Institut de Formació Contínua

Màster en Drogodependències

Modalitat On-line

Experiència de l'alumnat

"M'ha estat molt útil per poder-lo aplicar en la prevenció i el tractament de les drogodependències"

Mercè Gilbert,
Cap de Serveis de l'Hospital de Dia per adolescents de Gavà

Veure el vídeo

 
Tipologia:
Màster
Crèdits:
60 ECTS
 
Preu:
4.450 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
04 novembre 2019
Final curs:
30 novembre 2021
Hores bonificables:
755 h. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Tres raons per escollir-lo
 • Visió multidisciplinar en l'àmbit de les drogodependències.
 • Aprofundeix en la prevenció i l'abordatge terapèutic de les diverses drogodependències.
 • Formació teòrico-pràctica especialitzada i integradora.
Presentació

Obsessió, conseqüències negatives, falta de control, negació. Són els quatre punts cardinals que caracteritzen l’addicció de la drogodependència.

L’eina més eficaç per evitar o endarrerir el consum de drogues és la prevenció. Per fer-ho és imprescindible comptar amb tres estratègies: la informació, la formació i l’oferiment d’una alternativa. La formació teoricopràctica especialitzada i integradora és essencial per a la capacitació dels professionals que han d’actuar sobre casos de drogodependència pel que fa a mesures de tractament, reinserció o prevenció.

De reconegut prestigi, el Màster en Drogodependències de la Universitat de Barcelona va començar a impartir-se el 1986 sota la direcció del professor Miquel Sánchez-Turet, catedràtic de Psicobiologia de la UB i fundador i director del màster fins a la seva mort l’any 2008. L’any 2001 es va posar en pràctica la modalitat on-line del curs. El màster està compost per un extens elenc de professors procedents de diverses disciplines i amb dilatada experiència en la prevenció i el tractament de les drogoaddiccions i en la reinserció dels drogoaddictes. Així mateix, ofereix una àmplia cobertura, una fàcil accessibilitat i un alt nivell acadèmic, capaç de satisfer la creixent demanda rebuda durant els últims anys des de diverses regions espanyoles i països de l’Amèrica Llatina.

Si en la teva professió atens persones amb drogoaddicció o amb risc de caure-hi, i vols aprofundir en el tema i aprendre estratègies preventives, terapèutiques o de reinserció, aquest és el teu curs.

Acreditació acadèmica
Màster en Drogodependències per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

violencia
Aquesta activitat formativa està pendent del reconeixement de formació d'interès en serveis socials concedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Objectius

Amb l'objectiu de capacitar els professionals en la prevenció i l'abordatge de les drogoaddiccions, el màster es proposa aconseguir els objectius següents:

 • Proporcionar una formació extensa i pluridisciplinària que permeti una comprensió integral del fenomen del consum i la dependència de les drogues.
 • Qualificar els alumnes per a l'exercici de la seva funció professional especialitzada respecte a les drogodependències en les àrees de tractament, reinserció i prevenció.
 • Donar a conèixer els models d'intervenció, la tipologia dels dispositius i els recursos més habituals per a la intervenció en drogodependències, oferint l'orientació necessària per a la seva utilització.
 • Completar una formació bàsica homogènia comuna en tots els alumnes, amb un posterior aprofundiment sobre temes específics en funció de la professió i les motivacions de cada alumne.
Destinataris

Graduats, llicenciats o diplomats universitaris. Excepcionalment podran ser admesos alumnes que no ho siguin.

Programa
Primer curs

1. Drogodependències: aspectes generals
1.1. Introducció a l'estudi de les drogodependències.
1.2. El procés d’incorporació a les drogues: representacions i respostes socials a Espanya.
1.3. Epidemiologia.
1.4. Drogodependències: factors de risc i protecció.

2. Substàncies: descripció, patologia i terapèutica
2.1. Alcohol.
2.2. Tabac.
2.3. Cocaïna.
2.4. Cannabinoides.
2.5. Abús de psicofàrmacs: hipnòtics i ansiolítics.
2.6. Dissolvents volàtils.
2.7. LSD i altres al·lucinògens.
2.8. Psicoestimulants i drogues de síntesis.
2.9. Opiacis.

3. Mesures preventives
3.1. Conceptes, fonaments i objectius de l’activitat preventiva.
3.2. Els diferents àmbits de l’activitat preventiva i les seves característiques.

4. Models d’intervenció, Plans d’actuació Territorial i Aspectes Legislatius d’interès en Drogodependències
4.1. Revisió històrica dels models aplicats d’intervenció.
4.2. El nou paradigma d’intervenció: la reducció de danys.
4.3. Plans d’actuació territorial: l'experiència espanyola.
4.4. El dret civil i penal aplicat a les drogodependències.
4.5. Regulació jurídica internacional de la producció, tràfic i consum de drogues. 

Segon curs

1. Monogràfic
1.1. Abordatge farmacològic en drogodependències.
1.2. Prevenció del consum de drogues a l’àmbit escolar.
1.3. Intervenció individual en drogodependències.
1.4. Pensar en la inserció: categories, pressuposts teòrics i praxi en l'acció social en drogodependències.
1.5. Prevenció a través dels mitjans de comunicació.
1.6. Tècniques grupals en addiccions.
1.7. La família, participació en el tractament i la prevenció.
1.8. Patologia dual.

2. Projecte

Direcció
Dra. Ana Adan Puig
Professora titular de Psicobiologia del Departament de Psicologia Clínica i Psicobiologia de la Universitat de Barcelona.
Coordinació

Dra. Roser Bono Cabré
Professora titular del Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa de la Universitat de Barcelona.

Dr. José Francisco Navarro
Catedràtic de Psicobiologia de la Universitat de Màlaga. Director del grup d'investigació de Psicofarmacologia Experimental de la Universitat de Màlaga.

Quadre docent
Està format per especialistes de l'àmbit de les drogodependències, tant d'institucions privades com a públiques.

Dra. Ana Adan Puig
Psicòloga.Professora titular de Psicobiología del Departament de Psicologia Clínica i Psicobiologia de la Universitat de Barcelona.. Directora de la línia d'investigació de Psicofarmacologia i Drogodependències del grup consolidat de Neuropsicologia de la Universitat de Barcelona.

Sra. Carmen Barral Picado
Metge psiquiatra.CAS de Drogodependències i Servei de Psiquiatria de l'HOspital Universitari Vall d'Hebron-ASPB Barcelona.

Dr. Elisardo Becoña Iglesias
Psicòleg clínic. Catedràtic de Psicologia Clínica i director de la Unitat de Tabaquisme de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Santiago de Compostel•la. ExDirector del màster en Drogodependències de la Universitat de Santiago de Compostel•la.

Sra. Teresa Batanà ALcántara
Psicòloga. Coordinadora del Centre d'Assistència Secundària de Toxicomanies del Centre Penitenciari Brians-1 de Barcelona. Generalitat de Catalunya.

Dra. Roser Bono Cabré
Psicòloga. Professora titular del Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa de la Universitat de Barcelona.

Dr. Miquel Casas Brugué
Mèdic psiquiatre. Catedràtic de Psiquiatria de la Universitat Autònoma de Barcelona. Cap del Servei de Psiquiatria de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron-ASPB de Barcelona.

Dr. Jordi Camí Morell
Mèdic. Catedràtic de Farmacologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Director de l'Institut Municipal d'Investigació Mèdica (IMIM).

Sra.Mercè Cervantes Sanjuán
Psicòloga. Directora de l'Associació ATRA.

Dr. Joan Colom Farran
Doctor en Medicina i Cirurgia. Sotsdirector general de Drogodependències de l'Agència de Salut Pública de Catalunya. Generalitat de Catalunya.

Dr. Domingo Comas Arnau
Sociòleg. President de la fundació ATENEA. Membre del Grup Interdisciplinari sobre Drogues (GID) de Madrid.

Sra. Begoña del Pueyo
Periodista. Llicenciada en CC de la Comunicació i postgrau en Adreça de Comunicació. Directora de l'espai "Pares sense complexos" al programa Protagonistes de Punt Radio. Creu al Mèrit del Pla Nacional sobre Drogues.

Dr. Magí Farré Albaladejo
Mèdic farmacólogo. Catedràtic de Farmacologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Investigador de l'Institut d'Investigació de l'Hospital del Mar (IMIM), Parc de Salut Mar, Barcelona.

Sra. Adriana Farré Martínez
Metgessa Resident de Psiquiatria del Servei de Psiquiatria de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

Dr. Xavier Fernández Pons
Doctor en dret. Professor titular de Dret Internacional Públic del Departament de Dret i Economia Internacionals de la Universitat de Barcelona.

Sra. Lurdes Fernández Fernández
Psicòloga clínica. Màster en Drogodependèncias de la Universitat de Barcelona y Màster en treball grupal de la Universitat de Deusto. Servei de Drogodependèncias del CAS de Granollers.

Dra. Francina Fonseca Casals
Mèdic psiquiatre. Psiquiatre Referent del Procés d'Addiccions de l'Institut de Neuropsiquiatría i Addiccions (INAD), Parc de Salut Mar, Barcelona.

Sra. Sonia Fuentes Ledesma
Filòsofa i educadora social. Sotsdirectora de l'àrea d'Inserció Social, Reducció de Danys en Drogodependències i VIH-SIDA. Fundació Salut i Comunitat.

Dr. Gideoni Fusté Coetzee
Metge psiquiatra. CAS de Drogodependències i adjunt del Servei de Psiquiatria de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron-ASPB de Barcelona.

Dra. Olaya García Rodríguez
Psicòloga. Professora Titular del Departament de Psicologia de la Universitat d'Oviedo. Grup d'investigació de Conductes Adictivas, Universitat d'Oviedo.

Sr. Toni Garín Jimenez
Filòleg i Educador social. Director de l'àrea d'Inserció Social, Reducció de Danys en Drogodependències i VIH-SIDA. Fundació Salut i Comunitat.

Dr. Antoni Gual Solé
Mèdic Psiquiatre. Cap de la Unitat d'Alcohología de l'Hospital Clínic Universitari de Barcelona.President de Socidrogalcohol Espanya.

Dr. Josep Guardia Serecigni
Metge Psiquiatre. Especialista Sènior en Psiquiatria. Unitat de Conductes Addictives, Servei de Psiquiatria Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Universitat Autònoma de Barcelona.

Dra. Ujala Joshi Jubert
Doctora en dret. Professora titular de dret penal de la Universitat de Barcelona.

Sr. Antonio Jesús Molina Fernández
Psicòleg i Antropòleg Social. Director del Centre de Formació, Estudis i Projectes Internacionals de Projecte Home. Tutor extern i docent de pràctiques a la Universitat de Granada i la UNED.

Dr. Joan Carles Navarro Pérez
Psicòleg. Director del Centre Penitenciari Brians-1 de Barcelona, Generalitat de Catalunya. Expert en teràpia cognitiva i en tractament de la conducta desviada i violenta.

Dr. José Francisco Navarro
Psicòleg. Catedràtic de Psicobiología de la Universitat de Màlaga. Director del grup d'investigació de Psicofarmacología Experimental de la Universitat de Màlaga.

Sr. Eusebio Mejías Valenzuela
Mèdic Psiquiatre. Director tècnic de la Fundació d'Ajuda contra la Drogoaddicció (FAD).

Sr. Alejandro Perales
Professor de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Rei Juan Carlos. Director General d'Impacte, Anàlisi d'Imatge i Comunicació. President de l'Associació d'Usuaris de la Comunicació.

Sra.Belén Quintero Ordóñez
Pedagoga. Expert universitari en metodologia d'investigació en drogodependències.

Dr. Francesc Xavier Roca Tutusaus
Psicòleg. Coordinador del DAE del Centre Penitenciari Brians 2 de Barcelona, Generalitat de Catalunya.

Dr. Carlos Roncero Alonso
Mèdic psiquiatre i psicòleg. Cap del CAS de Drogodependències i adjunt del Servei de Psiquiatria de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron-ASPB de Barcelona.

Sr. Félix Rueda López
Psicòleg. Coordinador Terapèutic de Programes d'Intervenció, Responsable de Qualitat i Responsable de Voluntariat en la Fundació Noray Projecto Home Alacant. Professor Universitat Miguel Hernández d'Elx .

Sra. Teresa Salvador Llivina
Psicòloga. Membre del Panell Internacional d'Experts de l'Organització Mundial de la Salut i directora del Centre d'Estudis de Promoció de la Salut. Madrid.

Dr. Ricardo Sanchís Mir
Psicòleg. Sotsdirector del Centre Penitenciari Brians 1 de Barcelona, Generalitat de Catalunya.

Dr. Roberto Secades Vila
Psicòleg. Professor Titular del Departament de Psicologia de la Universitat d'Oviedo. Grup d'investigació de Conductes Adictivas, Universitat d'Oviedo.

Dra. Marta Torrens Mèlich
Mèdic Psiquiatre. Professora Titular del Departament de Psiquiatria i Medicina Legal de la Universitat Autònoma de Barcelona. Directora del Procés d'Addiccions de l'Institut de Neuropsiquiatría i Addiccions (INAD) i Parc de Salut Mar, Barcelona.

Sra. Meritxell Torres Morales
Psicòloga clínica. Màster en treball grupal de la Universitat de Deusto. Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) de Lleida Nord (Tremp).
Sortides professionals

El Màster en Drogodependències especialitza per a la prevenció i l'abordatge terapèutic de les diverses drogodependències existents en:

 • Centres dedicats al tractament i reinserció de persones amb drogodependències.
 • Equips de treball en prevenció de les drogodependències.
 • Treball en l'àmbit de l'epidemiologia i la investigació en drogodependències.
Descomptes, beques i finançament

A causa de l'actual conjuntura econòmica, la qual ens ha dut a valorar la necessitat de facilitar encara més als nostres alumnes l'accés a la formació contínua, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha implantat un nou sistema de pagament fraccionat. Així doncs, hem posat en marxa una sèrie de facilitats de pagament per a la gran majoria dels nostres Màsters i Postgraus, amb 4 terminis de pagament per als programes anuals i 7 per als biennals, excepte casos excepcionals.

A més, a molts dels cursos de la nostra oferta formativa, disposem de descomptes especials per a certs col·lectius:

• Els associats a Alumni UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula, amb una limitació de 200€ com a màxim per matrícula i any acadèmic. Caldrà aportar el certificat acreditatiu de soci d'Alumni UB i estar al corrent de l'abonament de la quota de soci.
• Personal del Grup UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Exalumne de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora (consulta amb la teva assessora)

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matricula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes i si tens qualsevol dubte, consulta a una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com on-line) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

• No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
• Els descomptes no són acumulables i només s'aplicaran als cursos amb preu superior a 1.000€.
• No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
• És responsabilitat de l'alumne informar de la seva voluntat d'acollir-se a un determinat descompte.
• Hi ha cursos que no admeten descomptes.

On ens pots trobar

L'IL3-UB forma part del districte tecnològic 22@, integrant-se plenament a la revolució tecnològica de la ciutat comtal. Un espai de convivència que acull entitats científiques, tecnològiques i del coneixement que consoliden Barcelona com una de les ciutats pioneres d'Europa.

Entre els carrers Ciutat de Granada i Tànger s'erigeix l'edifici de l'IL3-UB. L'Antiga Fàbrica Canela reconvertida ara en un espai de 4.857 m2, on trobaràs aules, oficines i tots els serveis per gaudir de l'aprenentatge en un centre innovador i funcional.

IL3-UB

C/Ciutat de Granada, 131
08018 Barcelona

Telèfon d'Informació i Matrícula:
(+34) 93 309 36 54
Fax: (+34) 93 403 76 92

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

 • BKC - Barcelona Knowledge Campus
 • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

 • Banco Santander
 • BBVA