Institut de Formació Contínua

Màster en Intervenció i Gestió Ambiental: Persona i Societat

Modalitat Presencial

 
Inici curs:
21 octubre 2019
Final curs:
31 desembre 2021
 
  • 1. Com em puc matricular?
  • 2. Formulari de Matrícula
  • 3. Què faig ara?
 
CONSIDERACIONS PRÈVIES:
 
Per a l’obtenció del títol de Màster, un cop assolits els dos Postgraus, s’ha de cursar el mòdul P+R Practicum i Recerca ipresentar i defensar el Projecte fi de Màster.
 
IMPORTANT: L’alumne ha de matricular-se primer al Postgrau obert en la convocatoria actual i matricular-se el curs següent als mòduls restants (Postgrau + tallers). No és posible la matrícula directa al Màster.
 
L’estructura modular de l’edició actual és la següent:
 
Curs 2018/19: Postgrau en Anàlisi i Intervenció Socioambiental: Entorns Urbans, Comunitat i Sostenibilitat
 
 
Curs 2019/20: Pràctica i Investigació/Tallers
 
PAS 1: PRE-MATRÍCULA
 
Per iniciar el procés de matrícula cal, en primer lloc:
 
- Enviar a Coordinació Acadèmica, mia@ub.edu, el document de currículum vitae normalitzat per aquest programa (descarrega-te’l aquí). Si ets estudiant estranger (descarrega-te'l aquí).
- Omplir correctament el formulari de matrícula (botó taronja).
 
Un cop enviat el formulari, s’enviarà un correu electrònic amb les indicacions per fer efectiu el pagament en concepte de reserva de plaça o de la totalitat de la matrícula, sense el qual la pre-matrícula queda sense efectes.
 
A més de realitzar el pagament i per tal de continuar amb el procés de matrícula, caldrà fer-nos arribar la següent documentació per validar la candidatura: 
 
Estudiants estrangers:
 
- Fotocòpia del passaport vigent degudament legalitzada per via diplomàtica.
- Fotografia en color en format digital (enviar per e-mail).
- Fotocòpia compulsada de la titulació universitària, expedida per una universitat homologada i reconeguda, degudament  legalitzada per via diplomàtica .(*)
- Fotocòpia compulsada de l'expedient acadèmic de la titulació universitària degudament legalitzada per via diplomàtica. (*)
- Comprovant de pagament.
-  Sol·licitud d’autorització (descarrega-te-la aquí)
 
Estudiants espanyols:
 
- Fotocòpia del DNI o passaport vigent.
- Fotografia en color en format digital (enviar per e-mail). 
- Fotocòpia compulsada del títol universitari.
- Comprovant de pagament.

(*) En cas d'estudiants comunitaris serà suficient la traducció jurada.
 
Informació detallada sobre la legalització dels documents sol·licitats: Ministerio de Ciencia e Innovación
Informació detallada sobre la homologació i convalidació d'Estudis de Sistemes Educatius Estrangers: Ministerio de Ciencia e Innovación
 
PAS 2: MATRÍCULA

El procés finalitzarà un cop s’hagi efectuat el pagament del total de l’import de matrícula i s’hagi lliurat tota la documentació requerida durant el procés, per tal d’avaluar la candidatura.
 
El pagament del total de la matrícula s’ha de realitzar, com a molt tard, 20 dies abans de l'inici del curs. En cas de no abonar l'import en aquest termini, la candidatura passaria a llista d’espera.
 
Notes:
 
Consultar condicions de matrícula aquí
© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • BBVA