Institut de Formació Contínua

Master International in Fetal-Maternal Medicine

Modalitat Semipresencial

 
Tipologia:
Màster
Crèdits:
60 ECTS
 
Preu:
12.000 *
Idioma:
Anglès
Inici curs:
01 setembre 2019
Final curs:
30 març 2021
Lloc:
Casa Maternitat del Hospital Clínic y Hospital Sant Joan de Deu. Sabino de Arana 1 - 08028 Barcelona

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Tres raons per escollir-lo
 • Condensa el coneixement actual en medicina maternofetal, amb un professorat que inclou líders d´opinió internacional.
 • Adreça, amb una metodologia basada en resolució de problemes, l’adquisició de coneixements complexos.
 • Combina la part teòricopractica amb una estada presencial que inclou simulacions avançades, rotacions assistencials per unitats d´alt risc i trobades amb els professors amb discussió de casos clínics.
Presentació

El Màster Internacional en Medicina Maternofetal respon a la necessitat dels obstetres de formació avançada en l'atenció maternofetal. La formació consta d'una part teoricopràctica i una altra pràctica-presencial.

La part teoricopràctica inclou la realització d'una formació en línia mitjançant mòduls d'adquisició de coneixements bàsics i avançats en medicina maternofetal, amb una metodologia docent basada en la resolució de problemes. Aquesta part està recolzada per una plataforma interactiva que permet fòrums de discussió en les matèries tractades.

La part presencial del curs (4 setmanes) consisteix en:

 • reunions tipus “meet-the-professor” en la que els alumnes discutiran àmpliament casos clínics amb experts internacionals, amb ús massiu d´imatges.
 • sessions de simulació avançada de complicacions obstètriques i tècniques de diagnòstic prenatal (al Centre de Simulació avançada Darwin de l'Hospital Sant Joan de Déu), en el que es desenvoluparan diferents escenaris de patologia basats en els coneixements apresos prèviament.
 • rotacions per unitats assistencials d´alt risc al BCNatal (Centre de Medicina Maternofetal i Neonatal de Barcelona. Hospital Clínic i Hospital Sant Joan de Déu, Universitat de Barcelona), amb alta concentració de patologia.
Acreditació acadèmica

Master International in Fetal-Maternal Medicine per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS. 

Objectius
 • Proporcionar als participants coneixements actualitzats i habilitats en tots els aspectes de la medicina maternofetal.
 • Crear un espai per compartir experiències i coneixements amb experts.
 • Promoure el debat i l'anàlisi crítica sobre els nous avenços en medicina maternofetal.
 • Permetre l'aprenentatge complex en medicina maternofetal mitjançant la discussió de casos clínics amb experts internacionals.
 • Posar-se en contacte i aprendre de l'organització clínica i de recerca d'un gran centre universitari d'excel·lència en medicina maternofetal.
Destinataris

Metges especialistes en Ginecologia i Obstetrícia.

Programa

1. Diagnòstic morfològic i genètic fetal

1.1. Ecografia morfològica

 • Avaluació anatòmica primer trimestre
 • Ecografia morfològica: sistemàtica
 • Talls bàsics i avançats.Doppler cardíac i mode M
 • Ecografia del SNC: Anomalies més freqüents
 • Ecografia de la cara: Defectes facials més comuns
 • Screening de les cardiopaties congènites: cardiopaties més freqüents
 •  Ecocardiografia fetal primerenca
 • Ecografia de tòrax: masses i anomalies pulmonars
 • Ecografia abdominal: alteracions gastrointestinals i de la porció abdominal
 •  Ecografia del sistema nefrourològic
 • Anomalies d'extremitats i displàsies esquelètiques més freqüents
 • Marcadors ecogràfics d’aneuploïdia en el segon trimestre
 • Ecografia genètica

1.2. Cribratge d'anomalies cromosòmiques i gèniques

 • Cribratge d'aneuploïdies: el test combinat
 • Biòpsia de còrion i amniocentesi
 • El cariotip: fiabilitat i limitacions
 • Integració dels últims avenços en diagnòstic genètic en patologia fetal

2. Doppler i patologia placentària. Malaltia placentària, CIR, preeclàmpsia

2.1. Fotoplacentària doppler

 • Bases per al correcte ús del Doppler
 • Vasos bàsics: Artèria umbilical i artèries intrauterines
 • La circulació cerebral: artèria cerebral mitjana i istme aòrtic
 • Vasos venosos: ductus venós i vena umbilical

2.2. La malaltia d'inici precoç

 • Predicció i prevenció
 • Maneig del retard de creixement d'aparició precoç
 • Maneig de la preeclàmpsia d'aparició precoç
 • Maneig integrat del CIR: protocol actual

2.3. La malaltia d'inici tardà

 • Predicció i el repte del diagnòstic
 • Maneig del retard del creixement d'aparició tardana
 • Maneig de la preeclàmpsia d'aparició tardana
 • Preeclàmpsia: complicacions maternes

3. Neurosonografia fetal

3.1. Neurofetal avançada

 • Anatomia i desenvolupament del SNC
 • Neurosonografia: sistemàtica
 • RMN: indicacions i interpretació

3.2. Anomalies estructurals de l'SNC

 • Anomalies detectades en el primer trimestre
 • Ventriculomegalia
 • Anomalies de la línia mitja
 • Anomalies del cervell i fossa posterior
 • Malformacions vasculars
 • Anomalies del desenvolupament cortical
 • Espina bífida

3.3. Anomalies adquirides

 • Lesions hipòxic-isquèmiques
 • Hemorràgia cerebral
 • Infeccions
 • Resta del dany cerebral subtil

3.4. Aspectes generals

 • Avaluació neurològica neonatal

4. Patologia materna

4.1. Infeccions en medicina maternofetal

4.2. Infeccions virals cròniques

 • Hepatitis B i C
 • VIH
 • Procediments invasius en infecció viral crònica

4.3. Infeccions emergents al nostre medi

 • Sífilis i embaràs
 • Malaltia de Chagas i gestació
 • Listeria i embaràs

4.4. Infeccions torch

 • Toxoplasmosi
 • Varicel·la i herpres simple
 • Infecció CMV
 • PVB19

4.5. Vacunació durant l'embaràs

 • Vacunació durant l'embaràs

4.6. Patologia maternofetal

 • Detecció primerenca de la prematuritat
 • Risc de prematuritat
 • Ruptura prematura de membranes
 • Amenaça de part prematur
 • Diabetis i gestació

5. Ecocardiografia fetal

5.1. Introducció

 • Importància i epidemiologia de les cardiopaties
 • Ecocardiografia fetal
 • Estudi de la funció cardíaca fetal: indicacions i consideracions
 • Tècniques per la medicació de funció cardíaca

5.2. Cardiopaties septals

 • Comunicació interventricular
 • Canal atrioventricular
 • Ventricle únic doble entrada

5.3. Cardiopaties esquerres

 • Cor esquerre hipoplàsic, atrèsia mitral
 • Estenosi-atrèsia aorta
 • Coartació aorta
 • Interrupció de l'arc aòrtic

5.4. Cardiopaties dretes

 • Atrèsia tricúspide
 • Anomalies Ebstein, displàsia tricúspide
 • Estenosi / atrèsia pulmonar

5.5. Cardiopaties conotruncals

 • Tetralogia Fallot
 • Transposició grans artèries
 • Transposició corregida grans artèries
 • Ventricle dret de doble sortida
 • Truncus arteriosus

5.6. Altres alteracions

 • Altres cardiopaties
 • Signes d'alerta
 • Arrítmies cardíaques
 • Resum final i conclusions

6. Patologia fetal avançada. Diagnòstic i maneig perinatal

6.1. Anomalies de maneig quirúrgic postnatal

 • Anomalies pulmonars. MAQ
 • Anomalies de la paret abdominal. Extròfia vesica. Anomalies de la cloaca
 • Anomalies gastrointestinals
 • Patologia renal obstructiva. Hidronefrosi. Doble sistema
 • Tumoracions fetals amb implicació perinatal. T. facials i cervicals. EXIT

6.2. Anomalies tributàries de teràpia fetal

 • Anomalies toràciques. H. diafragmàtica. Hidrotorax. Atrèsia laríngia (CHAOS)
 • Obstrucció urinària baixa
 • Transfusió intrauterina. Anèmia. trombocitopenia alloinmune
 • Cor esquerre hipoplásico.Valvulopatia.
 • Polhidramnis. Amniodrenatge.

6.3. Patologia de la gestió múltiple

 • Exploració primerenca en els bessons i terminació selectiva
 • Bessons bicorial
 • Complicacions de la gestació monocorial. STFF, CIR selectiu, TRAP, TAPS

7. Revisió sistemàtica o estudi de recerca final 

Direcció

Dr. Francesc Figueras
Doctor en Medicina i Cirurgia. Professor de la Universitat de Barcelona.

Dr. Eduard Gratacòs
Doctor en Medicina i Cirurgia. Professor de la Universitat de Barcelona. 

On ens pots trobar

L'IL3-UB forma part del districte tecnològic 22@, integrant-se plenament a la revolució tecnològica de la ciutat comtal. Un espai de convivència que acull entitats científiques, tecnològiques i del coneixement que consoliden Barcelona com una de les ciutats pioneres d'Europa.

Entre els carrers Ciutat de Granada i Tànger s'erigeix l'edifici de l'IL3-UB. L'Antiga Fàbrica Canela reconvertida ara en un espai de 4.857 m2, on trobaràs aules, oficines i tots els serveis per gaudir de l'aprenentatge en un centre innovador i funcional.

IL3-UB

C/Ciutat de Granada, 131
08018 Barcelona

Telèfon d'Informació i Matrícula:
(+34) 93 309 36 54
Fax: (+34) 93 403 76 92

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Amb la col·laboració de:

 • Banco Santander
 • BBVA