Institut de Formació Contínua

Postgrau en Medicina Cosmètica i Estètica

Modalitat Presencial

 
Tipologia:
Postgrau
Crèdits:
55 ECTS
 
Preu:
5.270 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
10 gener 2020
Final curs:
12 desembre 2020
Horari:

Sessions de cap de setmana.

Lloc:
Academia Nacional de Medicina y Cirugía Cosmética. C/ Nicaragua, 70. 08029 Barcelona

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Programa

1. Medicina clínica
1.1 Imatge corporal
1.2 Aspectes bioètics
1.3 Exercici responsable: contracte de prestació de serveis
1.4 Els mitjans: instal·lacions i dotació
1.5 Prevenció de riscos professionals
1.6 Aspectes legals
1.7 Comunicació i relacions públiques
1.8 Màrqueting
1.9 Optimitzar el rendiment
1.10 Informació científica: recerca i avaluació
1.11 Investigació
1.12 Embriologia
1.13 Anestèsia: generalitats
1.14 Anestèsia, anestèsia tòpica, local i loco-regional
1.15 Analgèsia general dels procediments terapèutics de curta durada
1.16 Suport Vital Avançat i instrumentalitzat
1.17 Hipoglucèmia i hiperglucèmia
1.18 Tètanus
1.19 Botulisme
1.20 Dispnea
1.21 Coma
1.22 Perforació visceral
1.23 Shock
1.24 Malaltia tromboembòlica
1.25 Hipersensibilitat i anafilàxia
1.26 Hipotensió i hipertensió
1.27 Transfusions
1.28 Cardiologia: generalitats
1.29 Trombopènia, anticoagulació i antiagregació
1.30 Tractament de les infeccions bacterianes
1.31 Punció accidental

2. Materials de farciment tissular. Endocrinologia general. Endocrinologia ginecològica
2.1 Tractament de l’envelliment cutani facial: bioestimulació, biorestructuració i farciment tissular
2.2 Reaccions adverses dels materials de farciment tissular
2.3 Patrons histològics e histopatològics propis de cada bioimplant i de les seves reaccions adverses
2.4 Endocrinologia general
2.5 Endocrinologia ginecològica: canvis hormonals i pell
2.6 Endocrinologia ginecològica: teràpies alternatives per a la pell i mucoses
2.7 Endocrinologia ginecològica: teràpia hormonal
2.8 Endocrinologia ginecològica: canvis al teixit adipós
2.9 Endocrinologia ginecològica: canvis ossis
2.10 Endocrinologia ginecològica: hiperandrogenisme, pell i estrògens

3. Patologia de la pell i dels annexes
3.1 Pell: embriologia. Anatomia i aspectes microscòpics. Histologia: epidermis, dermis i hipodermis. Annexes cutanis. Fisiologia
3.2 Dermatoscòpia: reconeixement de lesions cutànies i diagnòstic precoç del melanoma
3.3 Histopatologia
3.4 Exploració bàsica a dermatologia
3.5 Mitjans terapèutics
3.6 Patologies cutànies: diagnòstic diferencial
3.7 Psoriasi
3.8 Dismorfofòbies amb base a la pell
3.9 Acne i dermatitis sebàcies
3.10 Electroporació i electroforesi
3.11 Fototeràpia
3.12 Alteracions estètiques dentals i halitosi
3.13 Calvície: tractament quirúrgic
3.14 Rejoveniment capil·lar amb PRP i medicina regenerativa
3.15 Mesoteràpia: teràpia intradèrmica per via transcutània
3.16 Làser i altres fonts de llum
3.17 Teledermatologia: diagnòstic cutani assistit
3.18 Envelliment cutani
3.19 Exploració objectiva de la pell

4. Patologia del sistema circulatori. Patologia del sistema adipós
4.1 Fisiopatologia de la malaltia venosa. Ecoanatomia del sistema venós dels membres inferiors
4.2 Maneig terapèutic de la malaltia venosa als membres inferiors. Escleroteràpia. Cirurgia
4.3 Fisiopatologia del sistema vascular: arterial, venós i limfàtic
4.4 Escleroteràpia química
4.5 Cirurgia làser endovascular
4.6 Edema: diagnòstic diferencial del limfedema
4.7 Farmacoteràpia
4.8 Làser i alta freqüència
4.9 Nutrició
4.10 Dietoteràpia per a la reducció del greix corporal: consensos i recomanacions nutricionals
4.11 Protocols diagnòstics i terapèutics
4.12 Aliments i acumulació de lípids
4.13 Trastorns de la conducta alimentària
4.14 Nutrició: balanç energètic i obesitat
4.15 Elaboració de dietes
4.16 Bases de les lisis adipocitàries per mitjans físics
4.17 Clínica i tractament de la paniculopatia edematofibroescleròtica
4.18 Bases de les lisis adipocitàries per mitjans químics i farmacològics

5. Cirurgia 
5.1 Procediments quirúrgics: indicacions
5.2 Criteris de seguretat a cirurgia cosmètica
5.3 Tall, coagulació i sutures
5.4 Cirurgia cosmètica facial
5.5 Cirurgia de la regió periorbitària
5.6 Cirurgia corporal
5.7 Cirurgia de reemplaçament tissular amb materials homòlegs: teixit adipós, cèl•lules mare, concentrats de plaquetes

6. Pràctiques

7. Treball final

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • BBVA