Institut de Formació Contínua

Màster en Infermeria d'Urgències Hospitalàries

Modalitat Presencial

 
Tipologia:
Màster
Crèdits:
60 ECTS
 
Preu:
3.700 *
Idioma:
Català i Castellà
Inici curs:
16 setembre 2019
Final curs:
19 juny 2020
Horari:

Crèdits teòrics, dos grups: matins, dilluns i dimecres de 9 a 13h o tardes, dilluns i dimecres de 16h a 20h. 9 setmanes amb un tercer dia addicional de classe, habitualment en dijous El 40% dels dies l'horari és de 8:30h a 13:30h o de 15:30h a 20:30h. 1 any acadèmic.

Lloc:
Campus Bellvitge. Escola d'Infermeria. Campus Bellvitge, Feixa Llarga s/n. 08907 Hospitalet de LLobregat

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Presentació

L'atenció d'Infermeria d'Urgències Hospitalàries recull els vessants assistencial, docent, investigador, de planificació, organització i prevenció a totes aquelles situacions que requereixen una atenció sanitària immediata. 

El volum d'atenció urgent i l'increment de la demanda són un clar indicador de la necessitat d'evolució tecnològica, científica, de gestió i administració dels serveis d'urgències, així com de la necessitat de dotar-los de professionals infermers especialitzats, experts i qualificats.

Per la seva formació, experiència i permanent presència als serveis d'urgències, els equips d'infermeria són els que assumeixen la cura dels malalts a les diferents àrees i durant tot el procés d'atenció urgent, ja que intervenen a totes les fases de l'assistència, recolzant i mantenint informats als familiars i acompanyants que viuen amb els pacients moments molt intensos d'angoixa i incertesa. 

Aquest curs de màster es fonamenta en l'atenció integral al pacient urgent i basa el seu aprenentatge en els coneixements científics i les experiències d'un equip docent que hi participa, mitjançant classes magistrals, aplicació de casos, tallers pràctics i treballs de grup. 

Dóna la possibilitat als professionals infermers d'anar desenvolupant les seves carreres professionals recolzats pel coneixement, l'experiència i la investigació.

Acreditació acadèmica
Màster en Infermeria d'Urgències Hospitalàries per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

Amb acreditació de Suport Vital Bàsic (SVB) i Desfribrilació Externa Automàtica (DEA) segons les recomanacions de l’European Resucitation Council. Crèdits otorgats pel Consell Català de la Formació continuada de les professions Sanitàries.
Objectius

Ampliar i aprofundir els coneixements de cures infermeres en l'àmbit de les urgències hospitalàries per facilitar i permetre la investigació, planificació, formació, organització i prevenció en les situacions que requereixen assistència sanitària immediata. 

Destinataris

Diplomats i Graduats en Infermeria.

Programa

1. Entorn humà i terapèutic
1.1. Gestió de conflictes a urgències
1.2. Gestió del dol a urgències
1.3. Trajectòries clíniques i protocols d'actuació a urgències

2. Organització dels serveis d'urgències

2.1. Gestió de riscos laborals a urgències
2.2. Coordinació i organització infermera. Funcions d’infermeria a urgències
2.3. Funcionament i estructura dels serveis d'urgències. Registres infermers
2.4. Nivells d'atenció: hospitalari, extrahospitalari. Nivells d’especialitats
2.5. El triatge en els serveis d’urgències: models i experiències
2.6. Introducció a la investigació en urgències I
2.7. Introducció a la investigació en urgències II
2.8. Sessió de recerca bibliogràfica – Biblioteca del Campus Bellvitge
2.9. Introducció a la investigació en urgències III
2.10. Problemes legals derivats de l’atenció urgent

3. Procés d'atenció als malalts afectats per un problema quirúrgic

3.1. Tractament del dolor abdominal
3.2. Tractament de problemes vasculars
3.3. Tractament de problemes urològics
3.4. Tractament de ferides, cremades i mossegades
3.5. Realització de sutures
3.6. Fàrmacs més utilitzats a urgències
3.7. Interpretació d'analítiques

4. Procés d'atenció als malalts politraumàtics

4.1. Atenció inicial al malalt traumàtic. Protocols i transfer
4.2. Mobilització i immobilització al politraumàtic
4.3. Traumatismes toràcics. Pneumotòrax. Hemopneumotòrax
4.4. Toracocentesi d'emergència
4.5. Drenatges toràcics i abdominals
4.6. Traumatisme cranioencefàlic (TCE)
4.7. Hemorràgies i hematomes cranials
4.8. L’anatomia vers les lesions traumàtiques urgents
4.9. Traumatismes abdominals i genitourinaris
4.10. Fractures i luxacions
4.11. Embenats i immobilitzacions al pacient traumàtic
4.12. Atenció inicial al traumàtic greu.

5. Procés d'atenció als malalts afectats per un problema mèdic

5.1. L’Edema agut de pulmó cardiogènic. Tromboembolisme pulmonar
5.2. Conceptes bàsics i electrofisiologia
5.3. Arítmies cardíaques. Interpretació ECG
5.4. Cardiopaties isquèmiques: Angor i IAM
5.5. Maneig urgent del pacient amb limitació crònica del flux aeri descompensat
5.6. Anafilaxi. Cetoacidosi diabètica. Coma hiperosmolar. Hipoglucèmia
5.7. Alteracions neurològiques: Coma. AVC. Epilèptics. Encefalopaties
5.8. Intoxicacions agudes. HTA i insuficiència renal
5.9. Fàrmacs utilitzats a urgències

6. Procés d'atenció als malalts crítics

6.1. Actuació de l'equip multidisciplinari al box de crítics
6.2. Actituds i actuacions davant el pacient en xoc. Donant a cor aturat
6.3. Suport vital bàsic a l'adult
6.4. Suport vital avançat a l'adult
6.5. Atenció inicial d'infermeria al gran cremat
6.6. Ventilació mecànica invasiva
6.7. Maneig d'infermeria al pacient crític

7. Procés d'atenció urgent als infants

7.1. Reanimació cardiopulmonar pediàtrica. Taller de RCP
7.2. Valoració inicial. Urgències respiratòries i digestives. Shock
7.3. Politraumàtic pediàtric i TCE. Mesures d’aïllament i higiene de mans
7.4. Tècniques d’infermeria pediàtrica, administració de medicació i oxigenoteràpia
7.5. Urgències endocrines, febre, sèpsia i acc. infantils. Taller col·locació de vies a pediatria

8. Procés d'atenció urgent a la dona

8.1. Actuació d’infermeria davant d’agressions i violència de gènere
8.2. Malalties transmissió sexual. Hiperemesi gravídica. Estats hipertensius de l’embaràs
8.3. Alteracions menstruals. Avortament. Despreniment prematur de placenta. Placenta prèvia. Gestacions múltiples
8.4. Amenaça part preterme. Part. Complicacions puerperals
8.5. Part. Reanimació neonatal.

9. Procés d'atenció urgent al malalt psiquiàtric

9.1. Introducció. Examen psiquiàtric. Trastorns d'ansietat. Ansiolítics.
9.2. Pacient psicòtic. Antipsicòtics. Agitació i violència. Contenció.
9.3. Alcohol i substàncies d'abús. Relaxació
9.4. Trastorns Afectius i pacient suïcida. Antidepressius. Trastorns de personalitat.
9.5. Urgències en psiquiatria infanto-juvenil. Maneig de l’ansietat.
9.6. Maneig de l’ansietat

10. Procés d'atenció urgent a malalts de diferents especialitats

10.1. Urgències davant el malalt oncològic
10.2. Maneig dels sistemes Port-a-Cath. Vies centrals i perifèriques. Catèter arterial.
10.3. Urgències oftalmològiques
10.4. Urgències otorrinolaringològiques
10.5. Com heu de fer la presentació del treball de recerca

11. Pràcticum hospitalari

12. Treball final de màster: projecte de recerca en infermeria d'urgències hospitalàries

Direcció
Sr. José Antonio Sarria Guerrero
Infermer. Professor de l'Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona.

Dr. Joan Maria Estrada Masllorens
Doctor en Infermeria. Professor del Departament d'Infermeria fonamental i medicoquirúrgica. Universitat de Barcelona.
Quadre docent
Sra. Monica Alapont
Diplomada en Infermeria. Hospital de Mataró.

Dr. Josep Maria de Anta
Doctor en Biologia. Professor de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona.

Sra. Natalia Antunez
Diplomada en Infermeria. Hospital Santa Creu i Sant Pau.

Sra. Sonia Barroso
Diplomada en Infermeria. P. Riscos Laborals. Hospital Clínic.

Dra. Llúcia Benito
Doctora en Infermeria. Professora E.I. Universitat de Barcelona.

Sr. Urtzi Blancou
Diplomat en Infermeria. Centre de Salut Mental del Guinardó.

Sra. Carmen Caballlero
Diplomada en Infermeria. Hospital General de Granollers.

Dra. Araceli Domingo
Doctora en Medicina. Hospital Sant Joan de Déu.

Dr. Joan Maria Estrada
Doctor en Infermeria. Professor E.I. Universitat de Barcelona.

Sr. Robert Frigola
Tècnic en Transport Sanitari. SEMSA 061. Catalunya.

Sr. Marc Fernández
Diplomat en Infermeria. SEMSA 061.

Dr. Jordi Galimany
Doctor en Ciències Infermeres. Màster de Salud Pública. Professor de l'E.I. U. de Barcelona.

Sra. Paz Fernández
Diplomada en Infermeria. Institut Català d'Oncologia.

Sra. Eva Garrido
Professora E.I. Universitat de Barcelona.

Sr. Rafael Garrido
Diplomat en Infermeria. CES.

Sra. Cristina Gázquez
Diplomada en Infermeria. H. Clínic.

Dr. Victor José Götzens
Doctor en Medicina. Facultat de Medicina Universitat de Barcelona.

Dra. Eva Guix
Professora E.I. Universitat de Barcelona.

Dra. Teresa lcart
Diplomada en Infermeria. Doctora en Medicina. Professora E.I. U. Barcelona.

Sra. Victoria Mañas
Diplomada en Infermeria.
Servei d'Oncologia. Hospital de Bilbao.

Sra. Gemma Martínez
Diplomada en Infermeria. H. Clínic.
Dr. Eduard Martínez
Doctor en Medicina. SEMSA 061.

Sr. Santiago Mora
Diplomat en Infermeria. H.G. Granollers.

Sr. Lluís Mundet
Diplomat en Infermeria. H. Mataró.

Sra. Claudia Montori
Diplomada en Infermeria. H.U. Bellvitge.

Sra. Mónica Murillo
Diplomada en Infermeria. H. Clínic.

Sr. David Olivart
Psicòleg. Televida.

Sra. Marta Olivé
Diplomada en Infermeria. SEMSA 061.

Sra. Paula Ortiz
Diplomada en Infermeria. UCI Cardíaca HUGTiP.

Sr. Josep Maria Petit
Diplomat en Infermeria. H. Vall d Hebron.

Dra. Montserrat Puig
Infermera. Doctora en Sociologia. Professora E.I. U. Barcelona.

Sr. Miguel Angel Portillo
Diplomat en Infermeria. H. Clínic.

Dr. Miguel Angel Ramírez
Professor Facultat de Medicina. Universitat de Barcelona.

Sra. Esther Rebull
Diplomada en Infermeria.
Centre d'Atenció Primària (ICS)

Sra. Susana Ros
Diplomada en Infermeria. SEMSA 061.

Sra. Librada Rozas
Diplomada en Infermeria. H. Sant Joan de Déu.

Sra. Cristina Sánchez
Diplomada en Infermeria. I. Català d'Oncologia.

Sr. Jordi Sánchez
Diplomat en Infermeria. H. Mataró.

Dr. Joan Sánchez
Medicina Legal i perit metge en jutjats i tribunals.

Dr. Tomás Santalucía
Doctor en Biologia. Professor E.I. Universitat de Barcelona.

Sr. José Antonio Sarria
Diplomat en Infermeria. Professor E.I. Universitat de Barcelona.

Sr. Toni Senent
Tècnic en Transport Sanitari. SEMSA 061.

Sr. Antonio Ramal
SSM CSMA Horta Guinardó.

Sr. Lluís Serrat
Diplomat en Infermeria. H. Mataró.

Sra. Carlota Solanich
Diplomada en Infermeria. Institut Català de la Retina.

Sr. Francesc Tebar
Diplomat en Infermeria. SEMSA 061

Sr. Manel Tomás
Diplomat en Infermeria. H. Sant Joan de Déu.

Sra. Celia Vall
Diplomada en Infermeria. PASSIR ICS.

Sra. Gemma Via
Diplomada en Infermeria. H.U. Bellvitge.

Dr. Alberto Villamor
H. Clínic.
 
Descomptes, beques i finançament

A causa de l’actual conjuntura econòmica, la qual ens ha dut a valorar la necessitat de facilitar encara més als nostres clients l’accés a la formació contínua, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha implantat un nou sistema de pagament fraccionat. Així doncs, hem posat en marxa una sèrie de facilitats de pagament per a la gran majoria dels nostres Màsters i Postgraus, amb 3 terminis de pagament.

Per tal de facilitar l’accés als programes formatius, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona et proporciona la informació necessària per poder aconseguir una de les beques que diferents institucions nacionals i internacionals ofereixen

 També tens la possibilitat d'accedir a les beques que ofereix Assistència Sanitària pels Màsters i Postgraus de l'àrea de salut, fent clic aquí 

A més, a molts dels cursos de la nostra oferta formativa, disposem de descomptes especials per a certs col·lectius:

  • Els associats a "Alumni UB" tindran un descompte de 200€ en la matrícula. En programes de menys de 2.000€, el descompte serà del 10%.

Confirma els imports en el moment de formalitzar la matrícula.

La majoria dels nostres programes (tant presencials com on-line) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva Assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

  • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
  • Els descomptes no són acumulables i només s'aplicaran als cursos amb preu superior a 1.000€.
  • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
  • És responsabilitat de l'alumne informar de la seva voluntat d'acollir-se a un determinat descompte.
  • Hi ha alguns cursos no admeten descomptes.
On ens pots trobar

L'IL3-UB forma part del districte tecnològic 22@, integrant-se plenament a la revolució tecnològica de la ciutat comtal. Un espai de convivència que acull entitats científiques, tecnològiques i del coneixement que consoliden Barcelona com una de les ciutats pioneres d'Europa.

Entre els carrers Ciutat de Granada i Tànger s'erigeix l'edifici de l'IL3-UB. L'Antiga Fàbrica Canela reconvertida ara en un espai de 4.857 m2, on trobaràs aules, oficines i tots els serveis per gaudir de l'aprenentatge en un centre innovador i funcional.

IL3-UB

C/Ciutat de Granada, 131
08018 Barcelona

Telèfon d'Informació i Matrícula:
(+34) 93 309 36 54
Fax: (+34) 93 403 76 92

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • BBVA