Institut de Formació Contínua

Talent Hub

Experience

Com practicar learning agility i ser un perfil altament cercat.


Pere Juárez.

Learning agility és reinventar-se. És una proposta que et permet convertir-te en el professional que tota empresa voldria incorporar-hi. Ja ho va dir Darwin: “No sobreviu el més intel·ligent o el més fort, sinó el que millor s'hi adapta”. O el que és el mateix, qui és més àgil. I en un entorn VUCA com l'actual, les empreses no fan més que intentar adaptar-s’hi. I com? Tal com detalla Pere Juárez, professor d'innovació de l'IL3-UB, assegurant-se que compten en les seves estructures amb talent capaç de reaccionar davant els canvis i de no paralitzar-se davant el caos.

LEARNING AGILITY

És la capacitat i el desig d'aprendre de l'experiència i aplicar aquest ensenyament a noves situacions. Sotmets els coneixements, les actituds i les competències a anàlisi per entendre com estàs actuant i, a partir d'aquí, aprendre’n i millorar.

Es practica seguint l'estructura del cicle de millora contínua: PLA=> DO=> CHECK=> ANALYZE, i torna a començar. Malgrat que depèn dels teus propis objectius, hi ha certes regles bàsiques per garantir que entres en la roda de l'evolució personal i professional gràcies al learning agility.
        
  • Cada quant? No hi ha un mínim ni un màxim, però fer-ho un cop al trimestre, o un cop cada sis mesos, permet avançar en el desenvolupament personal a través de la millora contínua.
  • Què em demana? Quatre capacitats clau: autoreflexió, estar obert a examinar problemes i veure'ls de manera diferent, skills de comunicació i comoditat davant el canvi.
  • Hi ha elements que faciliten el procés? Sí. La curiositat per descobrir l'origen real dels reptes, tenir una visió sistèmica i paral·lela per trobar noves solucions a reptes comuns, conrear l'habilitat de comunicació amb els altres fomentant les relacions win-win i conèixer les pròpies debilitats i fortaleses.
Un professional que practica el learning agility aporta nombrosos beneficis a la seva organització: la seva eficàcia millora el funcionament natural dels equips en què s'implica, és capaç de detectar els desafiaments abans que es converteixin en problemes, entén l'impacte del canvi, per això és hàbil en gestionar-lo, i transvasa tant la seva creativitat com l'actitud innovadora a l'organització. No obstant això, tal com recorda Pere Juárez, tampoc cal obsessionar-se amb la promesa de la creativitat: el 90% dels processos de canvi no són propostes desconegudes, sinó que passen per copiar, canviar o transformar el que ja està en marxa.
 
És clau que les organitzacions donin als seus professionals l'oportunitat de ser àgils: si s'equivoquen, s'ha d'oferir l'espai per a l’autoanàlisi i la millora establint límits perquè no es converteixi en un procés etern, sinó en una oportunitat de millora immediata i efectiva per a la persona i, per tant, per a l'empresa.
Universitat de Barcelona
© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

  • BKC - Barcelona Knowledge Campus
  • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • BBVA