Institut de Formació Contínua

Màster en Infermeria d'Urgències Hospitalàries

Modalitat Presencial

 
Tipologia:
Màster
Crèdits:
60 ECTS
 
Preu:
3.700 *
Idioma:
Català i Castellà
Inici curs:
16 setembre 2019
Final curs:
19 juny 2020
Horari:

Crèdits teòrics, dos grups: matins, dilluns i dimecres de 9 a 13h o tardes, dilluns i dimecres de 16h a 20h. 9 setmanes amb un tercer dia addicional de classe, habitualment en dijous El 40% dels dies l'horari és de 8:30h a 13:30h o de 15:30h a 20:30h. 1 any acadèmic.

Lloc:
Escola d'Infermeria. Campus Bellvitge, Feixa Llarga s/n. 08907 Hospitalet de LLobregat

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Programa

1. Entorn humà i terapèutic
1.1. Gestió de conflictes a urgències
1.2. Gestió del dol a urgències
1.3. Trajectòries clíniques i protocols d'actuació a urgències

2. Organització dels serveis d'urgències

2.1. Gestió de riscos laborals a urgències
2.2. Coordinació i organització infermera. Funcions d’infermeria a urgències
2.3. Funcionament i estructura dels serveis d'urgències. Registres infermers
2.4. Nivells d'atenció: hospitalari, extrahospitalari. Nivells d’especialitats
2.5. El triatge en els serveis d’urgències: models i experiències
2.6. Introducció a la investigació en urgències I
2.7. Introducció a la investigació en urgències II
2.8. Sessió de recerca bibliogràfica – Biblioteca del Campus Bellvitge
2.9. Introducció a la investigació en urgències III
2.10. Problemes legals derivats de l’atenció urgent

3. Procés d'atenció als malalts afectats per un problema quirúrgic

3.1. Tractament del dolor abdominal
3.2. Tractament de problemes vasculars
3.3. Tractament de problemes urològics
3.4. Tractament de ferides, cremades i mossegades
3.5. Realització de sutures
3.6. Fàrmacs més utilitzats a urgències
3.7. Interpretació d'analítiques

4. Procés d'atenció als malalts politraumàtics

4.1. Atenció inicial al malalt traumàtic. Protocols i transfer
4.2. Mobilització i immobilització al politraumàtic
4.3. Traumatismes toràcics. Pneumotòrax. Hemopneumotòrax
4.4. Toracocentesi d'emergència
4.5. Drenatges toràcics i abdominals
4.6. Traumatisme cranioencefàlic (TCE)
4.7. Hemorràgies i hematomes cranials
4.8. L’anatomia vers les lesions traumàtiques urgents
4.9. Traumatismes abdominals i genitourinaris
4.10. Fractures i luxacions
4.11. Embenats i immobilitzacions al pacient traumàtic
4.12. Atenció inicial al traumàtic greu.

5. Procés d'atenció als malalts afectats per un problema mèdic

5.1. L’Edema agut de pulmó cardiogènic. Tromboembolisme pulmonar
5.2. Conceptes bàsics i electrofisiologia
5.3. Arítmies cardíaques. Interpretació ECG
5.4. Cardiopaties isquèmiques: Angor i IAM
5.5. Maneig urgent del pacient amb limitació crònica del flux aeri descompensat
5.6. Anafilaxi. Cetoacidosi diabètica. Coma hiperosmolar. Hipoglucèmia
5.7. Alteracions neurològiques: Coma. AVC. Epilèptics. Encefalopaties
5.8. Intoxicacions agudes. HTA i insuficiència renal
5.9. Fàrmacs utilitzats a urgències

6. Procés d'atenció als malalts crítics

6.1. Actuació de l'equip multidisciplinari al box de crítics
6.2. Actituds i actuacions davant el pacient en xoc. Donant a cor aturat
6.3. Suport vital bàsic a l'adult
6.4. Suport vital avançat a l'adult
6.5. Atenció inicial d'infermeria al gran cremat
6.6. Ventilació mecànica invasiva
6.7. Maneig d'infermeria al pacient crític

7. Procés d'atenció urgent als infants

7.1. Reanimació cardiopulmonar pediàtrica. Taller de RCP
7.2. Valoració inicial. Urgències respiratòries i digestives. Shock
7.3. Politraumàtic pediàtric i TCE. Mesures d’aïllament i higiene de mans
7.4. Tècniques d’infermeria pediàtrica, administració de medicació i oxigenoteràpia
7.5. Urgències endocrines, febre, sèpsia i acc. infantils. Taller col·locació de vies a pediatria

8. Procés d'atenció urgent a la dona

8.1. Actuació d’infermeria davant d’agressions i violència de gènere
8.2. Malalties transmissió sexual. Hiperemesi gravídica. Estats hipertensius de l’embaràs
8.3. Alteracions menstruals. Avortament. Despreniment prematur de placenta. Placenta prèvia. Gestacions múltiples
8.4. Amenaça part preterme. Part. Complicacions puerperals
8.5. Part. Reanimació neonatal.

9. Procés d'atenció urgent al malalt psiquiàtric

9.1. Introducció. Examen psiquiàtric. Trastorns d'ansietat. Ansiolítics.
9.2. Pacient psicòtic. Antipsicòtics. Agitació i violència. Contenció.
9.3. Alcohol i substàncies d'abús. Relaxació
9.4. Trastorns Afectius i pacient suïcida. Antidepressius. Trastorns de personalitat.
9.5. Urgències en psiquiatria infanto-juvenil. Maneig de l’ansietat.
9.6. Maneig de l’ansietat

10. Procés d'atenció urgent a malalts de diferents especialitats

10.1. Urgències davant el malalt oncològic
10.2. Maneig dels sistemes Port-a-Cath. Vies centrals i perifèriques. Catèter arterial.
10.3. Urgències oftalmològiques
10.4. Urgències otorrinolaringològiques
10.5. Com heu de fer la presentació del treball de recerca

11. Pràcticum hospitalari

12. Treball final de màster: projecte de recerca en infermeria d'urgències hospitalàries

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • BBVA