vital
 • Taller d'inserció i manteniment d'accessos vasculars i altres dispositius
 • Catèters centrals, catèter curt i PICC
 • Catèter ventricular
 • Punció ecoguiada
 • Inserció i manteniment de sondes i drenatges

Taller d'administració de fàrmacs

 • Càlcul de dosi
 • Bombes d'infusió
 • Diagnòstic per la imatge i determinació de mostres biològiques
 • Interpretació de resultats
 • Preparació per a la realització de proves
 • Recollida de mostres

Taller d'acte quirúrgic

 • Preparació pre i post quirúrgica
 • Inserció i manteniment de drenatges
 • Cures de ferides

Taller de mobilitzacions i immobilitzacions i prevenció d'úlceres

 • Utilització d'escales de risc
 • Ergonomia/sedestació precoç

Taller de Suport Vital Bàsic (SVB)

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Amb la col·laboració de:

 • Banco Santander
 • BBVA