Institut de Formació Contínua

Màster en Infermeria Escolar

Modalitat On-line

Testimonial ex-alumnes

Diversos ex-alumnes ens expliquen la seva experiència en el Màster i la seva trajectòria professional en el sector de la Infermeria Escolar.

Veure el vídeo

Dia a dia d'una Infermera Escolar

Raquel Rectoret.
Centro Educación Especial ESCLAT

Veure el vídeo

 
Tipologia:
Màster
Crèdits:
60 ECTS
 
Preu:
3.225 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
04 novembre 2019
Final curs:
08 gener 2021
Hores bonificables:
710 h. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Programa

1. Referents teòrics i normatius de la infermeria escolar

1.1. El sistema educatiu com a context institucional de la infermera escolar

 • Sistema educatiu a Espanya
 • Organització territorial i les seves repercussions en matèria educativa
 • Naturalesa i característiques de les organitzacions escolars
 • Components i àmbits d'activitat de les organitzacions escolars
 • El sentit de la infermeria escolar en la promoció de l'Educació per a la Salut (EpS)
 • Treballar l’EpS a l'escola

1.2. Funcions de la infermera escolar

 • Funció assistencial
 • Funció docent
 • Funció investigadora

2. Funció docent: cap a una pedagogia de la salut escolar

2.1. Com es dissenya un programa d'Educació per a la Salut

 • Model de planificació i els seus components
 • Anàlisi de necessitats de formació
 • Identificació i formulació d'objectius i competències
 • Selecció de continguts per a l’EpS
 • Identificació i selecció de modalitats i estratègies d’EpS

2.2. Com s’imparteix un programa d'Educació per a la Salut

 • Sessió expositiva: indicacions i desenvolupament
 • Estratègies participatives per al foment d'aprenentatges significatius
 • Flipped classroom: recursos i eines
 • L'avaluació del procés i el resultat de l’EpS

2.3. Les TIC en l'Educació per a la Salut

 • Les TIC i l'alfabetització digital
 • Aprenentatge blended learning i online
 • Entorn d'aprenentatge personal
 • Recursos: blocs, wifi, office en línia, vídeos, xarxes socials, creative commons, etc.

2.4. La transmissió de valors i habilitats per a la vida com fonaments d'una conducta saludable

 • De transmetre a educar en i amb valors
 • Com facilitar els processos d'aprenentatge
 • Com desenvolupar valors per a la recerca del benestar
 • Competències emocionals: aprenentatge i desenvolupament
 • Educació emocional per generar una conducta saludable
 • Model d'habilitats per a la vida

2.5. Salut digital

 • Noció de salut digital i conceptes relacionats (e-health, m-health)
 • Apps de salut
 • Blogs i xarxes socials
 • Wereables
 • Gamificació i jocs saludables

3. Funció assistencial: promoció de la salut i atenció a la malaltia

3.1. Conductes additives: actuació en els diversos nivells de prevenció

 • Drogues: classificació i factors relacionats amb el seu ús
 • Prevenció: factors de risc i de protecció
 • Etapes del consum
 • Programes de prevenció
 • Intervenció i tractament davant d'alumnes consumidors de substàncies
 • El paper de la família
 • Lleure saludable
 • Educació i prevenció en l'ús responsable de les TIC
 • Com detectar un problema d'addicció sense substància

3.2. Alimentació i nutrició: prevenció de l'obesitat infantil

 • Necessitats nutricionals
 • Com motivar l'alumnat en l'alimentació saludable
 • Obesitat infantil. Intervenció de la infermera escolar
 • Trastorns de la conducta alimentària. Intervenció de la infermera escolar
 • Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries

3.3. Higiene i ergonomia

 • Higiene corporal, bucodental, postural i de la son
 • Hàbits d'exposició al sol
 • Intervenció en situacions de negligència

3.4. Prevenció i actuació davant de problemes de salut mental a l'escola

 • Concepte de salut mental infanto-juvenil
 • La realitat i l'estigma
 • Classificació dels trastorns mentals més prevalents en l'edat escolar
 • Creació de vincle afectiu
 • Valoració general: conducta, aspecte, ànim, pensament i relacions socials
 • Intervenció i tractament en salut mental de la infermera escolar

3.5. Infermeria en escoles d'educació especial

 • El paper i funcions de la infermera en educació especial a Espanya
 • Tipologia d'usuaris i necessitats
 • Model educatiu d'atenció integral

3.6. Prevenció i atenció davant de situacions de risc i malalties més freqüents en l'edat escolar

 • Supervisió i exàmens de salut: tècniques exploratòries, somatometria. Actuació d'infermeria
 • Vacunació: objectius, classificació i calendari. Actuació d'infermeria
 • Malalties cròniques
 • Asma. Actuació d'infermeria
 • Diabetis. Actuació d'infermeria
 • Epilèpsia. Actuació d'infermeria
 • Malalties transmissibles a l'escola: actuació i prevenció

3.7. Educació afectiu-sexual

 • Sexualitat i criteris educatius
 • Educar en igualtat: perspectives de gènere
 • Aplicacions pràctiques: interculturalitat i LGTB
 • Salut sexual i reproductiva
 • Educació afectiu-sexual en la infantesa i infantesa. Riscos
 • Educació afectiu-sexual en l'adolescència. Riscos
 • Mètodes anticonceptius i prevenció d'ETS

3.8. Accidents, urgències i emergències al medi escolar

 • Assegurança escolar i registre d'incidències
 • Ferides, hemorràgies, traumatismes: actuació d'infermeria
 • Urgència i emergència en el cremat, electrocució
 • Febre, hipotèrmia, hipertèrmia i cop de calor
 • Síncope
 • Dolor abdominal
 • Reaccions al·lèrgiques
 • Intoxicacions agudes
 • Suport vital bàsic i desfibril·lador extern automàtic
 • Posició lateral de seguretat (OVACE)

3.9. Bullying i Ciberbullying

 • Bullying i Ciberbullying: definició i característiques
 • Bullying i Ciberbullying: formes i manifestacions
 • El pla interpersonal i intrapersonal en el Bullying i el Ciberbullying
 • Detecció i identificació de les conductes de Bullying i Ciberbullying
 • Abordatge i prevenció

3.10. Atenció al dol, a la pèrdua i a la separació

 • Dol infantil: concepte i característiques
 • Diferències entre el dol infantil i el dol adult
 • Algunes creences errònies sobre el dol infantil
 • Manifestacions a cada etapa del desenvolupament des de la primera infància fins a l'adolescència
 • L'atenció i l’acompanyament en el dol infantil

4. Funció investigadora: producció de coneixements en salut escolar

4.1. Investigació quantitativa

 • Fonaments i etapes de la investigació quantitativa
 • Dissenys i aspectes ètics
 • Dissenys observacionals
 • Concepte i característiques dels dissenys experimentals aplicats a l'educació
 • Selecció dels participants en un estudi
 • Obtenció de la informació: instruments estandarditzats i escales d'actituds
 • Comunicació i difusió de resultats

4.2. Investigació qualitativa

 • Orígens de la investigació qualitativa
 • Disseny de la investigació: del tema a les preguntes
 • Investigació etnogràfica
 • Investigació fenomenològica
 • Teoria fonamentada (Grounded *Theory)
 • Investigació-acció (IA)
 • L'observació i l'entrevista com tècniques de generació de dades
 • Grup de discussió i anàlisi documental
 • Criteris de rigor en la investigació qualitativa

5. Treball final de màster

5.1. El disseny de projectes d'investigació. Fases i elements d'un projecte d'investigació

 • Definició i fases d'un projecte d'investigació
 • Elecció del tema del projecte
 • Elements del projecte d'investigació

5.2. Elaboració de projectes d'investigació en EpS a l'escola

 • Definició
 • Elements del projecte

5.3. Elaboració de projectes d'intervenció en EpS a l'escola

 • Àrees i tipus d'intervenció
 • Elements del projecte

5.4. Redacció i presentació de projectes d'investigació i educació a l'escola

 • Generalitats del procés de redacció
 • Planificació
 • Revisió del text i ètica a la redacció
 • Presentació de la informació del projecte

 

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Amb la col·laboració de:

 • Banco Santander
 • BBVA