Institut de Formació Contínua

Màster en Project Management

Modalitat Presencial

Experiència de l'alumnat

"Hi ha un equip molt qualificat de professionals que ofereix aquest màster, catedràtics i càrrecs d'alta direcció d'empresa que m'han aportat eines que utilitzo habitualment per resoldre els problemes del dia a dia"

Miquel Escolano,
Project manager d’Idom

Veure el vídeo

Testimonial
Neus Balaguer

Neus Balaguer
Gestora projectes europeus Universitat Pompeu Fabra

Veure el vídeo

 
Tipologia:
Màster
Crèdits:
60 ECTS
 
Preu:
6.225 *
Idioma:
Castellà i Anglès
Inici curs:
21 octubre 2019
Final curs:
15 juliol 2020
Horari:

Dilluns, dimecres i divendres de 18:00h a 22:00h.

Lloc:
IL3 - Universitat de Barcelona. C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona
Hores bonificables:
392 h. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Programa

1. Bases del project management
1.1. Presentació del curs
1.2. El projecte, la gestió i el cicle de vida d’un projecte
1.3. El model SM per a la gestió de projectes
1.4. Introduction to innovation and creativity. Keys to generate good ideas
Introducció a la innovació i creativitat. Claus per generar bones idees
1.5. User-centered innovation. Design Thinking Part 1
Innovació centrada en l’usuari. Design thinking Part 1
1.6. User-centered innovation: Design Thinking Part 2
Innovació centrada en l’usuari. Design thinking Part 2
1.7. Els estudis previs (EP)
1.8. Oferta d’una gestió de projectes, anàlisi de viabilitat i anàlisi de riscos
1.9. La xarxa col·laborativa per a la gestió: tecnologies de la informació i les comunicacions

2. La viabilitat, la gestió del risc i les finances en els projectes i empreses
2.1. Risc Analysis. Basic Concepts and Methodology
Anàlisi del risc. Conceptes bàsics i metodologia
2.2. Risc Management (RM). Case
Gestió del risc. Cas
2.3. Introducció a les finances. Estats financers
2.4. Financial and Economic Analysis. Ratios and Metrics
Anàlisi financera i econòmica. Ràtios i mètriques
2.5. Finance and Leverage. Capital markets, issuing bonds, debt, other alternatives
Finances i palanquejament. Mercats de capital, emissió de bons, deute, altres alternatives
2.6. Valuation: methods to determine the value of a Company or Business Project
Valoració: mètodes per determinar el valor d’una empresa o projecte
2.7. Anàlisi financer. Aplicació pràctica: cas

3. Funcions bàsiques del project manager en la gestió de projectes
3.1. Design Management (DM)
3.2. Introducció al MS-Project. Cas d’estudi
3.3. MS-Project. Cas pràctic
3.4. Gestió del termini (GPL) 1. Etapes, restriccions, dependències, mètodes
3.5. Gestió del termini (GPL) 2. PERT, CPM, GANNT, Ajustos i practiques amb el PFM
3.6. Gestió de la qualitat (GCL) 1. Principis, models i normes
3.7. Gestió de la qualitat (GCL) 2. Eines
3.8. Gestió de la qualitat (GCL) 3. Tècniques i eines avançades. Cas pràctic
3.9. Gestió de la comunicació i documentació (GCD)
3.10. Gestió del cost (GC). Pressupost d’un projecte
3.11. Gestió de l'abast (GA) i creació de la EDT
3.12. Gestió del aprovisionament (GAPROV)
3.13. Environmental Managemnet of a Project (GMA)
Gestió ambiental d’un projecte
3.14. Management of Economic and Social Impacts of Projects
Gestió dels impactes econòmics i socials dels projectes
3.15. L’equip de gestió d’un projecte
3.16. Gestió de la realització (GREA)
3.17. Gestió de les operacions i els recursos (GOR). El manual de qualitat
3.18. La fase final al CVPU
3.19. The Product Management (PRDM) and the marketing. Basic Concepts
La gestió de producte i el marketing. Conceptes bàsics
3.20. The activities of the project manager in the PRDM
Les activitats del project manager en la gestió del producte
3.21. Project management gaming

4. Gestió de projectes a l'era digital. Projectes complexos, d'innovació i d'investigació
4.1. Complex Project Management
Gestió de projectes complexos
4.2. Research Projects Management
Investigació en la gestió de projectes
4.3. Gestió de projectes de innovació
4.4. Understanding the digital Ecosystem
Entendre l’Ecosistema Digital
4.5. Digital Transformation: Leading the Way
La Transformació Digital: Com Liderar 
4.6. Fonaments dels negocis digitals: Iniciació i Planificació de Projectes Digitals
4.7. Analítica Digital: Monitorització & Control de Projectes Digitals.

5. L’exercici professional del project manager. Certificacions
5.1. Les funcions d’un col·legi professional
5.2. Effective Project Management with PMI Standards (PMBOK. Guide). 2
5.3. Effective Project Management with PMI Standards (PMBOK. Guide). 1
5.4. El PMI. Certificat PMP. Procés d’obtenció 1
5.5. El PMI. Certificat PMP. Procés d’obtenció 2
5.6. L’IPMA. L’homologació IPMA. Procés d’obtenció
5.7. Business Managemnet by Projects 1. Concepts
Gestió empresarial per projectes 1. Conceptes
5.8. Business Management by Projects 2
Gestió empresarial per projectes 2

6. El capital humà, l’ètica i el project management
6.1. Lideratge. Estils i qualitats
6.2. Lideratge. Funcions i competències
6.3. Equips. Comunicació Eficaç
6.4. Equips. Motivació i compromís
6.5. Negociació i resolució de conflictes. Model Harvard
6.6. Negociació i resolució de conflictes. Habilitats
6.7. Presentacions
6.8. Managing projects ethicaly
Gestió ètica dels projectes

7. La gestió de les empreses i els seus projectes. Casos reals i actuals
7.1. Conferència 1
7.2. Conferència 2
7.3. Conferència 3
7.4. Conferència 4
7.5. Managing a new company 1
Gestió d’una nova empresa 1
7.6. Managing a new company 2
Gestió d’una nova empresa 2
7.7. Cas pràctic de gestió d’una nova empresa

8. El capital social i altres metodologies de gestió de projectes
8.1. El capital social en la gestió de projectes
8.2. La metodologia PRINCE-2. Conceptes fonamentals
8.3. La norma 21.500. Conceptes fonamentals
8.4. Indagació apreciativa i gestió del canvi positiu per a líders de projecte.
8.5. Agile Methodologies and Empowerment
Metodologies àgils i empoderament
8.6. Artificial Intelligence (AI) & Lean-6-Sigma Projects
8.7. Robotics & Data Science for Project Leaders
8.8. Present i futur de la gestió de projectes

9. Projecte final de màster
9.1. Projecte de fi de màster. Contingut i exercicis en grup
9.2. Tutories de projecte
9.3. Tutories de projecte. Viabilitat econòmica i financera
9.4. Tutories de projecte. Anàlisi de riscos
9.5. Projecte final. Pràctica de presentacions
9.6. Defense Final Master Project
Defensa del projecte final de màster


Tenint en compte les necessitats d'internacionalització professional, un 30% de les sessions del màster s'imparteixen en anglès. Això permet que els alumnes s'expressin tècnicament en aquesta llengua, adaptant-se a les necessitats de les empreses.

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • BBVA