Institut de Formació Contínua

Màster en Nutrició, Salut i Interaccions Aliment-Medicament

Modalitat On-line

 
Tipologia:
Màster
Crèdits:
65 ECTS
 
Preu:
4.070 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
08 novembre 2019
Final curs:
04 novembre 2021

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Programa
Primer curs

1. Alimentació i salut pública
1.1. Introducció, conceptes i història
1.2. Epidemiologia nutricional
1.3. Eines d'avaluació estat nutricional: detecció, vigilància i monitorització
1.4. Taules de composició d'aliments. Aplicacions
1.5. Nutrició comunitària. Prevenció. Promoció de la salut
1.6. Polítiques alimentàries
1.7. Objectius nutricionals i guies alimentàries

2. Obesitat, patologia cardiovascular i diabetis
2.1. Obesitat
2.2. Bases bioquímiques de l'obesitat
2.3. Epidemiologia de l'obesitat i pautes d'alimentació per a la seva prevenció i tractament
2.4. Malalties cardiovasculars: Aterosclerosi, hipertensió, coronopaties ...
2.5. Diabetis

3. Càncer i malalties neurodegeneratives
3.1. La dieta com a factor de risc i de protecció enfront del càncer
3.2. Epidemiologia del càncer i alimentació
3.3. Nutrició del pacient oncològic
3.4. Malalties neurodegeneratives

4. Patologies digestives, renals i hepàtiques
4.1. Patologies del tracte digestiu
4.2. Patologies renals
4.3. Patologies hepàtiques
4.4. Patologia pancreàtica

5. Osteoporosi, anèmies i deficiències nutricionals
5.1. Nutrició i osteoporosi
5.2. Anèmies i deficiències nutricionals
5.3. Desnutrició
5.4. Malnutrició induïda per l'abús de l'alcohol

6. Al·lèrgies, intoleràncies alimentàries i metabolopaties
6.1. Al·lèrgies
6.2. Intoleràncies alimentàries
6.3. Metabolopaties
6.4. Trastorns de la conducta alimentària

7. Nutrició Clínica i Dietoteràpia
7.1. Principis de dietoteràpia
7.2. Tipus de dietes hospitalàries
7.3. Casos pràctics
7.4. Interaccions entre aliments i medicaments

Segon curs

1. Conceptes i mecanismes d’interaccions entre aliments i medicaments
1.1. Introducció
1.2. Conceptes generals de farmacocinètica
1.3. Conceptes generals de digestió, absorció i utilització metabòlica de nutrients
1.4. Conceptes bàsics d’interaccions entre aliments i medicaments
1.5. Efectes dels aliments en l’absorció i biodisponibilitat dels fàrmacs
1.6. Efectes de l’alimentació en la distribució, metabolització i excreció dels fàrmacs
1.7. Efectes dels fàrmacs sobre els macronutrients
1.8. Efectes dels fàrmacs sobre els micronutrients

2. Interaccions en situacions especials i farmacovigilància
2.1. Interaccions entre aliments i medicaments en població anciana
2.2. L’automedicació i les interaccions entre aliments i medicaments
2.3. Interaccions entre medicaments i teràpies de suport nutricional (via enteral i parenteral)
2.4. Investigació i farmacovigilància de les interaccions entre aliments i medicaments

3. Interaccions dels medicaments amb alcohol, tabac i components bioactius
3.1. Interaccions entre alcohol i fàrmacs
3.2. Interaccions entre tabac i fàrmacs
3.3. Interaccions entre cafeïna i fàrmacs
3.4. Interaccions entre amines biògenes d’origen dietètic i fàrmacs
3.5. Interaccions entre components bioactius i fàrmacs
3.6. Plantes medicinals: conceptes, marc legal i mecanismes d’interacció amb fàrmacs
3.7. Interaccions entre plantes medicinals i fàrmacs

4. Interaccions entre aliments i medicaments en les patologies més prevalents
4.1. Interaccions entre aliments i fàrmacs que actuen sobre el sistema nerviós
4.2. Interaccions entre aliments i fàrmacs que actuen sobre el sistema cardiovascular
4.3. Interaccions entre aliments i fàrmacs que actuen sobre el sistema respiratori
4.4. Interaccions entre aliments i fàrmacs que actuen sobre els sistemes digestius i genitourinari
4.5. Interaccions entre aliments i fàrmacs antiinfecciosos
4.6. Interaccions entre aliments i fàrmacs que actuen sobre el sistema hormonal
4.7. Interaccions entre aliments i fàrmacs antineoplàstics y immunosupressors
4.8. Interaccions entre aliments i fàrmacs utilitzats en casos de diabetis, osteoporosi i gota

Projecte Final
© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • BBVA