Institut de Formació Contínua

Màster en Intervencions Infermeres al Malalt Crític

Modalitat Semipresencial

 
Inici curs:
16 setembre 2019
Final curs:
19 juny 2020
 
PAS 1: PREINSCRIPCIÓ
 
Per iniciar el procés de matrícula cal emplenar el formulari de matrícula, que trobaràs en el següent enllaç:

El termini per fer-ho és des del 4 de març al 12 de juliol.

Formulari de Matrícula >

Un cop enviat el formulari, a partir del 4 de març al 12 de juliol, hauràs de fer-nos arribar la següent documentació:
 
- Dues fotocòpies del DNI, NIE o passaport vigent.
- Dues fotografies en color, mida carnet.
- Fotocòpia compulsada original del títol universitari de diplomat, llicenciat o graduat, o de la certificació acreditativa de la seva expedició.
- Expedient acadèmic dels estudis universitaris (només els titulats en els anys 2018 i 2019)
- Carta de motivació.
- Currículum vitae.

Documentació complementària:

- Cartes de recomanació o referències (acadèmiques o professionals)
- Qualsevol altre mèrit que el candidat/a estimi rellevant (cursos, voluntariats…)
 
La documentació haurà de lliurar-se personalment o bé enviar-se mitjançant correu postal certificat a:

Escola d'Infermeria - Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge
Pavelló de Govern, 3ª Planta. Despatx 342.
Feixa Llarga, s/n
08907 – L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Tania Martínez
taniamartinez@ub.edu
Tel. +34 934.024.283

Horari: De dilluns a dijous de 10 a 13 h i de 15 a 18 h. Divendres de 10 a 13 h.
Per concloure el procés de matrícula hauràs de lliurar la documentació que, en el seu cas, hagués quedat pendent de lliurament en el moment de la preinscripció, i abonar el 90% restant de l'import del màster.
Durant el període de preinscripció, es realitzen tres talls de preselecció d’alumnes amb les sol·licituds de preinscripció rebudes fins el moment. Aquests talls preselectius seran els dies:
 
- 29 d’abril
- 20 de maig
- 15 de juliol
 
Els candidats que hagin estat seleccionats se’ls hi notificarà la seva admissió. Els no seleccionats, passaran al següent tall preselectiu. El dia 15 de juliol es realitzarà la notificació a tots els no admesos, passant a la llista d’espera.
 
Els candidats admesos tindran 10 dies hàbils des de la comunicació de l’acceptació per realitzar el pagament del 10% de l’import del màster i formalitzar d’aquesta manera, la seva preinscripció.
 
En cas de no realitzar el pagament en el termini indicat, s'entendrà que el candidat renuncia a la plaça assignada, i es procedirà a disposar de la mateixa.
 
PAS 2: MATRÍCULA

Per concloure el procés de matrícula hauràs de lliurar la documentació que, en el seu cas, hagués quedat pendent de lliurament en el moment de la preinscripció, i abonar el 90% restant de l'import del màster.

Tindràs dues opcions per fer-ho:

1) Pagament únic del 90%: fins a 15 dies abans de l'inici del curs.

2) Pagament del 50%: fins a 15 dies abans de l'inici del curs.
   
3) Pagament 40%: abans del 15 de gener de 2020.
 
Pots realitzar els diferents pagaments dels imports de matrícula:
 
1. Per Internet amb targeta de crèdit/dèbit.
2. Per transferència bancària amb codi de barres.

Requisits acadèmics d'accés

Aquest màster només pot ser cursat per titulats universitaris, per la qual cosa la teva condició de diplomat, graduat, llicenciat o equivalent ha de quedar necessàriament acreditada abans de l'inici del curs.

Per a més informació: www.mastercriticoub.com

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

  • BKC - Barcelona Knowledge Campus
  • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • BBVA