Institut de Formació Contínua

Màster en Infermeria d'Anestèsia, Reanimació i Tractament del Dolor

Modalitat Semipresencial

 
Tipologia:
Màster
Crèdits:
60 ECTS
 
Preu:
3.500 *
Idioma:
Català i Castellà
Inici curs:
02 setembre 2019
Final curs:
12 juny 2020
Horari:

Mòduls teòrics i tallers: Inici: 2 de setembre de 2019. Final: 24 d'abril de 2020

Lloc:
Escola d'Infermeria. Campus Bellvitge, Feixa Llarga s/n. 08907 Hospitalet de LLobregat

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Tres raons per escollir-lo
  • Facilita als professionals sanitaris investigar, planificar, formar, organitzar i prevenir dins d'aquest marc.
  • Permet aconseguir un grau d'especialització per tal de desenvolupar les competències que es poden exigir a un professional de l'àmbit.
  • Dissenyat i adaptat a les noves directrius de l'EEES.
Presentació
A la majoria dels països de la Unió Europea existeix, dins de l'infermeria, l´especialitat d'anestèsia. Les funcions d'aquesta especialitat engloben àrees com la preanestèsia, la del procés perioperatori, les cures postoperatòries i el control del dolor agut postoperatori o el suport davant del dolor crònic.

En el nostre medi, la nova Llei d'Ordenació de les Professions Sanitàries introdueix el concepte d'equip de treball infermeria-metge. Aquesta nova situació pot ajudar al desenvolupament i planificació de protocols de “treball en equip” consensuats dins l'anestesiologia.

Un requisit imprescindible per formar part d'aquests equips és la formació. S'ha de poder acreditar una formació específica, adquirir uns coneixements i unes competències concretes que permetin desenvolupar millor i amb més implicació les funcions dins d’aquestes àrees, i així poder donar una atenció integral al pacient davant la complexitat de les situacions clíniques.

Aquest curs de màster basa el seu aprenentatge en els coneixements científics i les experiències de l'equip docent que hi participa, mitjançant classes magistrals, aplicació de casos, tallers pràctics i treball de grups, i dóna la possibilitat als professionals d'infermeria d’anar desenvolupant les seves carreres professionals, recolzats pel coneixement, l'experiència i la recerca.
Acreditació acadèmica
Màster en Infermeria d'Anestèsia, Reanimació i Tractament del Dolor per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS. 

Amb acreditació de Suport Vital Bàsic (SVB) i Desfribril·lació Externa Automàtica (DEA) segons les recomanacions de l’European Resucitation Council. Crèdits otorgats pel Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries.
© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • BBVA