Institut de Formació Contínua

Postgrau en Cooperació i Gestió Cultural Internacional

Modalitat Semipresencial

 
Tipologia:
Postgrau
Crèdits:
30 ECTS
 
Preu:
3.850 *
Idioma:
Anglès
Inici curs:
07 octubre 2019
Fi docència:
30 juny 2020
Fi projecte:
14 setembre 2020
Horari:

Aquest curs és semipresencial i la seva estructura comprèn la fase principal a distància. Les jornades presencials es realitzaran: del 13 al 31 de gener de 2020

Lloc:
IL3 - Universitat de Barcelona. C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona
Hores bonificables:
200 h. on-line + 120 h. presencials. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Programa
1. Relacions culturals internacionals
1.1. Diplomàcia cultural versus cooperació cultural internacional
1.2. Marc jurídic i polític de les relacions culturals intergovernamentals
1.3. Diplomàcia i acció cultural bilateral
1.4. El paper dels organismes intergovernamentals de cooperació cultural: mundials, regionals i especialitzats
1.5. L'acció dels centres culturals estrangers
1.6. Context i experiències regionals de relacions culturals internacionals

2. Desenvolupament i cooperació cultural internacional

2.1. Cooperació cultural internacional
  • Concepte i finalitats de la cooperació cultural
  • Cooperació cultural governamental versus no governamental
  • Instruments i estratègies de cooperació cultural
  • Les xarxes de cooperació internacional
2.2. Cultura i desenvolupament
  • La dimensió cultural del desenvolupament
  • Drets culturals, democràcia cultural i interculturalitat
  • Recomanacions i recursos internacionals
  • Estratègies de cooperació cultural al desenvolupament
3. Disseny i anàlisi de projectes de cooperació cultural internacional
3.1. Context geoestratègic i avaluació d'oportunitats
3.2. Les xarxes internacionals i la cooperació cultural
3.3. Disseny i planificació d’un projecte de cooperació cultural
3.4. Experiències de cooperació cultural: coproducció, xarxes, finançament creuat...
3.5. Experiències de cooperació al desenvolupament

4. Bases de l'acció cultural


4.1. Política cultural
  • Paradigmes de les polítiques culturals contemporànies
  • Models internacionals comparats de política cultural
  • Estratègies de política cultural
  • Planificació i avaluació de polítiques culturals
4.2. Economia de la cultura
  • Estructures i dinàmiques dels mercats culturals
  • Participació, consum i demanda cultural
  • Estratègies de finançament
4.3. Empoderament i referents creatius
  • Accepcions i dimensions de cultura
  • Creativitat, indústria cultural i indústria creativa
  • Dinàmiques culturals contemporànies
5. Disseny estratègic

5.1. Introducció al disseny estratègic
  • Bases de disseny i planificació estratègica
  • Missió, visió i valors
  • Instruments de diagnòstic: DAFO i arbre de problemes
  • Objectius estratègics i operatius, i disseny de programes
  • Aproximacions, variables i indicadors d'avaluació
  • Plans estratègics territorials i sectorial
  • Grups d’interès (stakeholders): lògiques de cooperació, complementarietat i competència
5.2. Metodologia d'elaboració d'un projecte cultural
  • Àmbit i temàtica: motivació, rellevància i impacte
  • Planificació de l'elaboració del projecte
  • Recerca, anàlisi i aprenentatges de referents rellevants
  • Contextualització i institucionalització del projecte
  • Opcions estratègiques
  • Operativització dels recursos: cronograma, pressupost, etc.
  • Taller-seminari
5.3. Anàlisi de projectes i referents culturals
  • Observació de camp de projectes
  • Anàlisi crítica de casos i experiències
  • Propostes de millora
  • Anàlisi internacional comparada
6. Introducció a la gestió de recursos

6.1. Marc jurídic
  • Fonts del dret, marc normatiu i assessorament jurídic
  • Drets culturals: dimensions i marcs normatius (nacionals i internacionals)
  • Riscs i responsabilitats contractuals i extracontractuals
  • Règim jurídic i fiscal de les organitzacions i activitats culturals
  • Drets d'autor i propietat intel•lectual
  • Competències, organització i activitat administrativa
6.2. Disseny pressupostari
  • Introducció als instruments comptables i al cas d'anàlisi
  • Disseny del pressupost de despeses
  • Disseny del pressupost d'ingressos
  • Punt d'equilibri i viabilitat de projectes
  • La temporalitat pressupostària i comptable
6.3. Introducció a la comunicació i màrqueting
  • Bases del màrqueting aplicada a la cultura
  • Segmentació, target i posicionament
  • Disseny de l'estratègia de comunicació
  • Comunicació digital i convencional
  • Gestió del patrocini
7. Projecte final de postgrau en cooperació i gestió cultural internacional
7.1. Selecció del tema
7.2. Disseny i planificació del projecte
7.3. Selecció i anàlisi de referents
7.4. Desenvolupament d'estratègies
7.5. Proposta operativa
7.6. Redacció i presentació
© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

  • BKC - Barcelona Knowledge Campus
  • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • BBVA