Institut de Formació Contínua

Màster en Fitoteràpia

Modalitat On-line

 
Tipologia:
Màster
Crèdits:
65 ECTS
 
Preu:
3.620 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
07 novembre 2019
Final curs:
29 octubre 2021
Hores bonificables:
812 h. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Programa
Primer curs

1. Introducció
1.1. Fitoteràpia: definició, abast i fonts d'informació
1.2. Qualitat, seguretat i eficàcia en fitoteràpia
1.3. Història de la fitoteràpia
1.4. Legislació sobre plantes medicinals a Espanya, en altres països de la UE i a la Unió Europea

2. Drogues vegetals i principis actius
2.1. Taxonomia, nomenclatura i organografia de les plantes
2.2. Biologia Vegetal: fisiologia vegetal
2.3. Drogues vegetals: definicions i morfoanatomia
2.4. Principis actius: principals grups i propietats

3. Qualitat en fitoteràpia
3.1. Cultiu, collita, processat i conservació de plantes medicinals
3.2. Preparats i formes farmacèutiques
3.3. Fabricació de preparats fitoterapèutics. Visió industrial i normes de bona pràctica de fabricació
3.4. Requeriments de qualitat
3.5. Mètodes de control de qualitat

4. Fitoteràpia en Atenció de la Salut. Eficàcia i seguretat
4.1. L’etnofarmacologia
4.2. L'eficàcia en fitoteràpia
4.3. Seguretat en fitoteràpia (en aquest tema s'inclouen les interaccions)
4.4. La fitoteràpia i els professionals de la salut
4.5. La fitoteràpia en situacions metabòliques especials (geriatria, pediatria, embaràs i lactància, menopausa) 

Segon curs

5. Fitoteràpia de les afeccions del sistema nerviós central
5.1. La fitoteràpia en el tractament de l'ansietat i els trastorns de la son
5.2. La fitoteràpia en el tractament de la depressió
5.3. La fitoteràpia en el tractament dels trastorns cognitius
5.4. La fitoteràpia en el tractament de l'astènia

6. Fitoteràpia de les afeccions del sistema locomotor
6.1. Afeccions de l'aparell locomotor
6.2. Fatiga

7. Fitoteràpia de les afeccions respiratòries i d'òrgans dels sentits
7.1. Afeccions de vies respiratòries
7.2. Immunomodulació
7.3. Malalties oculars i òtiques

8. Fitoteràpia de les afeccions digestives, hepatobiliars i del metabolisme
8.1. Dispèpsia. Flatulències. Gastritis i úlceres
8.2. Afeccions hepàtiques i disfuncions biliars
8.3. La fitoteràpia en el tractament de la diarrea
8.4. La fitoteràpia en el tractament del restrenyiment
8.5. La fitoteràpia en el tractament de la malaltia inflamatòria intestinal, la diverticulosi i l'intestí irritable
8.6. Emètics i antiemètics
8.7. La fitoteràpia en el tractament de la diabetis
8.8. La fitoteràpia en el control de pes

9. Fitoteràpia de les afeccions cardiovasculars
9.1. La fitoteràpia en el tractament de la insuficiència cardíaca
9.2. La fitoteràpia en el tractament de la hipertensió arterial
9.3. La fitoteràpia en el tractament de les hiperlipidèmies
9.4. Estasi venosa, varius i hemorroides
9.5. La fitoteràpia en el tractament de les cefalees

10. Fitoteràpia de les afeccions del sistema urinari i ginecològiques
10.1. Litiasi i infeccions urinàries
10.2. Hiperplàsia prostàtica benigna (HPB)
10.3. Trastornos associats a la menstruació
10.4. Menopausa. Leucorrea. Colpitis

11. Altres aplicacions de les plantes medicinals
11.1. Afeccions dermatològiques
11.2. Fitoteràpia i càncer
11.3. Antioxidants en fitoteràpia 

Projecte Final de Màster
© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • BBVA