Institut de Formació Contínua

Màster en Cures d'Infermeria al Malalt Crític

Modalitat Presencial

 
Inici curs:
12 setembre 2019
Final curs:
18 juny 2020
 
PAS 1: PREINSCRIPCIÓ
 
Per iniciar el procés de matrícula cal emplenar el formulari de matrícula, que trobaràs en el següent enllaç:

El termini per fer-ho és des de l'1 d'abril fins al 7 de juny. 

Formulari de Matrícula >

Una vegada enviat el formulari, a partir de l'1 d'abril fins al 7 de juny, hauràs de fer-nos arribar la següent documentació:
 
• Dues fotocòpies del DNI, NIE o passaport vigent.
• Dues fotografies en color, mida carnet.
• Fotocòpia compulsada original del títol universitari de diplomat, llicenciat o graduat, o de la certificació acreditativa de la seva expedició.
• Expedient acadèmic dels estudis universitaris (només els titulats en els anys 2018 i 2019)
• Carta de motivació.
• Currículum vitae.

Documentació complementària:

• Cartes de recomanació o referències (acadèmiques o professionals)
• Qualsevol altre mèrit que el candidat/a estimi rellevant (cursos, voluntariats…)
 
La documentació haurà de lliurar-se personalment en:

Escola d'Infermeria - Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge
Pavelló de Govern, 3ª Planta. Despatx 342.
Feixa Llarga, s/n
08907 – L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Tania Martínez
taniamartinez@ub.edu
Tel. +34 934.024.283

Horari: De dilluns a dijous de 10 a 13 h i de 15 a 18 h. Divendres de 10 a 13 h.

El dia 14 de juny es publicarà a la web: www.mastercriticoub.com el llistat d'admesos.

També es comunicarà individualment als candidats la resolució del procés d'admissió.

Els candidats admesos tindran fins al 28 de juny per realitzar el pagament del 10% de l'import de màster i formalitzar d'aquesta manera, la seva preinscripció.

En cas de no realitzar el pagament en el termini indicat, s'entendrà que el candidat renuncia a la plaça assignada, i es procedirà a disposar de la mateixa.
 
PAS 2: MATRÍCULA
 
Per concloure el procés de matrícula hauràs de lliurar la documentació que, en el seu cas, hagués quedat pendent de lliurament en el moment de la preinscripció, i abonar el 90% restant de l'import del màster.

Tindràs dues opcions per fer-ho:

1) Pagament únic del 90%: fins a 15 dies abans de l'inici del curs.

2) Pagament del 50%: fins a 15 dies abans de l'inici del curs.
     
   Pagament 40%: abans del 15 de gener de 2020.
 
Pots realitzar els diferents pagaments dels imports de matrícula: 
 
1. Per Internet amb targeta de crèdit/dèbit.
2. Per transferència bancària amb codi de barres.

Requisits acadèmics d'accés

Aquest màster només pot ser cursat per titulats universitaris, per la qual cosa la teva condició de diplomat, llicenciat o equivalent ha de quedar necessàriament acreditada abans de l'inici del curs.
 
Per a més informació: www.mastercriticoub.com
© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

  • BKC - Barcelona Knowledge Campus
  • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • BBVA