Institut de Formació Contínua

Talent Hub

Experience

COM FER DESIGN THINKING AMB LEGO.


Pere Juárez.

Design Thinking és proposar solucions creatives a demandes que encara no tenen resposta en el mercat o, el que és el mateix, abordar el disseny de nous productes, serveis o propostes de la mateixa manera que ho fa un dissenyador: pensant per damunt de tot en l'usuari final. Les seves fases són senzilles i conegudes:
 
Em poso al lloc de l'altre => Proposo idees => Faig el prototip de les meves propostes => Les implemento i les ofereixo
 
A grans trets, el procés que se segueix no és nou, però, tal com detalla Pere Juárez, professor d'Innovació de l'IL3-UB, a més d'entrenador i conductor de Lego Serious Play, obliga a qui el practica a plantejar tres qüestions bàsiques:
 
  • És una cosa desitjable per a l'usuari final?
  • És factible tècnicament?
  • És viable com a negoci?
Tot comença amb un repte en equip. Un desafiament a solucionar i, a partir d'aquí, a dibuixar... O a construir! Perquè Design Thinking s'uneix avui amb Lego Serious Play per potenciar la vessant col·laborativa i creativa del procés en totes les seves etapes. I els avantatges no són només per a les organitzacions. Mentre es juga, el professional entrena el potencial creatiu, fomenta la seva capacitat d'anàlisi i desenvolupa metodologies de treball en equip, totes elles competències altament demandades en l'exigent entorn laboral.
 
Construir per crear
 
Segons Pérez Juárez, les peces de Lego faciliten les dues dinàmiques claus del Design Thinking: permeten la divergència, donant l'oportunitat a cada persona de fer construccions/propostes individuals, i fomenta la convergència, ja que fa fàcil la posada en comú de les idees a través de la realització d'una construcció/proposta col·laborativa.
 
Els reptes són infinits, les respostes també. L'avantatge és que totes les solucions són construïbles amb Lego... Si et demanessin fer la torre més alta i estable, com seria? O si el desafiament fos representar un dilluns al matí, què metàfores faries servir per construir la complexitat del pitjor dia de la setmana? I si ve el director d'un hospital i et demana proposar un nou ús per a una gran terrassa inutilitzada, ¿quina proposta construiries?
 
Algunes qüestions que no pots passar per alt si t'animes a iniciar un procés de Design Thinking amb Lego Serious Play:
 
  • Dedica temps a definir i comprendre el repte. Posa el fre i defineix bé el concepte.
  • Procura que la teva proposta sigui desitjable. Per bona que sigui, no tindrà cabuda en el mercat si no desperta interès.
  • No oblidis la diferència entre observar i inferir: observa per descobrir necessitats, però no deixis que les teves inferències, aquelles suposicions que tenen a veure amb la teva percepció de les coses, afectin a la realitat.
  • Una sessió de Design Thinking amb Lego Seroius Play sempre acaba amb una construcció. Ningú surt per la porta si no s'ha construït una proposta col·laborativa.
Pensa en un repte, reuneix el teu equip i posa les peces sobre la taula. Quant de temps fa que no jugues?
© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • BBVA