Institut de Formació Contínua

Màster en Disseny, Implementació i Avaluació d'Intervencions en Salut (DIAVIS)

Modalitat Presencial

 
Tipologia:
Màster
Crèdits:
60 ECTS
 
Preu:
3.670 *
Idioma:
Català i Castellà
Inici curs:
01 octubre 2018
Final curs:
07 juliol 2019
Horari:

dijous de 8:00h a 13:30h i de 15:00h a 19:00h 

Lloc:
Campus Bellvitge. Escola d'Infermeria. Campus Bellvitge, Feixa Llarga s/n. 08907 Hospitalet de LLobregat

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Programa

1. Context de la intervenció en l’àmbit de la salut
1.1. El marc de les polítiques públiques
1.2. Planificació des d’un punt de vista normatiu (top-down) i participatiu (down-up)
1.3. Fonts i credibilitat de les fonts d’informació (primàries i secundàries)

2. Disseny d’intervenció en salut: marcs lògics

2.1. Introducció al disseny d’intervencions
2.2. Perspectives i models d’intervenció
2.3. Marcs lògics i sistemes de coherència

 • Model de transferència AHQR
 • Intervencions complexes
 • Actius en salut
 • Dialogical approach
 • Teoria del programa
 • Anàlisi de xarxes socials
 • Aprenentatge-servei

2.4. Comparació entre marcs lògics (finalitat, objectius, actors implicats, etc.)

3. Criteris Transversals en el Disseny d’Intervencions en Salut

3.1. Criteri de la participació d'actors
3.2. Criteri de la transversalitat
3.3. Eixos de desigualtat

 • Perspectiva de classe
 • Perspectiva de gènere
 • Perspectiva d’edat
 • Perspectiva d’origen

4. Mètodes, Tècniques i Instruments per al Disseny i Desenvolupament d’Intervencions en Salut
4.1. Mètodes, tècniques i instruments per desenvolupar la intervenció en funció del marc lògic
4.2. Mètodes, dissenys i estratègies quantitatives

 • Dissenys no experimentals i experimentals
 • Subjectes d’estudi. Mostreig i tècniques de mostreig
 • Tècniques de recollida d’informació
 • Anàlisi quantitativa

4.3. Mètodes, dissenys i estratègies qualitatives

 • Disseny tipus (interpretatius, observacionals i interpretatius)
 • Tècniques de generació d’informació
 • Anàlisi qualitativa

4.4. Aproximacions mixtes: polaritat/complementarietat quantitativa y qualitativa. Aplicacions
4.5. Consideracions ètiques

5. Propostes d’avaluació (seguiment/monitoratge) de les intervencions en salut

5.1. El marc conceptual de l’avaluació: models d’avaluació de polítiques i programes de salut, marcs conceptuals que nodreixen l’avaluació, l’objecte de l’avaluació
5.2. Coherència del models d’avaluació: disseny de procés, de resultats, efectes i impacte

6. Anàlisi d’intervencions en salut: casos

7. Treball de fi de màster

 

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Amb la col·laboració de:

 • Banco Santander
 • BBVA