Institut de Formació Contínua

Màster en Events Management

Modalitat Presencial

 
Tipologia:
Màster
Crèdits:
60 ECTS
 
Preu:
5.100 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
22 octubre 2018
Final curs:
12 juliol 2019
Horari:

Dimarts, Dimecres i Dijous de 19:00h a 22:00h 

Lloc:
INSA (Business, Marketing and Communication School). C\ Torrent de l'Olla, 208, 08012 Barcelona

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Programa

1. Estratègia de comunicació corporativa
1.1. Evolució i importància de la comunicació corporativa dins de l´estratègia empresarial.
1.2. Principals tècniques de relacions públiques. La gestió d´esdeveniments com a eina clau dins de les relacions públiques.
1.3. Tipologia d´esdeveniments (esdeveniments adreçats a públics interns / esdeveniments adreçats a públics externs).
1.4. La figura de l’event manager (perfil, funcions i objectius de l’event manager).
1.5. El rol de l’event manager com a gestor de projectes integrals o persona que dona suport en qualsevol dels aspectes relacionats amb l´esdeveniment; la seva conceptualització inicial, localització d’espais, coordinació, selecció i contractació de proveïdors, decoració personalitzada fins al muntatge i assistència el dia de l’esdeveniment.

2. Gestió estratègica d’esdeveniments
2.1. Planificació i disseny del Pla Estratègic de Gestió d’Esdeveniments (l’esdeveniment com a eina per generar imatge corporativa).
2.2. Estructura, operativa, desenvolupament i producció d’esdeveniments corporatius i institucionals.

3. Noves tecnologies aplicades als esdeveniments
3.1. Aplicació de les noves tecnologies per millorar la gestió d´un esdeveniment.
3.2. Eines i aplicacions per la millora dels processos en l’organització prèvia a l´esdeveniment, comercialització i venda d´entrades.
3.3. Comunicació i promoció, networking i millora de les experiències dels assistents.
3.4. La transformació digital dins de la indústria dels esdeveniments.

4. Organització d’esdeveniments per sectors
Avui en dia, els esdeveniments juguen un paper clau a l´estratègia de tot tipus d´organitzacions: empreses privades de sectors molt diversos (turisme, moda i luxe, música, cultura i tecnologia, gastronomia i lifestyle, esports, automoció, farmàcia i medicina, entre d´altres), institucions públiques i altres tipus d´entitats. Moltes d’aquestes decideixen crear experiències de marca que els permetin establir relacions més properes i interactuar amb els diferents públics.

5. Creativitat aplicada a l’organització d’esdeveniments
5.1. Importància de la creativitat.
5.2. Creativitat i innovació com a resposta a les necessitats dels clients.
5.3. Tècniques per estimular la creativitat , la innovació i la producció d´idees.
5.4. Design Thinking aplicat a la gestió d´esdeveniments
5.5. Els esdeveniments com a eina de màrqueting experiencial.
5.6. Com dissenyar i organitzar esdeveniments experiencials per tal de generar en el públic sensacions, emocions i experiències que a mig i llarg termini incrementin el record i valor de la marca amb la qual van interactuar i experimentar.
5.7. El valor de les emocions i els sentits per crear reputació i imatge de marca.

6. El protocol dins de l’organització d’esdeveniments
El protocol és una part imprescindible en l´organització d´esdeveniments i actes oficials. L’event manager ha de saber com organitzar un acte i conèixer les pautes que cal seguir en certes situacions davant determinades persones o personalitats en diferents països i cultures. El protocol és una eina de gestió imprescindible a l´hora d´organitzar un acte o esdeveniment, d´aquí la importància de tenir aquests coneixements per aplicar-los en institucions públiques i/o empreses privades.

7. Comunicació corporativa i relació amb els mitjans de comunicació en la gestió d’esdeveniments
7.1. Objectius, estratègies i pla d´accions per dur a terme una campanya amb els mitjans de comunicació. La convocatòria de premsa.
7.2. La nota de premsa. El dossier de premsa. Organització d´una conferència de premsa. Entrevistes, articles i altres tipus d´informació.
7.3. El pla de comunicació en xarxes socials. Formació de portaveus. Gestió de crisis. Elaboració d´una estratègia de gestió de crisis. El pla de gestió de crisis. Casos pràctics.

8. Habilitats professionals i personals de l’event manager
Competències clau de l’event manager:
8.1. Treball en equip i capacitat de motivar els altres, ser un bon estrateg, compromís, planificació, organització i gestió del temps.
8.2. Orientació al client i a resultats, flexibilitat, negociació, tolerància a l’estrès, iniciativa i presa de decisions, creativitat i comunicació, gestió de crisis i resolució de conflictes, empatia, entre d´altres.

9. Projecte Final de Màster (TFM)

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • BBVA