Institut de Formació Contínua

Postgrau en Medicina Maternofetal

Modalitat Semipresencial

 
Tipologia:
Postgrau
Crèdits:
30 ECTS
 
Preu:
6.200 *
Idioma:
Castellà i Anglès
Inici curs:
02 gener 2019
Final curs:
31 desembre 2019
Horari:

Programa essencialment online amb dues estades presencials d'una setmana cada una, com a observador a l'Hospital Clínic de Barcelona i l'Hospital Sant Joan de Déu.

Lloc:
Casa Maternitat del Hospital Clínic y Hospital Sant Joan de Deu. Sabino de Arana 1 - 08028 Barcelona

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Programa

1. Diagnòstic morfològic i genètic

1.1. Ecografia morfològica

 • Avaluació anatòmica en primer trimestre
 • Patologia malformativa detectable en el primer trimestre
 • Ecografia morfològica: sistemàtica
 • Talls bàsics i avançats. Doppler cardíac i mode M
 • Ecografia del SNC: anomalies més freqüents
 • Ecografia de la cara: defectes facials més comuns
 • Screening de les cardiopaties congènites: cardiopaties més freqüents
 • Ecocardiografia fetal precoç
 • Ecografia de tòrax: masses i anomalies pulmonars
 • Ecografia abdominal: alteracions gastrointestinals i de la p. abdominal
 • Ecografia del sistema nefrourològic
 • Anomalies d'extremitats i displàsies esquelètiques més freqüents
 • Marcadors ecogràfics d'aneuploïdia en el segon trimestre
 • Ecografia genètica del primer trimestre

1.2. Cribratge d'anomalies cromosòmiques i gèniques

 • Cribratge d'aneuploïdies: el test combinat
 • Cribatge i diagnòstic prenatal en gestacions múltiples
 • Biòpsia de còrion i amniocentesi
 • El cariotip: fiabilitat i limitacions
 • DNA fetal lliure
 • Microarray genòmic
   

2. Doppler i patologia placentària. Malaltia placentària, CIR, preeclàmpsia

2.1. Fetoplacentària doppler

 • Bases per al correcte ús del doppler
 • Vasos bàsics: artèria umbilical i artèries intrauterines
 • La circulació cerebral: artèria cerebral mitjana i istme aòrtic
 • Vasos venosos: ductus venós i vena umbilical

2.2. La malaltia d'inici precoç

 • Cribatge precoç de preeclàmpsia
 • Predicció i prevenció
 • Maneig del retard de creixement d'aparició precoç
 • Maneig de la preeclàmpsia d'aparició precoç
 • Maneig integrat del CIR: protocol actual

2.3. La malaltia d'inici tardà

 • Predicció i el repte del diagnòstic
 • Maneig del retard del creixement d'aparició tardana
 • Maneig de la preeclàmpsia d'aparició tardana
 • Retard del creixement del 2on trimestre

3. Neurosonografia fetal

3.1. Neuro fetal avançada

 • Anatomia i desenvolupament del SNC
 • Neurosonografia. Sistemàtica
 • RMN. Indicacions. Interpretació

3.2. Anomalies estructurals del SNC

 • Anomalies detectades en el primer trimestre
 • Ventriculomegalia
 • Anomalies de la línia mitjana
 • Anomalies del cervell i fossa posterior
 • Malformacions vasculars
 • Anomalies quístiques intracraneals
 • Anomalies del desenvolupament cortical
 • Mieolomeningocele

3.3. Anomalies adquirides

 • Lesions hipòxic-isquèmiques
 • Hemorràgia cerebral
 • Infeccions
 • El repte del dany cerebral subtil

3.4. Aspectes generals

 • Avaluació neurològica neonatal

4. Patologia materna

4.1. Infeccions en medicina maternofetal

4.2. Infeccions virals cròniques

 • Hepatitis B i C
 • VIH
 • Procediments invasius en infecció viral crònica

4.3. Infeccions emergents en el nostre medi

 • Sífilis i embaràs
 • Altres infeccions importades: Chagas, malària,Dengue i Chikunguya
 • Listèria i embaràs
 • Virus Zika,maneig i implicacions en la gestació

4.4. Infeccions TORCH

 • Toxoplasmosi
 • Varicel·la i herpes simple
 • Infecció CMV
 • PVB19

4.5. Prevenció d'infeccions i contactes

 • Actuació davant contacte amb malaties infeccioses a l’embaràs
 • Vacunes durant l’embaràs i període perigestacional

4.6. Patologia maternofetal

 • Detecció precoç de la prematuritat
 • Risc de prematuritat
 • Ruptura prematura de membranes
 • Amenaça de part prematur
 • Preeclàmpsia.Complicacions maternes
 • Actuació en diabetes gestacional
 • Profilaxis tromboembòlica
 • Lupus eritematòs sistèmic i syndrome antifosfolipídic
 • Embaràs i cardiopaties

5. Ecocardiografia fetal

5.1. Introducció

 • Importància i epidemiologia de les cardiopaties
 • Ecocardiografia fetal
 • Estudi de la funció cardíaca fetal: indicacions i consideracions
 • Tècniques per a la medicació de funció cardíaca

5.2. Cardiopaties septals

 • Comunicació interventricular
 • Canal atrioventricular
 • Ventricle únic doble entrada

5.3. Cardiopaties esquerres

 • Cor esquerre hipoplàsic, atrèsia mitral
 • Estenosi-atrèsia aorta
 • Coartació aorta
 • Interrupció de l'arc aòrtic
 • Altres anomalies de l’arc aòrtic:a) aòrtic dret b) artèria subclavia dreta aberrant

5.4. Cardiopaties dretes

 • Atrèsia tricúspide
 • Anomalies Ebstein, displàsia tricúspide
 • Estenosi / atrèsia pulmonar

5.5. Cardiopaties conotruncals

 • Tetralogia Fallot
 • Transposició grans artèries
 • Transposició corregida grans artèries
 • Ventricle dret de doble sortida
 • Truncus arteriosus

5.6. Altres alteracions

 • Anomalíes del retorn venós pulmonar i sistèmic
 • Altres cardiopaties
 • Signes d'alerta
 • Arítmies cardíaques
 • Teràpia fetal. Intervencionsime cardíac
 • Resum final i conclusions

6. Patologia fetal avançada. Diagnòstic i maneig perinatal

6.1. Anomalies de maneig quirúrgic postnatal

 • Anomalies pulmonars. MAQ
 • Anomalies de la paret abdominal. Extròfia vesical. Anomalies de la cloaca
 • Anomalies gastrointestinals
 • Anomalies nefrourològiques. Dilatacions del tracte superior
 • Tumoracions fetals amb implicació perinatal. EXIT

6.2. Anomalies tributàries de teràpia fetal

 • Anomalies toràciques. H. diafragmàtica. Hidrotòrax. Atrèsia laríngia (CHAOS)
 • Obstrucció/dilatació tracte urinàri baix
 • Transfusió intrauterina. Anèmia. Trombocitopènia al·loimmune
 • Polihidramni. Amniodrenatge.

6.3. Patologia de la gestió múltiple

 • Exploració precoç en els bessons i terminació selectiva
 • Bessons bicorial
 • Complicacions de la gestació monocorial. STFF, CIR selectiu, TRAP, TAPS

6.4. Altres patologies

 • Anomalies genètiques patologia fetal.
 • Avenços en diagnòstic genètic
 • CIR del segon trimestre

 

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Amb la col·laboració de:

 • Banco Santander
 • BBVA