Institut de Formació Contínua

Postgrau en Arquitectura Bioclimàtica i Cooperació Internacional

Modalitat On-line

 
Tipologia:
Postgrau
Crèdits:
30 ECTS
 
Preu:
2.550 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
24 octubre 2019
Final curs:
06 abril 2020

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Tres raons per escollir-lo
 • T’especialitzarà en tot el relacionat amb el disseny sobre arquitectura ecològica, bioclimàtica, eficiència energètica i les eines i metodologies utilitzades en projectes d'ajuda humanitària.
 • Utilitzaràs els software més emprats del sector com DesignBuilder, Metorm, Therm o Epanet, entre d'altres.
 • La nostra modalitat en línia et permetrà estudiar allà on siguis. Gràcies al nostre campus virtual tindràs videoconferències en directe que et garantiran l'aprenentatge adequat i et mantindran motivat.
Presentació

Sabies que les edificacions són responsables d’un 40% del consum energètic i el seu impacte mediambiental és clau per a un futur sostenible?

El nostre Postgrau en Arquitectura Bioclimàtica i Cooperació Internacional, t'ofereix les eines necessàries per afrontar amb èxit projectes actuals aconseguint el seu confort tèrmic i lumínic, aplicant criteris de bioarquitectura, utilitzant materials sostenibles, gestionant el recurs hídric, energies renovables, i sent capaç de projectar i avaluar un nZEB (Net Zero Energy Building).

El Postgrau en Arquitectura Bioclimàtica i Cooperació Internacional és principalment pràctic, ja que es realitza mitjançant l'aprenentatge de les metodologies i dels programes informàtics professionals.

Acreditació acadèmica

Diploma d'Especialització/de Postgrau en Arquitectura Bioclimàtica i Cooperació Internacional per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.

Objectius
 • Conèixer els passos que cal seguir en les actuacions d'un projecte de cooperació i en situacions d'emergència.
 • Conèixer la normativa ACV (Anàlisi del Cicle de Vida) tant dels materials com d'un projecte complex.
 • Conèixer els sistemes actius existents i dominar la seva aplicació, la seva utilització en una obra i el seu manteniment.
 • Conèixer els sistemes de construcció habituals en projectes de cooperació.
 • Conèixer les característiques dels recursos hídrics que cal tenir en compte en un projecte per tal d'aconseguir un major estalvi i una major eficiència.
 • Conèixer les energies renovables i els sistemes de climatització que cal utilitzar en una edificació bioclimàtica.
 • Dominar els principis i bases del disseny bioclimàtic.
Destinataris

Arquitectes, enginyers de l'edificació i enginyers d'altres especialitzacions.

En general, qualsevol tècnic o professional interessat en la matèria.

Programa

1. Tècniques constructives sostenibles
1.1. Tècniques constructives amb fang: tova, tàpia, adob, revestiments
1.2. Tècniques constructives amb palla
1.3. Tècniques constructives amb pedra: pedra seca, formigons amb calç, fonamentacions romanes, etc.
1.4. Tècniques constructives amb fusta: encaixos, entramats vegetals

2. Recursos hídrics en l'edificació
2.1. Captació i distribució d'aigua urbana
2.2. Disseny i càlcul de xarxes amb el software EPANET
2.3. Vessament, drenatge, erosió i sedimentació
2.4. Reg i paisatgisme. Software WaterSense Water Budget Tool
2.5. Captació i utilització d'aigua pluvial
2.6. Consum eficient en l'edificació. Certificats
2.7. Reutilització d'aigües grises
2.8. Depuració natural i artificial

3. Confort i climatització natural
3.1. Què és el bioclimatisme?
3.2. El clima i el medi ambient
3.3. Confort
3.4. Disseny bioclimàtic
3.5. Sistemes i eines bioclimàtiques
3.6. Il·luminació natural
3.7. Eines per a les estratègies bioclimàtiques

4. Energies renovables en l’edificació
4.1. Sistemes actius d'energies renovables
4.2. Energia solar tèrmica
4.3. Energia solar fotovoltaica
4.4. Energia minieòlica
4.5. Energia biomassa. Tèrmica
4.6. Microgeneració
4.7. Autoconsum

5. Arquitectura humanitària
5.1. Situació econòmica mundial. Acció humanitària
5.2. Nacions Unides
5.3. Funcionament d'una ONG
5.4. Plantejament i desenvolupament de projectes de cooperació internacional
5.5. Vectors principals a tenir en compte en una actuació en un projecte de desenvolupament. Contrapart
5.6. Avaluar i proposar solucions en les situacions d’emergència. Actuacions específiques

Direcció

Sra. Lila Herrera

Coordinació

Sr. Antoni Fonseca i Casas
DEA (Diploma d’Estudis Avançats) en Arquitectura i Enginyeria. Postgrau en Rehabilitació Energètica. Professional Acreditat LEED.

Quadre docent
Sra. Valentina Maini
Tècniques constructives sostenibles.

Sr. Antoni Fonseca
Sr. Rubén Bañuelos
Arquitectura humanitària.

Sra. Paola Del Chicca
Recursos hídrics a l'edificació.

Sr. Albert Juan Casademont
Energies renovables a l'edificació.

Sr. Alfonso Godoy
Confort i climatització natural.
On ens pots trobar

L'IL3-UB forma part del districte tecnològic 22@, integrant-se plenament a la revolució tecnològica de la ciutat comtal. Un espai de convivència que acull entitats científiques, tecnològiques i del coneixement que consoliden Barcelona com una de les ciutats pioneres d'Europa.

Entre els carrers Ciutat de Granada i Tànger s'erigeix l'edifici de l'IL3-UB. L'Antiga Fàbrica Canela reconvertida ara en un espai de 4.857 m2, on trobaràs aules, oficines i tots els serveis per gaudir de l'aprenentatge en un centre innovador i funcional.

IL3-UB

C/Ciutat de Granada, 131
08018 Barcelona

Telèfon d'Informació i Matrícula:
(+34) 93 309 36 54
Fax: (+34) 93 403 76 92

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Amb la col·laboració de:

 • Banco Santander
 • BBVA