Institut de Formació Contínua

Postgrau en Medicina Cosmètica i Estètica

Modalitat Presencial

 
Tipologia:
Postgrau
Crèdits:
55 ECTS
 
Preu:
5.270 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
10 gener 2020
Final curs:
12 desembre 2020
Horari:

Sessions de cap de setmana.

Lloc:
Academia Nacional de Medicina y Cirugía Cosmética. C/ Nicaragua, 70. 08029 Barcelona

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Tres raons per escollir-lo
  • Es tracta d’un curs pioner a nivell nacional i internacional, plenament consolidat: 16 edicions i més de 1.000 alumnes.
  • Programa i temari de plena actualitat, amb docents de reconegut prestigi i àmplia experiència
  • Ofereix una formació completa, integral, profunda i pràctica en l’àmbit de la Medicina Cosmètica i Estètica i inclou les àrees més modernes: medicina regenerativa, PRP i factors de creixement, implants tissulars, peelings físics i químics, electromedicina, làser i altres fonts de llum, cirurgia mínimament invasiva, etc.
Presentació

La Medicina Cosmètica i Estètica és una branca de la medicina, no reconeguda oficialment com a especialitat, alhora que és una pràctica acceptada per les autoritats i per la societat.

La Medicina Cosmètica i Estètica inclou un conjunt d’actes medicoquirúrgics, tècniques i procediments destinats a millorar totalment els aspectes inestètics, o jutjats com a tals pel mateix pacient, siguin constitucionals o adquirits per qualsevol causa; i els aspectes inestètics, o jutjats com a tal pel mateix pacient, i els estats de malestar general (memòria, son, sexe, etc.) conseqüència de l’envelliment fisiològic, en pro d’aconseguir una major i millor qualitat de vida, el benestar físic i psíquic que han de configurar un estat òptim de salut. El seu camp d’acció es limita a la pell, els annexes, el teixit gras subcutani i el sistema venós superficial, amb exclusió dels músculs, les aponeurosi i l’esquelet ossi, i inclou la prescripció i administració de medicaments específics per via general.

És, per tant, una àrea mèdica i integradora que pretén la prevenció de l’envelliment i la promoció de la salut, mitjançant tècniques mèdiques que restauren l’aspecte i promouen la salut i el benestar físic i emocional dels pacients.

Per altra banda, la demanda social d’aquest tipus de medicina és alta. Un gran col·lectiu de professionals practica aquest tipus de medicina en l'actualitat, però no han rebut una formació reglamentada. L’objectiu del programa serà donar als assistents els coneixements reglats per tal de fer un exercici amb eficàcia i seguretat.
Com que existeix una demanda creixent i variable, perquè la societat exigeix solucions a noves qüestions per millorar o senzillament modificar el seu aspecte físic, el professional ha de revisar contínuament els seus coneixements i habilitats, atendre a nous progressos farmacològics o tecnològics i inclús reconsiderar les seves actituds.

Acreditació acadèmica
Diploma d'Especialització/de Postgrau en Medicina Cosmètica i Estètica per la Universitat de Barcelona.

Curs dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 55 crèdits ECTS.
© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • BBVA