Institut de Formació Contínua

Màster en Cures d'Infermeria al Malalt Crític

Modalitat Presencial

 
Tipologia:
Màster
Crèdits:
60 ECTS
 
Preu:
2.400 *
Idioma:
Català i Castellà
Inici curs:
12 setembre 2019
Final curs:
18 juny 2020
Horari:

Dimarts i Dijous de 9:00h a 13:00h.

Lloc:
Escola d'Infermeria. Campus Bellvitge, Feixa Llarga s/n. 08907 Hospitalet de LLobregat

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Tres raons per escollir-lo
 • Proporciona l'adquisició de les competències necessàries per a un desenvolupament òptim de l'activitat professional.
 • Quadre docent composat per professionals experts del camp de la infermeria.
 • Dissenyat i adaptat a les noves directrius de l'EEES.
Presentació

L'important avenç de la tecnologia aplicada al camp de la salut i les tasques cada cop més especialitzades que realitzen els professionals a les unitats especials fan necessària l’aplicació dels coneixements que es requereixen per tenir cura dels malalts amb greus alteracions de les funcions vitals.

Acreditació acadèmica
Màster en Cures d'Infermeria al Malalt Crític per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.
Objectius
 • Formar diplomats en Infermeria capacitats per prestar un servei infermer de qualitat a l'àrea de cures crítiques, amb un alt nivell de coneixements, habilitats i actituds.
 • Ampliar i aprofundir els coneixements i les habilitats necessàries d'aquells professionals que estiguin interessats a orientar la seva activitat a la cura de malalts amb greus alteracions de les funcions vitals o amb risc important per a la seva vida.
 • Propiciar l'adquisició de competències que propiciïn el desenvolupament òptim de l'activitat professional dins les unitats de Cures Intensives i d'Urgències, amb criteris d'eficàcia i eficiència.
Destinataris

Diplomats i Graduats en Infermeria.

Programa

1. Aspectes de relació humana, gestió i organització de les unitats de cures intensives
1.1. Història de l'atenció al malalt crític
1.2. Descripció de l'estructura de la unitat de cures intensives
1.3. Aspectes organitzatius i de gestió que afecten al procés d´atenció del malalt ingressat a una UCI
1.4. Descripció del diferents nivells assistencials en les cures al malalt crític
1.5. Seguretat clínica relacionada amb el malalt crític. Protocols i guies clíniques
1.6. Drets i garanties del malalt crític
1.7. Problemàtica psicosocial a una UCI

2. Valoració i monitoratge del malalt crític

2.1. Valoració del malalt
2.2. Exploració física
2.3. La dificultat de l'anamnesi
2.4. Monitorització
2.5. Proves complementàries i diagnòstiques
2.6. Valoració del malalt sedat i amb dolor

3. Fàrmacs d’ús freqüent en el malalt crític

3.1. Farmacocinètica
3.2. Farmacodinàmica
3.3. Grups de fàrmacs
3.4. Vies d´administració
3.5. Dosificacions
3.6. Seguiment de l´administració

4. Situacions de risc per alteracions dels sistemes cardiocirculatori i respiratori

4.1. Valoració del malalt amb patologia greu del sistema cardiocirculatori
4.2. Síndrome coronària
4.3. Trastorns del ritme
4.4. Crisi hipertensiva
4.5. Insuficiència cardíaca aguda
4.6. Dissecció aòrtica
4.7. Taponament cardíac
4.8. Síndrome de distress respiratori
4.9. Tromboembolisme pulmonar
4.10. Pneumopaties
4.11. Agudització de patologia bronquial
4.12. Atenció d'infermeria al malalt amb patologia cardíaca i/o respiratòria
4.13. ECMO, assistència ventricular i marcapassos
4.14. Via aèria difícil
4.15. Ventilació mecànica invasiva i no invasiva
4.16. Suport Vital Immediat

5. Control i prevenció de la infecció, situacions de risc per alteracions immunològiques i hematològiques, i situació de xoc

5.1. Patologia infecciosa
5.2. Mesures de prevenció de la infecció
5.3. Estudis epidemiològics
5.4. Infecció nosocomial
5.5. Recollida de mostres
5.6. Malalties autoimmunes del sistema neuromuscular, hematopoètic, del fetge i sistèmiques
5.7. Anèmia i alteracions de la coagulació
5.8. Etiologia de la insuficiència circulatòria
5.9. Atenció d'infermeria al malalt en xoc

6. Situacions de risc per alteracions dels sistemes digestiu, endocrí i renal. Nutrició del malalt crític

6.1. Valoració del malat amb patologia greu del sistema digestiu
6.2. Malalties del tracte intestinal superior
6.3. Trastorns gàstric i duodenals
6.4. Cirurgia gàstrica
6.5. Trastorns intestinals
6.6. Trastorns hepàtics del pàncrees i de les vies biliars
6.7. Atenció d’infermeria al malalt amb patologia digestiva i endocrina greu
6.8. Nutrició del malalt crític
6.9. Atenció d’infermeria al malalt amb patologia renal
6.10. Depuració extrarenal

7. Situacions de risc per alteracions dels sistemes neurològic i musculoesquelètic

7.1. Valoració del malalt amb patologia greu del sistema neurològic i musculoesquelètic
7.2. Patologia neuromuscular
7.3. Coma
7.4. Mort cerebral
7.5. Accident vascular cerebral
7.6. Traumatisme craneoencefàlic
7.7. Politraumatismes
7.8. Atenció d'infermeria al malalt amb patologia greu del sistema neurològic i musculoesquelètic

8. Atenció al Malalt crític amb necessitats especials: problemes obstètrics greus, intoxicacions, cremades, trasplantaments i donació d´òrgans

8.1. Atenció d´infermeria a la pacient obstètrica greu
8.2. Atenció d'infermeria al malalt intoxicat
8.3. Atenció d'infermeria al malalt amb trastorns dermatològics i grans cremades
8.4. Atenció d'infermeria al malalt trasplantat
8.5. Donació d'òrgans

9. Pràcticum


10. Treball Final

Direcció
Dra. Mª Carmen Moreno Arroyo
Professora Col·laboradora de l’Escola d’Infermeria de la UB.
Coordinació

Sr. Albert González Pujol
Professor associat de l'Escola d'Infermeria de la UB.

Sr. Miguel Ángel Hidalgo Blanco
Professor col·laborador de l'Escola d'Infermeria de la UB.

Quadre docent
L. Basco
Hospital de Barcelona.

X. Bernárdez
Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).

L. Cabre
Hospital de Barcelona.

R. Cañizares
Hospital Universitari de Bellvitge.

R. Crespo
Hospital Reina Sofía. Universidad de Córdoba.

F. Esteve
Hospital Universitari de Bellvitge

A. González.
Hospital Universitari Bellvitge.

O. Güell
Psicòleg.

E. Guix
Universitat de Barcelona.

C. Heering
Corporació Sanitària Clínic.

R. Jam
Corporació Sanitària Parc Taulí.

M. Lombraña
Corporació Sanitària Clínic.

G. Martínez.
Hospital Universitari Bellvitge.

J.Morillas
Hospital de Barcelona.

J. M. Petit
Hospital de la Vall d'Hebrón.

M. Puig
Universitat de Barcelona.

M.Romero
Universitat de Barcelona.

L. Salas
Hospital de la Vall d'Hebrón.

J. Uya
Hospital Universitari Bellvitge.

A. Villamor
Corporació Sanitària Clínic.









Descomptes, beques i finançament

A causa de l’actual conjuntura econòmica, la qual ens ha dut a valorar la necessitat de facilitar encara més als nostres clients l’accés a la formació contínua, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha implantat un nou sistema de pagament fraccionat. Així doncs, hem posat en marxa una sèrie de facilitats de pagament per a la gran majoria dels nostres Màsters i Postgraus, amb 3 terminis de pagament.

Per tal de facilitar l’accés als programes formatius, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona et proporciona la informació necessària per poder aconseguir una de les beques que diferents institucions nacionals i internacionals ofereixen

 També tens la possibilitat d'accedir a les beques que ofereix Assistència Sanitària pels Màsters i Postgraus de l'àrea de salut, fent clic aquí 

A més, a molts dels cursos de la nostra oferta formativa, disposem de descomptes especials per a certs col·lectius:

 • Els associats a "Alumni UB" tindran un descompte de 200€ en la matrícula. En programes de menys de 2.000€, el descompte serà del 10%.

Confirma els imports en el moment de formalitzar la matrícula.

La majoria dels nostres programes (tant presencials com on-line) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva Assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables i només s'aplicaran als cursos amb preu superior a 1.000€.
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
 • És responsabilitat de l'alumne informar de la seva voluntat d'acollir-se a un determinat descompte.
 • Hi ha alguns cursos no admeten descomptes.
On ens pots trobar

L'IL3-UB forma part del districte tecnològic 22@, integrant-se plenament a la revolució tecnològica de la ciutat comtal. Un espai de convivència que acull entitats científiques, tecnològiques i del coneixement que consoliden Barcelona com una de les ciutats pioneres d'Europa.

Entre els carrers Ciutat de Granada i Tànger s'erigeix l'edifici de l'IL3-UB. L'Antiga Fàbrica Canela reconvertida ara en un espai de 4.857 m2, on trobaràs aules, oficines i tots els serveis per gaudir de l'aprenentatge en un centre innovador i funcional.

IL3-UB

C/Ciutat de Granada, 131
08018 Barcelona

Telèfon d'Informació i Matrícula:
(+34) 93 309 36 54
Fax: (+34) 93 403 76 92

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

 • BKC - Barcelona Knowledge Campus
 • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

 • Banco Santander
 • BBVA