Institut de Formació Contínua

Màster en Disseny, Implementació i Avaluació d'Intervencions en Salut (DIAVIS)

Modalitat Presencial

 
Inici curs:
01 octubre 2018
Final curs:
07 juliol 2019
 

PAS 1: PREINSCRIPCIÓ

Per iniciar el procés de matrícula cal emplenar el formulari de matrícula, que trobaràs en el següent enllaç:

El termini per fer-ho és des del 21 de maig fins al 14 de setembre.

Formulari de Matrícula >

Una vegada enviat el formulari, des del 21 de maig fins al 14 de setembre, hauràs de fer-nos arribar la següent documentació:
 
-       Currículum vitae
-       Carta de motivació
-       Fotocopia compulsada del títol universitari de Llicenciatura, Diplomatura o Grau
-       2 fotocopies de DNI o passaport vigent
-       2 fotografies a color, format carnet
-       Comprovant de pagament del 10% del import del màster concepte de prematrícula
 
La documentació haurà de lliurar-se personalment en:

Escola d’Infermeria - Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge
Pavelló de Govern, 3ª Planta. Despatx 342.
Feixa Llarga, s/n
08907 – L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Tania Martínez
Tel. +34 934.024.283

Horari: Al maig, juny i setembre de dilluns a dijous de 10 a 13 h i de 15 a 18 h. Divendres de 10 a 14 h. Al juliol de 10 a 14 h.

La preinscripció es considerarà formalitzada en el moment del lliurament de la documentació.

Es comunicarà individualment als candidats la resolució del procés d'admissió, procedint-se a la devolució del 10% abonat, als candidats no admesos.
 
PAS 2: MATRÍCULA

En cas d'haver estat admès per cursar el màster, per concloure el procés de matrícula hauràs de lliurar la documentació que, si escau, hagués quedat pendent de lliurament en el moment de la preinscripció, i abonar el 90% restant de l'import del màster.

Tindràs dues opcions per fer-ho:

1. Pagament únic del 90%: des del moment en què et sigui comunicada l'acceptació i fins a 15 dies abans de l'inici del curs.
2. Pagament fraccionat:
  • Pagament del 50%: des del moment en què et sigui comunicada l'acceptació i fins a 15 dies abans de l'inici del curs.
  • Pagament 40%: abans del 25 de gener de 2019.
Pots realitzar els diferents pagaments dels imports de matrícula:

1. Per Internet amb targeta de crèdit/dèbit.
2. Per transferència bancària amb codi de barres.
 
Requisits acadèmics d'accés

Aquest màster només pot ser cursat per titulats universitaris, per la qual cosa la teva condició de diplomat, llicenciat o equivalent ha de quedar necessàriament acreditada abans de l'inici del curs.
© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • BBVA