Institut de Formació Contínua

Màster en Intervenció i Gestió Ambiental: Persona i Societat

Modalitat Presencial

 
Tipologia:
Màster
Crèdits:
75 ECTS
 
Idioma:
Català i Castellà
Inici curs:
21 octubre 2019
Final curs:
31 desembre 2021
Horari:

Dilluns 16h a 21h i alguns dissabtes al mes de 9.30h a 14h.

Lloc:
Universitat de Barcelona - Facultat de Psicologia. Passeig de la Vall Hebron, 171. (08035-Barcelona)
 
Presentació
Creat l'any 1988, el programa del present màster ha posat l’èmfasi, des dels seus inicis, en la importància decisiva del comportament humà i social com a factor fonamental per a l'abordatge de la qüestió ambiental, tant en el medi natural com en l'urbà, en la gestió pública o en l'empresa privada. 
 
La qüestió ambiental no pot tractar-se al marge d'una gestió integral dels seus vessants ecològics, físics, tecnològics i socials. Per aquest motiu, i sense oblidar els aspectes tècnics, allò que caracteritza el màster és l'atenció als aspectes humans, socials i organitzacionals associats a la problemàtica ambiental i al desenvolupament sostenible.
 
El programa és interdisciplinari quant als continguts, la docència i l’alumnat, i ha estat concebut i dissenyat atenent les aportacions i la definició de necessitats de professionals que hi han col·laborat en diferents moments i etapes durant dues dècades. El programa ofereix recursos metodològics per a la investigació, la intervenció i la gestió ambiental.
 
El màster es composa de dos postgraus de duració anual que poden cursar-se independentment i superats els continguts dels respectius programes, donen dret als corresponents diplomes de postgrau:
 
Postgrau en Anàlisi i Intervenció Social i Ambiental: Entorns Urbans, Comunitat i Sostenibilitat
Postgrau en Gestió Ambiental a l'Empresa i a l'Administració Pública: Recursos. Comunicació i Canvi
 
Un cop assolits els dos postgraus, per accedir al títol de Màster en Intervenció i Gestió Ambiental: Persona i Societat s'ha de cursar el mòdul de P+R Practicum i Recerca i presentar i defensar el projecte de fi de màster.
 
Aquesta organització modular possibilita atendre la demanda de diferents sectors d'alumnes oferint una doble opció:
a) El títol de Màster a qui vulgui tenir una formació integral en temes d'Intervenció i gestió ambiental (1 bienni).
b) Un dels dos diplomes de Postgrau a qui requereixi una formació específica i de menor durada (1 curs).
Acreditació acadèmica
Màster en Intervenció i Gestió Ambiental: Persona i Societat per la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 75 crèdits ECTS.
© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • BBVA