Institut de Formació Contínua

Màster en Tècniques de Seguretat Informàtica. Ciberseguretat

Modalitat On-line

 
Tipologia:
Màster
Crèdits:
60 ECTS
 
Preu:
5.770 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
04 novembre 2019
Final curs:
15 gener 2021

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Programa

1. Hacking ètic, gestió de vulnerabilitats i enginyeria inversa
1.1. Metodologia d'auditoria i test d'intrusió
1.2. Tècniques de hacking i test d'intrusió
1.3. Enginyeria inversa
1.4. Gestió de vulnerabilitats

2. Govern, risc i compliment (GRC)
2.1. Govern
2.2. Risc
2.3. Compliment

3. Desenvolupament segur d'aplicacions (SSDLC)
3.1. Seguretat web
3.2. Desenvolupament segur d'aplicacions (SSLDC)
3.3. Securització d'aplicacions web modernes
3.4. Seguretat d'aplicacions en projectes Agile
3.5. Aproximació de seguretat en conceptes DevOps i NoOps

4. Gestió de crisi, resiliència i gestió del risc
4.1. Origen de la continuïtat del negoci (CN)
4.2. El cicle de vida de la gestió de la continuïtat del negoci (GCN)
4.3. Components claus d'un sistema de GCN
4.4. Implementació d'un SGCN
4.5. Gestió de crisi i resposta davant incidents

5. Seguretat en entorns mòbils, Cloud, Big Data i arquitectures de seguretat
5.1. Seguretat perimetral
5.2. Protecció antimalware
5.3. Protecció informació corporativa (Data Leakage Prevention)
5.4. Arquitectures de seguretat en xarxa per Data Centers virtuals
5.5. Seguretat Cloud
5.6. Seguretat en Big Data
5.7. Seguretat en entorn mòbil
5.8. Seguretat en les web services
5.9. Adaptive security architecture

6. Gestió d'identitats i accessos (IAM)
6.1. Conceptes dins de la gestió d'identitats i control d'accés (IAM)
6.2. Estructura, serveis i processos dins d'un servei d'IAM
6.3. Components d'una arquitectura d'IAM
6.4. Processos d'IAM com a motor de la funció de seguretat
6.5. Quick-wins en l'àmbit d'IAM

7. Ciberintel·ligència, resposta a incidents i anàlisi forense
7.1. Intel·ligència
7.2. Ciberintel·ligència
7.3. Resposta a incidents
7.4. Anàlisi forense processal
7.5. Anàlisi forense de l'evidència

8. Cibercrim, delictes informàtics i gestió del frau digital
8.1. Introducció a l'evolució del cibercrim
8.2. Cibercriminalitat: legislació de la criminalitat informàtica
8.3. Actuació del cibercrim en l'àmbit del comerç electrònic i banca digital: ciberdelinqüència patrimonial
8.4. Espionatge empresarial: impacte, resposta i anàlisi forense
8.5. Ciberdelinqüència digital: situació actual, modalitats delictives i la seva prevenció
8.6. Prevenció del frau digital

9. Seguretat en sistemes de control industrial
9.1. Introducció a la seguretat en sistemes de control industrial (SCI)
9.2. Estratègia de defensa
9.3. Llei de protecció d'infraestructures crítiques
9.4. Pràctiques de laboratori

10. Projecte final

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • BBVA