Institut de Formació Contínua

Master International in Fetal-Maternal Medicine

Modalitat Semipresencial

 
Tipologia:
Màster
Crèdits:
60 ECTS
 
Preu:
12.000 *
Idioma:
Anglès
Inici curs:
01 setembre 2019
Final curs:
30 març 2021
Lloc:
Casa Maternitat del Hospital Clínic y Hospital Sant Joan de Deu. Sabino de Arana 1 - 08028 Barcelona

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Programa

1. Diagnòstic morfològic i genètic fetal

1.1. Ecografia morfològica

 • Avaluació anatòmica primer trimestre
 • Ecografia morfològica: sistemàtica
 • Talls bàsics i avançats.Doppler cardíac i mode M
 • Ecografia del SNC: Anomalies més freqüents
 • Ecografia de la cara: Defectes facials més comuns
 • Screening de les cardiopaties congènites: cardiopaties més freqüents
 •  Ecocardiografia fetal primerenca
 • Ecografia de tòrax: masses i anomalies pulmonars
 • Ecografia abdominal: alteracions gastrointestinals i de la porció abdominal
 •  Ecografia del sistema nefrourològic
 • Anomalies d'extremitats i displàsies esquelètiques més freqüents
 • Marcadors ecogràfics d’aneuploïdia en el segon trimestre
 • Ecografia genètica

1.2. Cribratge d'anomalies cromosòmiques i gèniques

 • Cribratge d'aneuploïdies: el test combinat
 • Biòpsia de còrion i amniocentesi
 • El cariotip: fiabilitat i limitacions
 • Integració dels últims avenços en diagnòstic genètic en patologia fetal

2. Doppler i patologia placentària. Malaltia placentària, CIR, preeclàmpsia

2.1. Fotoplacentària doppler

 • Bases per al correcte ús del Doppler
 • Vasos bàsics: Artèria umbilical i artèries intrauterines
 • La circulació cerebral: artèria cerebral mitjana i istme aòrtic
 • Vasos venosos: ductus venós i vena umbilical

2.2. La malaltia d'inici precoç

 • Predicció i prevenció
 • Maneig del retard de creixement d'aparició precoç
 • Maneig de la preeclàmpsia d'aparició precoç
 • Maneig integrat del CIR: protocol actual

2.3. La malaltia d'inici tardà

 • Predicció i el repte del diagnòstic
 • Maneig del retard del creixement d'aparició tardana
 • Maneig de la preeclàmpsia d'aparició tardana
 • Preeclàmpsia: complicacions maternes

3. Neurosonografia fetal

3.1. Neurofetal avançada

 • Anatomia i desenvolupament del SNC
 • Neurosonografia: sistemàtica
 • RMN: indicacions i interpretació

3.2. Anomalies estructurals de l'SNC

 • Anomalies detectades en el primer trimestre
 • Ventriculomegalia
 • Anomalies de la línia mitja
 • Anomalies del cervell i fossa posterior
 • Malformacions vasculars
 • Anomalies del desenvolupament cortical
 • Espina bífida

3.3. Anomalies adquirides

 • Lesions hipòxic-isquèmiques
 • Hemorràgia cerebral
 • Infeccions
 • Resta del dany cerebral subtil

3.4. Aspectes generals

 • Avaluació neurològica neonatal

4. Patologia materna

4.1. Infeccions en medicina maternofetal

4.2. Infeccions virals cròniques

 • Hepatitis B i C
 • VIH
 • Procediments invasius en infecció viral crònica

4.3. Infeccions emergents al nostre medi

 • Sífilis i embaràs
 • Malaltia de Chagas i gestació
 • Listeria i embaràs

4.4. Infeccions torch

 • Toxoplasmosi
 • Varicel·la i herpres simple
 • Infecció CMV
 • PVB19

4.5. Vacunació durant l'embaràs

 • Vacunació durant l'embaràs

4.6. Patologia maternofetal

 • Detecció primerenca de la prematuritat
 • Risc de prematuritat
 • Ruptura prematura de membranes
 • Amenaça de part prematur
 • Diabetis i gestació

5. Ecocardiografia fetal

5.1. Introducció

 • Importància i epidemiologia de les cardiopaties
 • Ecocardiografia fetal
 • Estudi de la funció cardíaca fetal: indicacions i consideracions
 • Tècniques per la medicació de funció cardíaca

5.2. Cardiopaties septals

 • Comunicació interventricular
 • Canal atrioventricular
 • Ventricle únic doble entrada

5.3. Cardiopaties esquerres

 • Cor esquerre hipoplàsic, atrèsia mitral
 • Estenosi-atrèsia aorta
 • Coartació aorta
 • Interrupció de l'arc aòrtic

5.4. Cardiopaties dretes

 • Atrèsia tricúspide
 • Anomalies Ebstein, displàsia tricúspide
 • Estenosi / atrèsia pulmonar

5.5. Cardiopaties conotruncals

 • Tetralogia Fallot
 • Transposició grans artèries
 • Transposició corregida grans artèries
 • Ventricle dret de doble sortida
 • Truncus arteriosus

5.6. Altres alteracions

 • Altres cardiopaties
 • Signes d'alerta
 • Arrítmies cardíaques
 • Resum final i conclusions

6. Patologia fetal avançada. Diagnòstic i maneig perinatal

6.1. Anomalies de maneig quirúrgic postnatal

 • Anomalies pulmonars. MAQ
 • Anomalies de la paret abdominal. Extròfia vesica. Anomalies de la cloaca
 • Anomalies gastrointestinals
 • Patologia renal obstructiva. Hidronefrosi. Doble sistema
 • Tumoracions fetals amb implicació perinatal. T. facials i cervicals. EXIT

6.2. Anomalies tributàries de teràpia fetal

 • Anomalies toràciques. H. diafragmàtica. Hidrotorax. Atrèsia laríngia (CHAOS)
 • Obstrucció urinària baixa
 • Transfusió intrauterina. Anèmia. trombocitopenia alloinmune
 • Cor esquerre hipoplásico.Valvulopatia.
 • Polhidramnis. Amniodrenatge.

6.3. Patologia de la gestió múltiple

 • Exploració primerenca en els bessons i terminació selectiva
 • Bessons bicorial
 • Complicacions de la gestació monocorial. STFF, CIR selectiu, TRAP, TAPS

7. Revisió sistemàtica o estudi de recerca final 

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Amb la col·laboració de:

 • Banco Santander
 • BBVA