Institut de Formació Contínua

Màster en Control d'Infeccions

Modalitat On-line

Vídeo de presentació
Dr. Enrique Limón

Dr. Enrique Limón,
Infermer. Coordinador del Programa VINCat. Director del Màster.

Veure el vídeo

Pràctiques del màster
Dr. Joaquín López-Contreras

Dr. Joaquín López-Contreras,
Doctor en Medicina. Unitat de Malalties Infeccioses de l'Hospital de la Santa Creu i SantPau.

Veure el vídeo

 
Tipologia:
Màster
Crèdits:
60 ECTS
 
Preu:
4.325 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
04 novembre 2019
Final curs:
27 maig 2021
Horari:

Online. Pràctiques clíniques curriculars presencials durant el segon any.

Lloc:
On-Line
Hores bonificables:
730 h. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Programa
Primer curs

1. Control de les infeccions relacionades amb l'atenció hospitalària: conceptes i organització
1.1. Història del control de les infeccions.
1.2. Estructura i organització en el control de les infeccions.
1.3. Política de qualitat i seguretat del pacient.
1.4. Comitè d'ètica i d'investigació clínica.
1.5. Política d'antibiòtics i optimització.

2. Conceptes bàsics d'epidemiologia i bioestadística aplicada al control de les infeccions
2.1. Les variables. Presentació de les dades.
2.2. Síntesi de les dades: dades quantitatives i dades qualitatives.
2.3. Casos particulars de les taxes. Les mesures de freqüència i d'associació.
2.4. Cerca eficient de les millors certeses científiques.

3. Vigilància de microorganismes amb problemes específics de resistència antibiòtica
3.1. La microbiologia en la vigilància, prevenció i control de les infeccions.
3.2. Principals grups d'antibiòtics que s'utilitzen en la pràctica clínica. Mecanismes d'acció.
3.3. Mecanismes de resistència antibiòtica dels bacteris.
3.4. Microorganismes amb problemes específics de resistència antibiòtica causants d'infecció nosocomial.
3.5. Mètodes microbiològics per a la detecció de microorganismes multiresistents.

4. Programes d’Optimització de l’us d’antimicrobians (PROA)
4.1. En que consisteix un PROA?. Agents implicats
4.2. Implantació d’un PROA
4.3. Els beneficis de la implantació d’un PROA

5. Bioseguretat i higiene hospitalària

5.1. Bioseguretat

  • La protecció dels pacients i dels treballadors envers la transmissió de microorganismes.

5.2. Higiene hospitalària

  • Conceptes bàsics d'higiene hospitalària.
  • Esterilització.
  • Antisèptics i desinfectants.
  • Legionel·losi. Prevenció, vigilància i control de les infeccions el reservori de les quals és l'aigua.
  • Aspergil·losi. Prevenció d'infeccions causades per fongs de transmissió aèria.
  • Obres. Mesures de prevenció de les infeccions hospitalàries associades a la realització d'obres al centre sanitari.
  • Gestió de residus sanitaris.

6. Disseny d’una intervenció de control de la infecció  

Segon curs

6. Control d'infeccions en unitats d'hospitalització convencionals
6.1. Infecció urinària.
6.2. Infecció respiratòria nosocomial en pacient no ventilat.
6.3. Infeccions relacionades amb l'ús de catèters vasculars.
6.4. Infeccions de la pell i parts toves.
6.5. Infeccions de localització quirúrgica.

7. Control de la infecció nosocomial a les UCIs i unitats especials
7.1. Epidemiologia de les infeccions nosocomials endèmiques a l'UCI.
7.2. Control de brots epidèmics a l'UCI.
7.3. Programes de vigilància de les infeccions nosocomials a les UCIs.
7.4. Control de la infecció a les UCIs pediàtriques i neonatals.
7.5. Control de la infecció en el pacient onco-hematològic.
7.6. Control de la infecció a les unitats de diàlisi.

8. Gestió de la informació en el control de la infecció
8.1. Gestió de la informació. L'ús de les dades.
8.2. Difusió de resultats.
8.3. El procés ensenyament-aprenentatge.
8.4. Funció docent.
8.5. Estratègies docents: activitats i materials.
8.6. Lideratge i gestió del coneixement a les institucions sanitàries.

9. Pràctiques hospitalàries

10. Projecte d’intervenció de control de la infecció

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • BBVA