Institut de Formació Contínua

Postgrau en Interaccions entre Aliments i Medicaments

Modalitat On-line

 
Tipologia:
Postgrau
Crèdits:
30 ECTS
 
Preu:
2.270 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
08 novembre 2019
Final curs:
26 juny 2020

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Tres raons per escollir-lo
  • Dirigit als professionals sanitaris que desitgen perfeccionar els coneixements en l'àrea de la nutrició i l'alimentació.
  • Quadre docent format per professionals experts de la nutrició.
  • Dissenyat i adaptat a les noves directrius de l'EEES.
Presentació
Alguns aliments, la dieta en el seu conjunt, o l'estat nutricional poden influir en la resposta a un tractament farmacològic. Igualment, els fàrmacs poden modificar la biodisponibilitat o l'aprofitament dels nutrients i, en últim extrem, modificar l'estat nutricional.

La influència de la dieta o dels aliments sobre l'efecte terapèutic d'alguns fàrmacs poden constituir un problema significatiu en la pràctica clínica a la que durant molt temps no se li ha atorgat la importància que es mereix.

En una societat cada vegada més envellida que utilitza més fàrmacs i durant períodes de temps més perllongats, i que en molts casos presenta desequilibris nutricionals, no sorprèn que les interaccions entre fàrmacs i aliments despertin més interès i preocupació entre els professionals sanitaris.
Acreditació acadèmica
Diploma d'Especialització/de Postgrau en Interaccions entre Aliments i Medicaments per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.
Objectius
  • Conèixer les principals interaccions que es poden presentar entre aliments i medicaments, els seus mecanismes i les seves conseqüències. 
  • Aportar elements de criteri per a la presa de decisions respecte a les mesures a seguir davant una possible interacció, contemplant tant la importància del seu efecte clínic com el grau d'evidència i la consistència dels estudis que les descriuen.
  • Conèixer les interaccions descrites i possibles entre plantes d'ús medicinal i fàrmacs. 
  • Aportar elements a considerar per al monitoratge o seguiment dels efectes d'un fàrmac i en particular, per a interpretar possibles efectes adversos o simplement inesperats d'un tractament farmacològic, atesos a interaccions amb aliments.  
  • Aportar nous elements per a un tractament farmacològic adaptat a les característiques de la població a la qual va destinat: vegetarians, embarassades, tercera edat, fumadors, etc.
Destinataris

Titulats universitaris en ciències de la salut: Biologia, Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, Infermeria, Fisioteràpia, Biomedicina, Medicina, Nutrició Humana i Dietètica, Odontologia, Podologia, Psicologia, Veterinària i altres titulacions universitàries incloses en aquest grup. 

Programa

1. Conceptes i mecanismes d’interaccions entre aliments i medicaments
1.1. Introducció
1.2. Conceptes generals de farmacocinètica
1.3. Conceptes generals de digestió, absorció i utilització metabòlica de nutrients
1.4. Conceptes bàsics d’interaccions entre aliments i medicaments
1.5. Efectes dels aliments en l’absorció i biodisponibilitat dels fàrmacs
1.6. Efectes de l’alimentació en la distribució, metabolització i excreció dels fàrmacs
1.7. Efectes dels fàrmacs sobre els macronutrients
1.8. Efectes dels fàrmacs sobre els micronutrients

2. Interaccions en situacions especials i farmacovigilància

2.1. Interaccions entre aliments i medicaments en població anciana
2.2. L’automedicació i les interaccions entre aliments i medicaments
2.3. Interaccions entre medicaments i teràpies de suport nutricional (via enteral i parenteral)
2.4. Investigació i farmacovigilància de les interaccions entre aliments i medicaments

3. Interaccions dels medicaments amb alcohol, tabac i components bioactius
3.1. Interaccions entre alcohol i fàrmacs
3.2. Interaccions entre tabac i fàrmacs
3.3. Interaccions entre cafeïna i fàrmacs
3.4. Interaccions entre amines biògenes d’origen dietètic i fàrmacs
3.5. Interaccions entre components bioactius i fàrmacs
3.6. Plantes medicinals: conceptes, marc legal i mecanismes d’interacció amb fàrmacs
3.7. Interaccions entre plantes medicinals i fàrmacs

4. Interaccions entre aliments i medicaments en les patologies més prevalents
4.1. Interaccions entre aliments i fàrmacs que actuen sobre el sistema nerviós
4.2. Interaccions entre aliments i fàrmacs que actuen sobre el sistema cardiovascular
4.3. Interaccions entre aliments i fàrmacs que actuen sobre el sistema respiratori
4.4. Interaccions entre aliments i fàrmacs que actuen sobre els sistemes digestius i genitourinari
4.5. Interaccions entre aliments i fàrmacs antiinfecciosos
4.6. Interaccions entre aliments i fàrmacs que actuen sobre el sistema hormonal
4.7. Interaccions entre aliments i fàrmacs antineoplàstics y immunosupressors
4.8. Interaccions entre aliments i fàrmacs utilitzats en casos de diabetis, osteoporosi i gota

Direcció
Dr. Abel Mariné Font
Doctor en Farmàcia. Catedràtic en Nutrició i Bromatologia. Universitat de Barcelona.

Dra. Carmen Vidal Carou
Doctora en Farmàcia. Catedràtica en Nutrició i Bromatologia. Universitat de Barcelona.
Quadre docent
Tutors d'impartició

Dr. Joan Bosch Fusté
Doctor en Farmacia. Llicenciat en Farmacia i Ciencia i Tecnologia dels Aliments.
Autors

Dr. Joan Bosch Fusté
Doctor en Farmacia. Llicenciat en Farmacia i Ciencia i Tecnologia dels Aliments.

Dra. Irene Bretón Lesmes
Doctora en Medicina. Unitat de Nutrició Clínica i Dietètica . Hospital General Universitari Gregorio Marañón. Madrid.

Dr. Daniel Cardona Pera
Doctor en Farmàcia . Servei de Farmàcia . Hospital de la Santa Creu i Sant Pau . Barcelona.

Dra. Nuria Casamitjana Cucurella
Doctora en Farmàcia. Cap del Centre d'Informació del Medicament. Col·legi de Farmacèutics de Barcelona .

Sra. María Teresa García Jiménez
Llicenciada en Farmàcia i Biologia. Directora del Diploma d'Especialització en Alimentació i Nutrició Aplicada. Escola Nacional de Sanitat. Institut de Salut Carlos III.

Dra. Pilar García Peris
Doctora en Medicina. Unitat de Nutrició Clínica i Dietètica. Hospital General Universitari Gregorio Marañón. Madrid.

Dr. Iñaki Izquierdo Polit
Doctor en Medicina. Farmacòleg. Grup Uriach.

Dra. Maria Izquierdo Polit
Doctora en Farmàcia. Professora Titular de Nutrició i Bromatologia de la Universitat de Barcelona.

Dr. Mariano Madurga Sanz
Doctor en Farmàcia. Cap del Servei de Coordinació del Sistema Espanyol de Farmacovigilància. Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris.

Dr. Abel Mariné Font
Doctor en Farmàcia. Professor emèrit de Nutrició i Bromatologia de la Universitat de Barcelona.

Dra. Teresa Veciana Nogués
Doctora en Farmàcia. Professora Titular de Nutrició i Bromatologia de la Universitat de Barcelona.

Dra. Mª Carmen Vidal Carou
Doctora en Farmàcia. Catedràtica de Nutrició i Bromatologia de la Universitat de Barcelona.
Descomptes, beques i finançament

A causa de l'actual conjuntura econòmica, la qual ens ha dut a valorar la necessitat de facilitar encara més als nostres alumnes l'accés a la formació contínua, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha implantat un nou sistema de pagament fraccionat. Així doncs, hem posat en marxa una sèrie de facilitats de pagament per a la gran majoria dels nostres Màsters i Postgraus, amb 4 terminis de pagament per als programes anuals i 7 per als biennals, excepte casos excepcionals.

A més, a molts dels cursos de la nostra oferta formativa, disposem de descomptes especials per a certs col·lectius:

• Els associats a Alumni UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula, amb una limitació de 200€ com a màxim per matrícula i any acadèmic. Caldrà aportar el certificat acreditatiu de soci d'Alumni UB i estar al corrent de l'abonament de la quota de soci.
• Personal del Grup UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Exalumne de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora (consulta amb la teva assessora)

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matricula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes i si tens qualsevol dubte, consulta a una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com on-line) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

• No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
• Els descomptes no són acumulables i només s'aplicaran als cursos amb preu superior a 1.000€.
• No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
• És responsabilitat de l'alumne informar de la seva voluntat d'acollir-se a un determinat descompte.
• Hi ha cursos que no admeten descomptes.

On ens pots trobar

L'IL3-UB forma part del districte tecnològic 22@, integrant-se plenament a la revolució tecnològica de la ciutat comtal. Un espai de convivència que acull entitats científiques, tecnològiques i del coneixement que consoliden Barcelona com una de les ciutats pioneres d'Europa.

Entre els carrers Ciutat de Granada i Tànger s'erigeix l'edifici de l'IL3-UB. L'Antiga Fàbrica Canela reconvertida ara en un espai de 4.857 m2, on trobaràs aules, oficines i tots els serveis per gaudir de l'aprenentatge en un centre innovador i funcional.

IL3-UB

C/Ciutat de Granada, 131
08018 Barcelona

Telèfon d'Informació i Matrícula:
(+34) 93 309 36 54
Fax: (+34) 93 403 76 92

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • BBVA